Regels voor het coronatoegangsbewijs bij horeca en evenementen

Voor een bezoek aan een horecagelegenheid, concert, festival, bioscoop, theater of professionele sportwedstrijd heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Dat geldt ook voor een reis naar andere landen. Op CoronaCheck-app leest u hoe u een digitaal of papieren coronatoegangsbewijs kunt krijgen.

Sinds 7 oktober 2021 is een bezoek aan de Maastrichtse horeca mogelijk met een polsbandje.

Wat zijn de regels voor een coronatoegangsbewijs wanneer er een horecafunctie in, bijvoorbeeld, een winkel, bibliotheek of hotel zit?

 • Het uitgangspunt is dat het coronatoegangsbewijs alleen kan worden gevraagd als dit volgens de wet op grond van locatie mogelijk is of het een evenement betreft.
 • Voor toegang tot een winkel, bibliotheek of hotel is geen coronatoegangsbewijs verplicht, maar voor eet- en drinkgelegenheden wel.
 • Dus alleen voor toegang tot de horecafunctie op deze locaties moet het coronatoegangsbewijs gecontroleerd worden.
 • Hierbij kan dus niet voor toegang tot de gehele bibliotheek of winkel het coronatoegangsbewijs gevraagd worden.

Wat zijn de regels wanneer een horecafunctie wordt gecombineerd met een activiteit waarbij geen coronatoegangsbewijs geldt (bijvoorbeeld bowlen)?

 • Om toegang te krijgen tot de horecafunctie is het coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Als de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft, terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, krijgt de locatie voorrang.
 • Dit betekent dat wanneer bowlen gecombineerd wordt met een drankje er een coronatoegangsbewijsplicht voor de gehele activiteit geldt. Wordt er gebowld zonder drankje? Dan geldt de coronatoegangsbewijsplicht niet.

Hoe moet de horecafunctie binnen afgescheiden worden van de rest van de locatie?

 • Om toegang te krijgen tot de horecafunctie is het coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Er moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat bezoekers/klanten alleen toegang krijgen tot de eet- en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd.
 • De ondernemer mag zelf bepalen hoe de afscheiding wordt vormgegeven, zolang wordt voldaan aan bovenstaande (en de overige) voorwaarden voor de inzet van het coronatoegangsbewijs.

Hoe moet onderscheid gemaakt worden bij eet- en drinkgelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie?

 • Om toegang te krijgen tot het horecadeel is het coronatoegangsbewijs verplicht. Deze verplichting geldt voor de hele horecagelegenheid.
 • Dus wanneer er gelijktijdig sprake is van zowel afhaal- als normale horecafunctie, geldt een coronatoegangsbewijsplicht.
 • Een uitzondering hierop geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie.
 • Om uitsluitend van een afhaalfunctie te kunnen spreken, moet de normale horecafunctie gescheiden zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen hoe de afscheiding wordt vormgegeven, zolang wordt voldaan aan bovenstaande (en de overige) voorwaarden voor de inzet van het coronatoegangsbewijs.

Wanneer is er sprake van een evenement?

 • Er is sprake van een evenement wanneer er op een locatie (inclusief horeca) bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest plaatsvindt.
 • Daarnaast is bijvoorbeeld een braderie, een professionele wedstrijd of een congres ook een evenement.
 • Het bevoegd (lokale) gezag beoordeelt uiteindelijk of er sprake is van een evenement.

Wanneer geldt de bezoekersnorm van 75 procent van de reguliere capaciteit?

 • Wanneer er sprake is van een evenement binnen (bijvoorbeeld op een evenementenlocatie, in horeca en/of in buurthuizen), waarbij (een deel) van de bezoekers geen vaste zitplaats heeft. Dit geldt niet voor een doorstroomlocatie.

Zijn doorstroomlocaties en doorstroomevenementen altijd uitgezonderd van de verplichting om een coronatoegangsbewijs te gebruiken?

 • Doorstroomlocaties en doorstroomevenementen hebben geen coronatoegangsbewijsplicht.
 • Wanneer er op deze locaties of doorstroomevenementen sprake is van een horecafunctie of een evenement, anders dan een doorstroomevenement, geldt op uitsluitend deze (deel)locaties de coronatoegangsbewijsplicht wel.
 • Daarnaast geldt voor ongeplaceerde evenementen binnen, zonder doorstroom, een bezoekersnorm van maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit.

Zijn buurt- & wijkcentra altijd uitgezonderd van de verplichting om een coronatoegangsbewijs te gebruiken?

 • Nee, alleen wanneer het reguliere exploitatie betreft. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de horecafunctie of er sprake is van een evenement, dan moet er gebruik gemaakt worden van coronatoegangsbewijzen en gelden eventueel de aanvullende bezoekersnormen voor evenementen binnen (maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit).

Zijn open evenementen (zoals een dorpsfeest) coronatoegangsbewijsplichtig?

 • Ja, de organisator moet in samenspraak met de gemeente ervoor zorgen dat alleen publiek wordt toegelaten waarvan het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd.
 • Bij locaties met een open karakter, zoals de intocht van Sinterklaas, zorgen organisatoren en gemeenten samen voor een adequate toepassing van de verplichting voor een coronatoegangsbewijs.

Wat geldt er bij grote sportevenementen?

 • Voor de sporters die deelnemen aan sportevenementen geldt geen coronatoegangsbewijsverplichting, aangezien het sportbeoefening betreft.
 • Bij een afgeschermde locatie (zoals het finishterrein of de tribune van een marathon) gelden voor publiek de regels voor evenementen, dus is er een coronatoegangsbewijsplicht.
 • Bij locaties met een open karakter, zoals het parcours van een marathon, zorgen organisatoren en gemeenten samen voor adequate toepassing van de verplichting voor een coronatoegangsbewijs.

Wanneer is er sprake van een evenementen buiten (inclusief publiek bij sportwedstrijden)?

 • Er is sprake van een evenement buiten wanneer de locatie waar het evenement wordt gehouden aan de bovenzijde of aan 3 zijden geheel open is gedurende het gehele evenement.

Welke regels gelden als een deel van de bezoekers/gasten van het evenement geplaceerd en een deel ongeplaceerd is?

 • In dat geval gelden de regels voor ongeplaceerde evenementen.
 • De norm van 75 procent geldt dan voor de gehele capaciteit, zowel geplaceerd als ongeplaceerd.

Hoe zit het met polsbandjes?

Horecabezoekers die een polsbandje willen, moeten hun coronatoegangsbewijs (CTB) en een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan sinds 7 oktober 2021 op 3 plekken in de stad: eentje in omgeving Vrijthof (Sporenstraat 12), eentje omgeving Markt (kelder oude Stadhuis, Markt 78) en eentje in Wyck (Stationsstraat 5). Lees meer...