Groot onderhoud rotonde Nobellaan

De Nobellaan is een belangrijke verbinding tussen Maastricht-West en de Noorderbrug. De weg is drukker geworden sinds de Noorderbrug is verlegd, maar dat was voorspeld. We zien dat de rotonde met de Gentelaan te klein is voor grote vrachtwagens en de aantallen auto’s die er rijden. Hierdoor wordt de rotonde stuk gereden. Verder ontstaan er vooral in de spits opstoppingen op de Nobellaan. Dat komt doordat veel automobilisten die komen vanaf de rotonde Via Regia de afslag naar de Gentelaan gebruiken om richting Malberg te rijden. Vanaf 28 juli 2023 kan dat niet meer.

Verandering aan de afslag Gentelaan

Het grootste deel van de opstoppingen kwam doordat te veel verkeer via deze rotonde naar Malberg reed. Auto’s die kwamen vanaf de rotonde Via Regia reden via de rotonde op de Nobellaan via de Gentelaan naar Malberg. Verkeer dat al op de rotonde rijdt, heeft voorrang. Daardoor ontstonden er opstoppingen aan de kant van de Fort Willemweg. Met het opknappen van de rotonde hebben we dit aangepast. Zo verminderen we opstoppingen kan het verkeer beter doorrijden.

Afslag Gentelaan van nieuwe rotonde

Bij de ‘nieuwe’ rotonde, kunnen auto’s, motoren en vrachtauto’s die komen vanaf de rotonde Via Regia, niet meer de afslag naar de Gentelaan nemen. Er is een fysieke afsluiting op de rotonde. Verkeer dat richting Malberg wil rijden, moet vanaf 28 juli over de Via Regia en de Cantecleerstraat richting de Malbergsingel rijden. Hiermee gaan we sluipverkeer tegen in Malpertuis.

Auto’s, motoren en vrachtauto’s die vanaf de rotonde Via Regia komen, kunnen alleen nog rechtdoor rijden richting de Noorderbrug. Hierdoor hoeft verkeer dat komt vanaf de Noorderbrug minder lang te wachten en makkelijker de rotonde oprijden. Verkeer dat vanaf de Noorderbrug en de Nobellaan komt, kan op de rotonde Nobellaan wél rechtsaf blijven slaan naar de Gentelaan.

Meer ruimte voor de fietsers

Het fietspad op de rotonde is breder geworden. Het was 2 meter en het is nu 2,5 meter. Veel mensen die van Malberg richting het centrum fietsen, gebruiken deze rotonde en fietsen verder op de Bilserbaan. Daarom wilden we deze fietsroute prettiger maken. Eerder hebben we de Sint Lucassingel tussen de Weustenraadstraat en het Nobelpad (fietspad tussen Sint Lucassingel en rotonde op de Nobellaan) als fietsstraat ingericht.

Achtergrond

Door het verleggen van de Noorderbrug is het drukker geworden op de Nobellaan. Dit is zoals voorspeld was door de plannen van het Noorderbrug-project. Het verkeer op de Nobellaan is sterker gestegen dan verwacht, maar valt binnen de grenzen van de voorspelling. We willen geen verdere groei van het verkeer op deze weg.

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen. Bewoners willen iets anders als fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op 1 punt, gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt.

In oktober 2020 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente denkt over de verkeersroutes in de stad. Hierin staat ook dat we op de route over de Nobellaan en op de route over de Cantecleerstraat geen grote toename willen van autoverkeer.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.