Stedenband Chengdu

De stedenband met Chengdu richt zich op het uitwisselen van kennis op het gebied van economie, life sciences, cultuur, onderwijs en toerisme. Met het aangaan van deze stedenband wil Maastricht verbeteringen op economisch gebied creëren die potentieel leiden tot nieuwe exportkansen, investeringen en activiteiten voor het regionale bedrijfsleven. Daarbij wordt er op het gebied van Life Sciences kennis uitgewisseld. Die uitwisseling van kennis sluit aan op de ambitie van Maastricht om de Maastricht Health Campus verder te ontwikkelen.

Foto van een landschap met brug in de plaats Chengdu in China

Doel

Sinds 2012 onderhoudt Maastricht een stedenband met de Chinese stad Chengdu. De belangrijkste doelstelling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van economie, life Science, cultuur, onderwijs en toerisme. En samenwerking op terreinen economie, toerisme en educatie.

Rol van de overheid

De rol van de overheid is van groot belang. De gemeente zet de deur open om zaken te doen in Chengdu. We introduceren, stimuleren en faciliteren. Mede hierdoor hebben kennisinstellingen, cultuurinstellingen, bedrijfsleven en Science-instellingen in de stad, de relaties in Chengdu verder kunnen aanhalen.