Stedenband El Rama

De stedenband met El Rama is gericht op ontwikkelingssamenwerking. De gemeente draagt door deze stedenband actief bij aan de realisering van de millenniumdoelen en het verbeteren van de leefbaarheid in deze Nicaraguaanse stad. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijs 'Alle kinderen naar school', het uitbannen van armoede, honger en het versterken van de lokale economie, met respect voor de producenten en hun leefomgeving. 

Verbeteren leefbaarheid

Sinds 2000 draagt de gemeente Maastricht via de stedenband met El Rama actief bij aan de realisering van de millenniumdoelen en het verbeteren van de leefbaarheid in deze Nicaraguaanse stad. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijs 'Alle kinderen naar school', het uitbannen van armoede en honger en het versterken van de lokale economie, met respect voor de producenten en hun leefomgeving.

De kracht van die stedenband zit volgens wethouder Mieke Damsma in de samenwerking: “In El Rama doen we niet aan ontwikkelingshulp, maar aan ontwikkelingssamenwerking. We geven niet alleen geld, maar delen vooral kennis en ervaring. Bovendien investeren we in kennis en onderwijs. Zo leggen we samen met partners een stevige basis voor de verbeteringen in El Rama.” En met goede resultaten: in het stedelijk gebied gaat inmiddels ruim 90 procent van de kinderen naar school.

De stedenband levert ook een belangrijke bijdrage aan de mondiale bewustwording bij de inwoners van de stad. De stichting Stedenband Maastricht-Rama (Stichting RaMa) heeft daarom niet alleen de opdracht om in Nicaragua projecten te realiseren, maar ook om voorlichting te geven aan de inwoners van Maastricht. Op www.rama.nl leest u meer over de activiteiten van Stichting RaMa.

Het platteland versus de stad

De gemeente El Rama heeft een oppervlakte die vergelijkbaar is met de provincie Limburg. De meerderheid van de 65.000 inwoners leeft in kleine dorpjes op het platteland, waar armoede overheerst. Landbouw en veeteelt zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Ruim 4.000 kinderen gaan nog steeds niet naar school omdat onderwijsvoorzieningen in hun dorp ontbreken, zij meewerken om te overleven of hun ouders onderwijs niet belangrijk vinden.

De plannen

De komende jaren willen de gemeente en Stichting RaMa het basisonderwijs uitbreiden over heel El Rama. Naast basisonderwijs zijn ook beroepsopleidingen belangrijk voor een betere toekomst. Met het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua is binnen het voortgezet onderwijs een landbouwopleiding opgezet en worden diverse trainingen en cursussen aangeboden. Een verdere ontwikkeling van de lokale economie is een noodzakelijke voorwaarde voor werkgelegenheid en inkomensverbetering. Een woningprogramma, de verdere professionalisering van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie en versterking van de lokale economie moeten daar onder andere voor zorgen.

Economische programma

Ter ondersteuning van de lokaal economische ontwikkeling zijn een aantal elkaar versterkende projecten gestart. Ze zijn gericht op verbetering van de wekelijkse (boeren)markt, de toeristische infrastructuur, trainingen en kredietfaciliteiten voor ondernemers. Tenslotte wordt ook de kennis binnen de gemeente op het gebied van economie versterkt.

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over El Rama, de stedenband, stichting Stedenband Maastricht-Rama? Of wilt u zelf een bijdrage leveren? Kijk dan op www.rama.nl of mail uw vraag naar rama [at] rama.nl (rama[at]rama[dot]nl).

Landkaartje met duiding van de plaats El Rama in Nicaragua