Jeugdlintje: de spelregels

Alle jongeren die wonen in Maastricht en tussen de 6 en 18 jaar oud zijn, kunnen worden genomineerd voor het Jeugdlintje. Daarnaast gelden er nog een paar andere spelregels.

Wie komt in aanmerking?

Voor een Jeugdlintje komen jongeren in aanmerking die zich vrijwillig en belangeloos inzetten of hebben ingezet voor een ander, een vereniging, een vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Maastricht. Of als hij of zij een bijzondere prestatie heeft geleverd. Het is een pré als de prestatie of activiteit: 

  • innovatief is
  • stimulerend is naar andere jeugdigen
  • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
  • en/of bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Het Jeugdlintje kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. Het kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een echte heldendaad.

Wie kan nomineren?

Iedereen kan een jongere nomineren voor een Jeugdlintje. Zorg dat u de nominatie goed motiveert. Voor een nominatie zijn 2 referenties nodig. Dat zijn mensen die de nominatie ondersteunen. De referenties mogen geen familie zijn van de genomineerde.