Foto van de stadsweide en gashouder in Maastricht Belvedere

Belvédère

Het project Belvédère Maastricht is een grote gebiedsontwikkeling in het noordwesten van Maastricht. Een gebied van bijna 300 hectare groot, dat zich uitstrekt van het Bassin in de Maastrichtse binnenstad tot aan de grens met België bij Smeermaas. Een gebied vol (oude) industrie, maar ook met oude vestingwerken en bijzondere natuur. Al sinds de eeuwwisseling wordt gewerkt aan de herstructurering van dit bijzondere deel van Maastricht. 

Deelprojecten

Het in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument ‘Het antwoord van de Sphinx’ is de leidraad voor de gebiedsontwikkeling Belvédère. De laatste jaren is de gebiedsontwikkeling in een stroomversnelling gekomen door de realisatie van verschillende deelprojecten. Bekijk de plankaart van het project.

Noorderbrug 

Katalysator voor de gebiedsontwikkeling

Door de verlegging van de Noorderbrug is de doorstroming van het autoverkeer in oost-westrichting sterk verbeterd. De verkeersopstoppingen rond de kwetsbare singels in de binnenstad zijn afgenomen. Deze ingreep komt ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad ten goede. Het grootste voordeel van de verlegging van de brug is dat de binnenstad van  Maastricht aan de noordzijde is opgerekt. Hierdoor kunnen twee deelprojecten tot ontwikkeling komen: het Frontenpark en het Sphinxkwartier. Het deelproject Noorderbrug heeft eigen website, waarop de hele operatie staat beschreven: www.noorderbrugmaastricht.nl.

Retailpark Belvédère 

De verlegging van het Noorderbrugtracé schept ruimte voor de ontwikkeling van Retailpark Belvédère. Aan de Belvédèrelaan ontstaat een concentratie van grootschalige detailhandel die zich richt op een doelgroep uit Maastricht en omstreken. Twee grote bouwmarkten hebben zich op het Retailpark hebben gevestigd. Medio 2020 openen vijf woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. 

Frontenpark

Dit gebied was voor veel Maastrichtenaren en bezoekers lange tijd onbekend. Een gebied vol oude vestingwerken en zeldzame natuur. Tegelijk met het verleggen van de Noorderbrug zijn de oude vestingwerken geconsolideerd, zijn de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar verbonden en zijn er wandelpaden aangelegd. Er is een nieuw park van ruim twintig hectare groot ontstaan. Het heeft een ruwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed. Het is daarmee een tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de stad. Het Frontenpark is sinds juni 2019 open voor publiek.
Ook het industrieel erfgoed van Het Radium maakt onderdeel uit van het Frontenpark. Bekijk de foto's van het Frontenpagina via Flickr

Sphinxkwartier

Grenzend aan het Frontenpark, rondom de oude fabrieken van aardewerkfabriek Sphinx ontstaat een nieuw stadsdeel: het Sphinxkwartier. Het is een ongepolijst en eigenwijs deel van Maastricht. Op deze plek wordt meer dan 100.000 m2 aan industrieel erfgoed herbestemd. Op kruipafstand van de oude historische binnenstad ontstaat hier een nieuwe stadswijk met volop ruimte voor nieuwe cultuur, innovatie, retail, horeca en wonen. Een gebied waar we ook op zoek zijn naar innovatieve ondernemers. Meer informatie over dit nieuwe stukje Maastricht vind je op www.sphinxkwartier.nl.

Belvédère in beeld

Over de transformatie van het Belvédèreproject is veel te schrijven. Maar beelden zeggen meer dan woorden. Het project heeft daarom een eigen fotopagina op Flickr met daarin foto’s van de ontwikkelingen van alle deelprojecten.

Contactinformatie Belvédère

Informatiecentrum Belvédère
Open: ma – vr van 9.00 tot 18.00 uur

Bezoekadres: Fenikshof 1 | 6211 AX Maastricht
Postadres: Postbus 68 | 6200 AB Maastricht
T: (+31) 43 350 14 60
E: belvedere [at] maastricht.nl

De gebiedsontwikkeling Belvédère wordt gerealiseerd onder regie van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 14082417.