Groot onderhoud rotonde Nobellaan

De Nobellaan is een belangrijke verbinding tussen Maastricht-West en de Noorderbrug. De weg is drukker geworden sinds de Noorderbrug is verlegd, maar dat was voorspeld. We zien dat de rotonde met de Gentelaan te klein is voor grote vrachtwagens en de aantallen auto’s die er rijden. Hierdoor wordt de rotonde stuk gereden. Verder ontstaan er vooral in de spits opstoppingen op de Nobellaan. Dat komt doordat veel automobilisten die komen vanaf de rotonde Via Regia de afslag naar de Gentelaan gebruiken om richting Malberg te rijden. Vanaf april 2023 pakken we daarom de rotonde aan.

Rotonde Nobellaan overzichtsfoto

Uitvoering vanaf 17 april 2023

Vanaf 17 april is het werk aan de rotonde gestart. Het werk duurt tot eind juli 2023.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk

Er zijn 2 tijdelijke wegen aangelegd naast de rotonde aan de kant van de Sint Lucassingel. Verkeer dat komt vanaf de Noorderbrug richting de rotonde Via Regia rijdt over de tijdelijke weg die het dichtst naast de rotonde ligt. Verkeer dat vanaf de rotonde Via Regia richting de Noorderbrug rijdt, gaat over de tijdelijke weg die het dichtst bij de Sint Lucassingel ligt.

afbeelding nobellaan 2 wegen

De rotonde en afslag naar de Gentelaan zijn tijdens de uitvoering afgesloten. Verkeer dat in Malpertuis of Malberg moet zijn en komt vanaf de rotonde Via Regia, moet vanaf 17 april een andere route nemen. Via de Via Regia, de Cantecleerstraat en de rotonde Cantecleerstraat/Malpertuisstraat. Of - als u vanaf de Noorderbrug/Fagotstraat rijdt - via de Tamboerijnstraat of Widelanken.

Bewoners van Brusselsepoort die ten westen van de Brusselseweg wonen, kunnen doorrijden tot de rotonde Via Regia en via die rotonde én de tijdelijke weg terugrijden richting de Brusselseweg/stoplichten.

Omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer/bussen

Fietsers kunnen tijdens het werk niet over de rotonde rijden en het Nobelpad wordt tijdelijk afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Widelanken en Cantecleerstraat of via de Sint Lucassingel. Omleidingsroutes staan aangegeven met borden. Vanaf 17 april is de Widelanken eenrichtingsverkeer. Buslijnen 1 en 2 rijden tijdelijk over de Widelanken in plaats van over de Gentelaan.

Bekijk de omleidingstekening

App

De aannemer geeft ook informatie met een app. Download de app in de Appstore of Playstore en zoek naar ‘Besix Infra Nederland’ (donkerblauwe achtergrond en witte letters). Na het installeren ziet u het project ‘rotonde Nobellaan’. U ontvangt de meest recente updates en status van de werkzaamheden.

Wijziging aan de afslag Gentelaan

Het grootste deel van de opstoppingen komt doordat te veel verkeer deze rotonde gebruikt om richting Malberg te rijden. Auto’s die komen vanaf de rotonde Via Regia rijden nu via de rotonde op de Nobellaan via de Gentelaan naar Malberg. Omdat verkeer op de rotonde voorrang heeft, ontstaan er opstoppingen bij verkeer dat komt vanaf de Fort Willemweg. Met het opknappen van de rotonde gaan we dit aanpassen om deze opstoppingen te verminderen en om het verkeer beter te laten doorrijden.

Dat doen we zo

Afslag Gentelaan van nieuwe rotonde

Nadat de ‘nieuwe’ rotonde klaar is, kan gemotoriseerd verkeer dat komt vanaf de rotonde Via Regia, niet meer de afslag naar de Gentelaan nemen. Er komt een fysieke afsluiting op de rotonde. Het verkeer dat richting Malberg rijdt, moet als de 'nieuwe' rotonde klaar is, over de Via Regia en de Cantecleerstraat richting de Malbergsingel rijden. Hiermee gaan we sluipverkeer tegen in Malpertuis. Auto’s, motoren en vrachtauto’s die vanaf de rotonde Via Regia komen, kunnen alleen nog rechtdoor rijden richting de Noorderbrug. Hierdoor hoeft verkeer dat komt vanaf de Noorderbrug minder lang te wachten en makkelijker de rotonde oprijden. Verkeer dat vanaf de Noorderbrug en de Nobellaan komt, kan op de rotonde Nobellaan wél rechtsaf blijven slaan naar de Gentelaan.

Bekijk de tekening van de nieuwe rotonde

Meer ruimte voor de fietsers

Bij het onderhoud zorgen we er ook voor dat fietsers meer ruimte krijgen. Dit doen we door het fietspad op de rotonde te verbreden van 2,0 naar 2,5 meter. Veel mensen die van Malberg richting het centrum fietsen, gebruiken deze rotonde en fietsen verder op de Bilserbaan. Daarom willen we deze fietsroute prettiger maken. Eerder hebben we de Sint Lucassingel tussen de Weustenraadstraat en het Nobelpad (fietspad tussen Sint Lucasingel en rotonde op de Nobellaan) als fietsstraat ingericht.

Ook de Gentelaan tussen de rotonde met de Nobellaan en de Malpertuisstraat krijgt een nieuwe laag asfalt. De fietsstroken worden daar ook verbreed om zo meer ruimte te geven aan fietsers.

Achtergrond

Door het verleggen van de Noorderbrug is het drukker geworden op de Nobellaan. Dit is zoals voorspeld was door de plannen van het Noorderbrug project. Het verkeer op de Nobellaan is sterker gestegen dan verwacht, maar valt binnen de grenzen van de voorspelling. We willen geen verdere groei van het verkeer op deze weg.

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen. Bewoners willen iets anders als fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op één punt, gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt.

In oktober 2020 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente denkt over de verkeersroutes in de stad. Hierin staat ook dat we op de route over de Nobellaan en op de route over de Cantecleerstraat geen grote toename willen van autoverkeer.

Planning

  • Januari 2023: start aanbesteding
  • April 2023: start uitvoering werkzaamheden
  • Juli 2023: openstelling nieuwe rotonde

Updates

We werken deze pagina bij als er meer bekend is. We geven u een seintje via de gemeentelijke nieuwsbrief. Daar kunt u zich gratis op abonneren.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.