Internationale bushalte Meerssenerweg

Sinds 2016 werd het Kiss + Ride parkeerterrein aan de Meerssenerweg gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein stopten Flix-, IC, Eurolines en KLM bussen. Het aantal bussen is de afgelopen jaren toegenomen.

Er was te weinig ruimte voor de bussen en er waren onvoldoende voorzieningen (voor bijvoorbeeld afval). Daarom is er besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuwe bushalte in te richten. De bushalte blijft aan de Meerssenerweg maar schuift op in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Daar is voldoende ruimte om een bushalte in te richten.

Het is de ambitie om het centraal station te ontwikkelen naar een internationaal knooppunt en daar horen ook de internationale bussen bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is dan ook vastgelegd dat de bouw van een nieuwe internationale bushalte aan de oostzijde van het station dient plaats te vinden.

Planning

Aannemer Strabag zal de werkzaamheden voor de nieuwe bushalte aan de Meerssenerweg in het najaar van 2019 uitvoeren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van september tot december. De planning is naar huidige inzichten en kan wijzingen.

 • 9 september: informatieavond BS de Letterdoes
 • 21-22 september: weekend werkzaamheden - versmallen huidige Meerssenerweg
 • 23 september - november: werkzaamheden bushalte
 • 23 september - oktober: werkzaamheden Park + Ride
 • eind oktober - begin november: werkzaamheden Kiss + Ride
 • november - december: installeren en testen kentekenherkenning apparatuur
 • 6 januari 2020: bushalte in gebruik

Tijdelijke bushalte mei - december 2019

Voor de periode tussen 1 mei 2019 en de openstelling van de nieuwe bushalte (januari 2020) is tijdelijk een bushalte ingericht aan de Groene Loper ter hoogte van het Green043 Bikepark. Op deze plek halteren IC, Eurolines en KLM bussen.

FlixBussen halteren van 1 mei 2019 tot openstelling van de nieuwe bushalte (januari 2020) aan de Maasboulevard in de buurt van de Graanmarkt. Kijk voor meer informatie op de website Maastricht Bereikbaar.nl.

 • Op de hoogte blijven

  Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving [at] maastricht.nl. Of download de Strabag Omgevingsapp voor alle actuele informatie over het project.

 • Klachten of vragen over Flix-bussen

  Heeft u vragen of klachten over Flix-bussen? Noteer datum, tijd en kenteken en stuur een bericht naar: vergunningen [at] flixbus.nl

 • Contactpersonen

  Contactpersonen uitvoerder werkzaamheden Strabag

  • Marijn Becker (uitvoerder), ibmaastricht [at] strabag.com, T 06-53 33 50 77
  • Martijn Pijnenburg (projectleider), ibmaastricht [at] strabag.com, T 06-28 37 68 18

  Heeft u overige vragen, neem dan contact op met de gemeente.