Structurele opvanglocatie

Het COA realiseert een permanent asielzoekerscentrum op de nieuwe locatie aan de François de Veijestraat 4-6 in Sint Maartenspoort. Hier komt structurele opvang van asielzoekers voor een periode van ten minste 17 jaar.

Nieuw AZC

Op woensdag 3 april 2019 is officieel de bouw van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Maastricht van start gegaan. Aan de François de Veyestraat wordt nu druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Naast het PLEM-gebouw verrijzen vijf nieuwe woonblokken. Naar verwachting van het COA wordt het nieuwe azc aan de François de Veijestraat in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik genomen. 

Luchtfoto asielzoekerscentrum Francois de Veijestraat
Luchtfoto van het AZC

Vragen over het nieuwe AZC

 • Ja, dit is door de gemeenteraad besloten op 9 juni 2015. Voorafgaand aan dat besluit zijn de bewoners van de buurten Sint Maartenspoort en Limmel per brief geïnformeerd. 

 • De locatie is gelegen in de wijk Sint Maartenspoort aan de noordzijde van het stadscentrum, ten zuiden van de Noorderbrug en ten oosten van de Maas. De locatie wordt begrensd door de Franciscus Romanusweg, de Nieuweweg, de François de Veijestraat, de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken(B) en de bebouwing/parkeerplaats van onder meer de Kringloop Maastricht. 

 • Het permanente azc op de François de Veijestraat biedt plek aan 650 asielzoekers. Een gedeelte wordt gehuisvest in het bestaande gebouw, een ander deel krijgt een plek in de nieuwbouw op het terrein. 

 • Binnen het oude bestemmingsplan was de realisatie van een asielzoekerscentrum op deze locatie niet mogelijk. Daarom is er op 27 september 2016 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit maakt nieuwbouw en het gebruik van het bestaande gebouw voor de functie azc mogelijk. 

 • Ja. Het College van Burgemeester en Wethouders is op 13 mei 2016 gestart met de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie François de Veijestraat. Bewoners van Sint Maartenspoort hebben op 9 mei 2016 hierover een brief ontvangen. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft vanaf vrijdag 13 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

  De ingediende zienswijzen zijn samen met het vast te stellen bestemmingsplan besproken tijdens de raadsronde op 13 september 2016. In de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

  Op 13 oktober 2016 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad gepubliceerd. In de daarop volgende beroepstermijn van 6 weken is geen beroep of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan per 25 november 2016 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan vormt daarmee het juridische kader waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

 • De gemeente en het COA gaan graag met u in gesprek indien u daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld via een buurtgesprek.

  Voor vragen of bij behoefte aan een bijeenkomst kunt u contact opnemen met de gemeente, bij voorkeur per mail aan Karin Gybels: karin.gybels [at] maastricht.nl of via telefonisch via (043) 350 46 78.

  Voor al uw vragen over de opvang van vluchtelingen kunt u contact opnemen met het COA per e-mail via azcmaastricht [at] coa.nl of telefonisch via 088 715 37 00.

 • In december 2016 is de locatie door de gemeente aan het COA overgedragen. Vanaf dat moment zorgt het COA voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en het de omliggende terrein. De verantwoordelijkheid voor de verdere planning en uitvoering ligt bij het COA. Volgens de laatste informatie verwacht het COA dat de oplevering plaats vindt in het tweede kwartaal van 2020.

 • Het permanente azc aan de François de Veijestraat wordt naar verwachting van het COA in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik genomen.

 • Parkeren voor eigen gebruik van het COA gaat plaatsvinden op een gedeelte van de parkeerplaats achter François de Veijestraat 9 (achterzijde Aldi/Dierenambulance). 

 • Het hele terrein is verkocht aan het COA. Daardoor is de voormalige parkeerplaats afgesloten. Er wordt niet voor vervangende parkeerplaatsen gezorgd omdat het een niet-officiële parkeergelegenheid is. Een alternatief is bijvoorbeeld P+R Maastricht Noord waar automobilisten gratis kunnen parkeren en voor een gereduceerd tarief vier keer per uur met de bus richting het centrum kunnen reizen. Daarnaast zijn er verschillende P+W locaties. Meer informatie hierover vindt u op MaastrichtBereikbaar.nl.