Dag- en nachtopvang en social hostel

De gemeente werkt aan een nieuwe dag- en nachtopvang met een social hostel in Maastricht. De plek is voor kwetsbare mensen die opeens geen (t)huis meer hebben en tijdelijk niet zelf aan een woning kunnen komen. Mensen krijgen er hulp op maat en begeleiding naar meer grip op het leven.

Soms komen mensen ineens op straat te staan. Bijvoorbeeld door een combinatie van een scheiding, verlies van inkomen of psychische problemen. Deze kwetsbare mensen moeten ergens naartoe kunnen. Want iedereen heeft recht op een thuis. Een nieuwe dag- en nachtopvang en een social hostel moeten hiervoor zorgen.

Geschikte plek

Na lang zoeken zijn we uitgekomen op Severenstraat 18 als een geschikte plek voor een nieuwe dag- en nachtopvang en een social hostel. Het is een rustige plek met privacy, en er zijn mogelijkheden voor begeleiding en activiteiten voor de bewoners. Door de combinatie met een social hostel, krijgen mensen betere begeleiding en blijven ze niet onnodig lang in de crisisopvang als er nergens anders plek is.

We onderzoeken de komende maanden of de Severenstraat 18 aan alle voorwaarden voldoet. We kijken naar geldzaken, de omgeving, de bodem, vergunningen en wat mag volgens de wet. Na het onderzoek besluit het college van burgemeester en wethouders of de plannen kunnen doorgaan. Zodra het onderzoek klaar is, leest u hierover meer op deze website.

Dag- en nachtopvang

De crisisopvang is een tijdelijke plek waar mensen binnen 6 weken worden begeleid naar een andere woonplek, een inkomen en activiteiten om de dag mee te vullen. Er komt plek voor 20 mensen.

Social hostel

Een social hostel is een woonplek waar mensen maximaal 2 jaar kunnen wonen en begeleiding krijgen. Hier kunnen mensen vanuit de dag- en nachtopvang naar toe als er binnen 6 weken nog geen geschikte woning is gevonden. Of als niet duidelijk is wat deze inwoner nodig heeft om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en mee te doen in de samenleving. Er komt plek voor 20 mensen.

Vragen en antwoorden

 • Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek precies klaar is. Dat hangt af van wanneer bureaus buiten de gemeente hieraan mee kunnen werken.

 • We hebben alle bewoners in de buurt een brief met uitleg gestuurd. Ze zijn hierin uitgenodigd voor een informatieavond op 7 maart. Ook hebben we de plannen besproken met de buurtnetwerken Amby en Nazareth. Wij blijven hen informeren en er komt een klankbordgroep.

 • Als de plannen doorgaan, wordt het schoolgebouw waarschijnlijk gesloopt. Er komt dan een nieuw gebouw voor de dag- en nachtopvang en het social hostel.

 • In de DNO aan de Statensingel verblijven mensen in slaapzalen. Dat willen we veranderen. We willen toe naar:

  1. Meer zelfstandige woningen voor 1 á 2 personen.
  2. Tijdelijke noodopvang is voor maximaal 6 weken.
  3. Duurzame zorg op maat.

  Persoonlijke ondersteuning, privacy en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om binnen die 6 weken naar een nieuwe, geschikte plek te kunnen. De DNO aan de Statensingel past niet meer bij de landelijk visie Vernieuwing in de opvang | Aanpak dakloosheid | Iedereenondereendak.

 • Het zijn meestal alleenstaande mannen of vrouwen, die tijdelijk geen grip meer hebben op het leven en geen (t)huis hebben. Dit kan door allerlei dingen komen, bijvoorbeeld een scheiding, verlies van inkomen en/of psychische problemen.

 • Nee. Daarvoor hebben we de vrouwenopvang en gezinsplekken in de maatschappelijke opvang. Er komen dus geen gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen.

 • De dag- en nachtopvang is niet bedoeld voor iemand met alléén een verslaving. De persoon moet in elk geval opeens dakloos of thuisloos zijn geworden. Iemand met een drugsverslaving kan zich melden bij de DNO. Wij begeleiden die persoon zo snel als kan naar een begeleide woonplek met geschikte hulp.

  Mensen die in de tijdelijke noodopvang zitten, zijn verplicht om mee te werken aan hulp en activiteiten onder begeleiding. Als mensen niet willen meewerken, zetten we de hulp stop. Als ze vanwege hun (psychische) problemen en uitdagingen niet meewerken, kunnen ze naar een andere vorm van beschermd wonen die beter past bij de zorg die ze nodig hebben.

 • De dag- en nachtopvang is voor mensen die tijdelijk geen woning meer hebben. Mensen in psychische nood kunnen niet meer thuis wonen omdat ze direct psychische nood hebben. Voor hen is er de crisisopvang van Mondriaan.

 • De mensen doen overdag activiteiten onder begeleiding. Ze krijgen de opdracht om aan hun zelfstandigheid te werken. Dit gebeurt onder leiding van medewerkers van LevantoGROEP en het dak- en thuislozenloket van Sociale Zaken.

 • Er is een kleine groep mensen in Maastricht die al voor lange tijd dakloos of thuisloos is. Deze mensen kunnen vaak niet goed wonen in een dag- en nachtopvang of begeleide woonplek. Dit komt door allerlei (vaak ook psychische) problemen. Vaak weigeren deze mensen hulp en zijn ze ver verwijderd geraakt van de samenleving. Voor deze mensen worden speciale woningen in Malberg gebouwd. Die woningen noemen we Skaeve Huse. Deze groep komt dus niet in de dag- en nachtopvang.

 • Er is 24/7 controle en beveiliging in de dag- en nachtopvang.

 • Er zijn huisregels voor bewoners. Als iemand zich hier niet aan houdt of zorgt voor overlast in huis of in de buurt, moet deze persoon misschien tijdelijk of blijvend de woning uit. We vragen hulp aan de politie of handhaving als dit nodig is, net als bij alle andere meldingen over overlast thuis of in de buurt. Hiervoor gelden de algemene afspraken. Ook komen er aparte afspraken met de zorgaanbieder, de politie (wijkagent) en de gemeente. Zo houden we het veilig voor de buurt, mensen in de omgeving en ook voor de bewoners zelf.

 • Als de dag- en nachtopvang en het social hostel klaar zijn, ontvangt u een e-mailadres en telefoonnummer om contact op te nemen met de medewerkers. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

 • Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar zichtopthuis [at] maastricht.nltarget="_blank" of bel 14 043.