Skaeve Huse

Nederland heeft een groeiende groep dak- en thuisloze mensen. Dat is ook het geval in Maastricht. De gemeente heeft samengewerkt met de woningcorporaties en zorgpartners om te zorgen voor een geschikte woonplek voor deze mensen. Dit is een plek in Malberg geworden: het terrein van de voormalige voetbalvereniging aan de Toustruwe.

Woonplek met weinig prikkels

Het gaat om maximaal 8 inwoners van Maastricht die het niet lukt om normaal te wonen en leven. Zij blijven nu vaak in de opvang of zwerven rond. Door allerlei oorzaken hebben zij zorg en ondersteuning nodig. De gemeente wil zorgen voor een rustige woonplek met weinig prikkels, waar zij onder begeleiding kunnen wonen. Zo'n plek hebben we gevonden op het terrein van de voormalige voetbalvereniging aan de Toustruwe. De plek is geschikt omdat er geen woningen dicht in de buurt liggen, er veel groen is en de plek aan alle voorwaarden voldoet. Maastrichtse woningcorporaties gaan de woningen plaatsen. We verwachten dat de 8 mensen uiterlijk begin 2023 in de Skaeve Huse gaan wonen.

Woonvorm

Deze woonvorm, die bekend is als Skaeve Huse, komt uit Denemarken. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben hier positieve ervaringen mee. Het bieden van woningen aan deze groep mensen, past binnen ons beleid van Zicht op Thuis. Iedereen in Maastricht moet goed kunnen wonen en mee kunnen doen.

Zie ook

De rapportage van Nieuwsuur: Niemand wil deze mensen als buren.

Verslagen klankbordgroep en bewonersbijeenkomsten

Vragen en antwoorden

 • De gemeente werkt aan een  "inclusieve stad": een stad waarin iedereen goed kan wonen en mee kan doen. Iedereen heeft recht op een thuis en moet fijn kunnen wonen; als plek om te zijn, erbij te horen, te doen en te worden.

  • Zijn: een veilig dak boven je hoofd.
  • Erbij horen: je mag er zijn, sociale contacten, ontmoeting, acceptatie, meedoen.
  • Doen: zinvolle activiteiten, economische kansen.
  • Worden: mogelijkheden om te ontwikkelen, vrije keuze, zoeken naar betekenis (zingeving).

  Met bouwen we Skaeve Huse, voor een speciale doelgroep die niet naar een andere plek toe kan. Dit lost 3 dingen op.

  1. De bewoners zorgden op hun normale woonplek voor overlast. Door de verhuizing van deze mensen worden de straat, buurt en stad weer rustiger, veiliger en fijner om in te wonen.
  2. Mensen die overlast geven, kunnen dakloos worden. Ze kunnen gaat zwerven, waardoor er opnieuw problemen voor de stad ontstaan. De woningen van Skaeve Huse zorgen ervoor dat dit niet gebeurt.
  3. De bewoners krijgen een nieuwe, stabiele woonplek waar ze onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving met weinig prikkels.
 • De naam Skaeve Huse komt uit Denemarken, waar de eerste Skaeve Huse zijn gebouwd. Het betekent ‘raar huis’, bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten. In verschillende gemeenten in Nederland staan al Skaeve Huse, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg . Uit ervaringen in deze steden en een onderzoek blijkt dat Skaeve Huse helpen zorgen voor minder overlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse-bewoners geen of bijna geen overlast geven. Skaeve Huse zijn eenvoudige, kleine woningen met een eigen keukentje, douche en toilet.

 • De plek is geschikt omdat deze aan de rand van de bebouwing ligt en er weinig prikkels zijn. De Skaeve Huse liggen op afstand en uit het zicht van andere woningen. Het groengebied bij het Zouwdal scheidt de Skaeve Huse en bestaande woonwijken. Daar komen nog extra groenzones bij. Tegelijkertijd ligt het terrein ook in de buurt van voorzieningen zoals winkels. De plek waar de Skaeve Huse komen, is groot genoeg om 8 kleine woningen met een kleine buitenruimte te plaatsen.

  24 locaties in de stad zijn onderzocht. Daaruit zijn 5 locaties gekozen als kanshebbers. Het terrein aan de Toustruwe bleek het geschiktst te zijn. 

 • Het gaat om 8 1-persoonswoningen. Er kunnen 8 mannen en vrouwen komen wonen van 18 jaar en ouder. Er komen geen gezinnen. De bewoners zijn mensen die al een lange tijd in Maastricht zijn, maar geen vast (t)huis hebben. De personen hebben geen ernstig crimineel verleden.

  Voordat we de mensen plaatsen, krijgen ze een screening en maken we afspraken over gedrag. We kijken goed naar alle bewoners en of ze bij elkaar passen, zodat er een goede match is.

 • Er is 24/7 begeleiding. Het team bestaat uit een projectleider, zorgverleners, politie en een gebiedshandhaver. Ook komt er een telefoonnummer waar mensen 24 uur per dag naar kunnen bellen bij overlast, onveilige situaties of bedreiging. Als de klacht terecht is, komen er direct medewerkers in actie.

 • De bewoners mogen dag en nacht van het terrein af. Het terrein is wel afgesloten. De bewoners en beheerders hebben een sleutel. Bezoekers moeten aanbellen en binnen gelaten worden. Ook hangen er beveiligingscamera's op het terrein zelf.

 • Voor de bewoners zijn er woonregels en regels voor het gedrag buiten het woonterrein. Er wordt goed gecontroleerd of bewoners zich eraan houden. Houdt een bewoner zich niet aan de regels, dan volgen er maatregelen. Mogelijk moet de bewoner tijdelijk of voor altijd de woning uit. De beheerder bepaalt dit.

 • We gaan de plek voor minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar gebruiken voor Skaeve Huse.

 • Mensen krijgen een uitgebreide screening voordat ze in de Skaeve Huse mogen wonen. Zo weten we zeker dat ze geen bedreiging zijn voor de wijk. Wel hebben deze mensen soms extra zorg of begeleiding nodig, bijvoorbeeld door drugs- en/of alcoholverslaving. Het begeleidingsteam zorgt 24/7 voor ondersteuning. Het team kan snel ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan.

  Het gebied waar de huizen staan, is afgesloten en er hangen beveiligingscamera's. Er komt een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over overlast of onveilige situaties. Bij terechte klachten komen er direct medewerkers in actie. Ook komt er een klankbordgroep die op vaste momenten overlegt over de ervaringen van mensen die in de buurt wonen, zodat we de situatie goed in de gaten kunnen blijven houden.

 • Een onderzoek door de Deense overheid en de Nederlandse projecten laat zien dat de bewoners hun woning zien als een stabiel thuis en een belangrijk alternatief voor slapen onder een brug of in de maatschappelijke opvang. In de Skaeve Huse voelen ze zich voor het eerst in vaak lange tijd weer wat beter. Bewoners zeggen meer rust in hun leven te hebben en zijn blij met de privacy in hun eigen huis. De bewoners zijn vaak erg op zichzelf en zoeken weinig contact met de andere bewoners. Het gedrag van de bewoners verandert vaak positief. Ook blijkt dat veel bewoners weer meer grip op hun leven krijgen en minder alcohol en/of drugs gaan gebruiken.

  Ook in Nederlandse steden als Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Kampen zijn de ervaringen met de Skaeve Huse positief. Ongeveer de helft van de bewoners gaat zich beter of in elk geval stabieler gedragen, en gebruikt minder alcohol en/of drugs. De gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners zijn positief over de Skaeve Huse.

  Bij de ontwikkeling en het beheer van Skaeve Huse in Maastricht werkt de gemeente samen met Woningcorporaties Servatius, Woonpunt, Maasvallei en Wonen Limburg, de huurderbelangenverenigingen, het Veiligheidshuis, de politie, buurtnetwerken, sociale teams, bewoners en vertegenwoordigers uit de buurt.

 • De ‘blauwe flat’ aan de rand van een industrieterrein in Maastricht is met hetzelfde idee gebouwd. Hier staan al meer dan 10 jaar wooncontainers voor dezelfde doelgroep, en met succes . De 4 containers van het Leger des Heils staan op een afsluitbaar deel van het Leger des Heils-terrein.

 • Met de vragen en antwoorden op deze pagina hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de Skaeve Huse aan de Toustruwe. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten? Mail gerust naar zichtopthuis [at] maastricht.nl.

Huisjes