Vogelzang, bijen, hommels en andere insecten

Inzending Uit je Dak Prijs 2020

Categorie: geveltuin

Afbeelding Vogelzang 2

Deze insectvriendelijke geveltuin is goed voor de lokale natuur en biodiversiteit. De plantensoorten en huisvestingsmogelijkheden voor insecten stimuleren soortenrijkdom en staan in relatie tot de ecologie in de omgeving. St. Janskruid, slangenkruid, schermbloemen, klaprozen, paardenbloemen, distels en composieten zijn planten die allemaal in de buurt staan. De zeldzame Slangenkruidbij en tientallen andere soorten bijen zijn in deze geveltuin waargenomen. Minimaal 7 soorten hommels en meer dan 10 soorten zweefvliegen bestuiven bloemen. Meer dan 10 soorten wespen proberen honingbijen en andere insecten te vangen. De flora en fauna verrijken tegels, tegelzand, asfalt, stenen en beton. De planten groeien met regenwater en water uit de grond. Omdat de gemeente, bedrijven en huishoudens in de buurt belangrijke planten maaien en wegspuiten, valt de tuin op. De beplanting voorkomt zwerfafval en stimuleert voorbijgangers om van inheemse beplanting te genieten. De geveltuin zorgt voor stimulering van de biodiversiteit op een duurzame manier. De geveltuin past goed binnen de lokale ecologie en betrekt voorbijgangers en buurtgenoten bij de natuur.

Afbeelding Vogelzang 4
Afbeelding Vogelzang 1
Afbeelding Vogelzang 2
Afbeelding Vogelzang 3