Peter Timmermans

Gebiedshandhaver

Maastricht Noordwest

Foto van gebiedsgebonden medewerker Peter Timmermans

Gebieden: Boschpoort, Bosscherveld, Lanakerveld, Belvédère en Frontenkwartier
E: peter.timmermans2 [at] maastricht.nl
T: 14 043 (landelijke nummer van de gemeente Maastricht)

Wat mogen de buurten van je verwachten?

"Mijn doel is om samen met inwoners en partners de buurt leefbaar en veiliger te maken. Op straat ben ik het aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers. Ik ben verantwoordelijk voor het oppakken en afhandelen van allerlei klachten. Denk daarbij aan parkeertoezicht en handhaving, het handhaven van milieuregels, het voorkomen en signaleren van overlast, het controleren van vergunningen."