Steunpunt Corona voor inwoners

Op de website van de Veiligheidsregio vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen van het Rijk en wat deze voor u (bewoners en bedrijven) kunnen betekenen. Wij vragen u om eerst op deze website te kijken voor het antwoord op uw vragen en de laatste actualiteiten. Hieronder vindt u informatie voor inwoners van Maastricht, bijvoorbeeld over de gemeentelijke dienstverlening en (hulp)initiatieven. En daarnaast is er een aparte pagina met informatie voor ondernemers. Heeft u nog vragen? Bel 043 350 40 40

Vragen over gemeentelijke dienstverlening

 • Alle maatregelen verlengd tot en met 28 april

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Meer informatie over de verlenging vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Noodverordening 27 maart

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangescherpte maatregelen over de bestrijding van het coronavirus, die het kabinet op maandag 23 maart heeft vastgesteld, verwerkt. De nieuwe noodverordening geldt vanaf vrijdag 27 maart voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg. Bekijk ook het filmpje van de burgemeester over de noodverordening

  Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Limburg. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

 • Naleven maatregelen

  1. Ik zie dat mensen de maatregelen niet naleven. Hoe kan ik dit melden? U kunt overtredingen melden door te bellen naar 14043. Onze handhavers gaan, als dat mogelijk is en ze in de buurt zijn, ter plaatse.
 • Producten en diensten

  1. De op dit moment noodzakelijke dienstverlening van het GemeenteLoket is aangepast aan de maatregelen in verband met het coronavirus. Hebt u iets nodig? Kijk dan bij het product dat u nodig heeft of u dit nu kunt aanvragen en hoe u dit kunt doen. Producten en diensten kunt u vinden via de zoekfunctie. Komt u er niet uit, dan ziet u ook per product hoe u ons het beste hierover kunt bereiken.
 • Afval

  1. Wordt afval nog opgehaald? Onze medewerkers van Stadsbeheer staan ook tijdens deze periode voor u klaar. Dat betekent dat uw huisvuil gewoon wordt opgehaald. Uitzondering is oud papier. Voorlopig wordt er geen papier opgehaald. Papier kunt u wel nog gratis kwijt bij de milieuperrons of milieuparken. Die milieuparken zijn 'gewoon' open. Wel roepen we u op uw milieuparkbezoek uit te stellen. Kom alleen als dat echt moet!
  2. Gaat de landelijke compostdag door? De landelijke compostdag, gepland op 28 maart, wordt helaas geannuleerd.
  3. Wordt het oud papier nog ingezameld?  Nee, papier kunt u brengen naar het milieuperron. Kijk voor meer informatie op de pagina milieuperrons.

 • Reizen van en naar België

  1. Is reizen van en naar België verboden? Niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden. De gemeente heeft extra waarschuwingsborden geplaatst bij de grensovergangen om vooral vrachtwagens tijdig te waarschuwen dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn. Dat geldt overigens voor iedereen, en niet alleen voor vrachtverkeer. Wat zijn niet-essentiële reizen? En wat moet ik hebben om wel de grens over te mogen? Alle informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid.
  2. Ik woon in Maastricht. Mag ik de Belgische grens nog over? België heeft sinds 18 maart strenge controles aan de grensovergangen ingevoerd. Niet-essentiële verplaatsingen zijn niet meer toegestaan. Dit betekent dat je de grens niet meer mag oversteken voor tanken, boodschappen doen, wandelen, fietsen of vakantie.

   Alleen mensen die een werkgeversverklaring hebben, een co-ouderschapsregeling of een mantelzorgverklaring, mogen de grens oversteken. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  3. Mag ik nog reizen?
   Kijk voor actuele informatie over reizen naar andere landen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie kan per dag veranderen. Hier is ook het reisadvies voor buurlanden België en Duitsland te vinden.  

  4. Kan ik vanuit België mantelzorg leveren in Nederland? Op het vertonen van een kopie van de identiteitsbewijzen van diegenen bij wie u mantelzorg levert, en uw eigen identiteitsbewijs, mag u volgens de Belgische overheid. de grens over. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u een verklaring aanvragen voor de mantelzorg die u in Nederland verleent.

  5. Mijn ex-partner woont in België. Kan ik mijn kind(eren) nog halen en brengen naar de andere ouder? Op vertoon van de ondertekende ouderschapsregeling of het scheidingsconvenant waar de omgangsregeling in staat vermeld, kunt u de grens passeren. Neem ook uw eigen ID-bewijs mee en (een kopie van) de ID-bewijzen van uw kind(eren). U krijgt enkel toegang tot België voor de duur van het halen of brengen van uw kind(eren).

 • Paspoort / id-kaart aanvragen

  1. Kan ik nu een paspoort/idkaart aanvragen? Kijk op de pagina paspoort / identiteitskaart aanvragen voor meer informatie.
  2. Ik wil een ander product aanvragen. Waar vind ik informatie? Zoek via de zoekfunctie op onze website naar het product dat u wilt aanvragen. Bij het product staat de actuele informatie.
 • Winkels en openingstijden

  1. Gaan Koopavonden en koopzondagen gewoon door? Nee, deze gaan voorlopig niet door. Winkels bepalen verder  zelf of ze open blijven of niet. Ze vallen niet onder de noodverordening evenementen, horeca en sportaccommodaties. Ook in winkels is het echter belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen en anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Check daarom altijd de website van de desbetreffende winkel. 
  2. Mogen Eet- en drinkgelegenheden open zijn? Nee zij mogen niet meer open zijn. Tenzij voor afhalen en bezorgen. Het verbod op eet- en drinkgelegenheden geldt ook in winkels. Dat wil zeggen dat eet- en drinkgelegenheden in warenhuizen, shoppingscentra, grote supermarkten of andere winkels allemaal gesloten zijn.
 • Nood(kinderopvang)

  1. Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen? Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.  De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.
  2. Geldt de opvang (op school) ook als 1 van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt? Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Meer informatie over de cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen? Neem contact op met het GemeenteLoket via  14 043 (vanuit het buitenland +31 43 350 40 40)
  3. Ik neem meer uren opvang af doordat mijn kind recht heeft op noodopvang. Moet ik nu meer betalen? Alleen de uren die u normaal gesproken afneemt mogen gefactureerd worden. De extra uren worden niet gefactureerd aan ouders.

  4. Ik werk thuis en kan mijn kind niet naar de opvang brengen. Moet ik de inschrijving voor de opvang stop zetten? Wij vragen u om gewoon ingeschreven te blijven staan en te blijven betalen, zodat de kinderopvangorganisaties niet in de problemen komen. U houdt uw recht op kinderopvangtoeslag, ook als u tijdelijk thuis werkt of niet werkt. Daarnaast compenseert het rijk ouders voor de eigen bijdrage, ook als hun kinderen in deze periode geen gebruik maken van de opvang. 

 • Kindermishandeling of huiselijk geweld

  In deze heftige periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties. Als u vermoedens heeft, u hoort ruzies en u vertrouwt de situatie niet dan kunt u dit melden via de website Ik vermoed huiselijk geweld of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis via 0800 2000. Vertel de kinderen dat zij ook zelf de kindertelefoon kunnen bellen via 0800-0432.

 • Huwelijk en begrafenis

  1. Mag ik nog naar een begrafenis? Bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen tegelijk samenkomen, zijn verboden. Dit geldt helaas ook voor een trieste gebeurtenis als een begrafenis. Begrafenisondernemers en de branchevereniging voor de uitvaartsector (BGNU) hebben een eigen richtlijn ontwikkeld. Hierin wordt onder andere geadviseerd dat er bij uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. Afhankelijk van de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt, kunnen dit er ook minder zijn.

   Wij adviseren om de richtlijn van begrafenisondernemers en de BGNU te respecteren. Voor meer informatie over de richtlijn verwijzen we je graag naar de website van de BGNU.
  2. Kan mijn huwelijk doorgaan? Kijk op de pagina Trouwen in Maastricht voor meer informatie.
 • Markten in Maastricht

  De weekmarkten kunnen, mits goed gebruikt, bijdragen aan de bestrijding van corona: extra mogelijkheden voor het kopen van voedsel, waardoor kopers beter gespreid kunnen worden. En dat bovendien in de buitenlucht.

  1. Waarom gaan de weekmarkten op woensdag en vrijdag door? Onder specifieke voorwaarden is het door de nieuwe noodverordening toegestaan om markten door te laten gaan. Dit betekent voor de gemeente Maastricht dat vanaf woensdag 1 april 2020 de weekmarkten op woensdag en vrijdag op de Markt worden hervat in een beperkte opstelling en met alleen foodplaatsen.Tijdens de markten zullen de eisen met betrekking tot hygiëne en afstand te allen tijde gewaarborgd moeten zijn. 
  2. Waarom is er gekozen om alleen food kraampjes en niet ook non-food kraampjes toe te staan? Er mogen alleen voedselproducten worden aangeboden die in de primaire levensbehoefte voorzien en die uitsluitend bedoeld zijn om mee te nemen en niet om ter plekke te nuttigen.
  3. Hoeveel kramen staan er op de weekmarkten? Er staan 6 kramen op de woensdagmarkt en 23 op de vrijdagmarkt. De openstelling van beide markten is beperkt van 10:00 tot 14:00 uur. Tijdens de markten zullen de eisen met betrekking tot hygiëne en afstand te allen tijde gewaarborgd moeten zijn. Verkoop mag pas plaatsvinden na goedkeuring van de opstelling door de marktmeester.

   

 • Geusseltbad en andere sportaccommodaties

  1. Is het Geusseltbad open en gaan zwemlessen door? Alle sportaccommodaties van Maastricht Sport inclusief het Geusseltbad zijn gesloten tot en met 6 april.  Ook de lessen in het Geusseltbad gaan niet door. Specifieke vragen, bijvoorbeeld, over geldigheid maandkaarten, worden opgepakt door het Geusseltbad. U kunt uw mail met vragen sturen naar info [at] maastrichtsport.nl. Voor meer informatie over sport tijdens corona: www.maastrichtsport.nl.

   

 • Sport en sportverenigingen

  1. Kunnen sportverenigingen én sportevenementen via het landelijke loket een beroep doen op steun. Ja. Vandaag is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Meer informatie vinden de verenigingen op de deze pagina en op deze pagina  op de website van het RVO.   
  2. Steunpunt Corona en lokale regelingen Maastricht. U vindt hier de informatie over de regelingen die nu van kracht zijn in Maastricht. Wilt u meer informatie over de uitstel van huurkosten of van het betalen van gemeentelijke belastingen kijk dan op de pagina met informatie voor ondernemers.
  3. Uitstel van betaling belasting. Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
  4. Specifieke sportregelingen uitstel aflossing leningen (alleen relevant voor Kimbria Tennis). De Stichting Waarborgfonds Sport en diverse banken hebben afspraken gemaakt dat de aflossing van kredieten kan worden opgeschort voor 6 maanden. Dit betekent dat de looptijd van de gekoppelde gemeentegarantie (bij ons alleen voor Kimbria in Jekerdal (ad 40.000 euro) wordt verlegd wanneer zij een beroep doen op deze mogelijkheid.  Zie ook deze pagina
  5. Specifieke sportregelingen Coronanoodfonds sport. De NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen. Kijk voor meer informatie op de website van de NOC*NSF.

   

  Impactanalyse sport
  Het Mulierinstituut maakt op verzoek van NOC NSF met de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt via NOC NSF. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden. https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59757/mulier-instituut-onderzoekt-impact-corona-crisis-bij-sportverenigingen

  NOC*NSF adviseert om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen .

  elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden. Zie meer op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 • Gemeenteraad

  1. Informatierondes en raadsrondes digitaal. De gemeenteraad gaat digitaal vergaderen. Dit geldt vooralsnog alleen voor informatierondes en raadsrondes.
  2. Stadsrondes afgelast. Stadsrondes kunnen helaas niet doorgaan. De gemeenteraad roept alle inwoners daarom op hun bijdragen schriftelijk of via videoboodschap te delen met de raad. 
  3. Raadsagenda. Begin april wordt duidelijk over welke onderwerpen de gemeenteraad digitaal gaat vergaderen. De informatie daarover is dan hier terug te vinden.
  4. Raadsbesluiten. Raadsbesluiten zijn alleen rechtsgeldig als ze fysiek in een raadsvergadering genomen zijn. Mogelijk dat de rijksoverheid op korte termijn met een noodverordening of wetswijziging komt die het mogelijk maakt wel digitaal te stemmen. De gemeenteraad van Maastricht volgt de ontwikkelingen op de voet. Medio april wordt besloten of, en in welke vorm, de raadsvergadering van eind april plaats zal vinden.

  Voor eventuele vragen kunt u in de tussentijd terecht bij de griffie.

 • Culturele instellingen

  1. Zijn de culturele instellingen open? Sinds 12 maart zijn de gemeentelijke instellingen Centre Céramique, Kumulus, Theater aan het Vrijthof en het Natuurhistorisch museum gesloten. Dat blijft zo, in elk geval, tot en met 6 april. 
 • Fietsenstallingen

  1. Zijn de fietsenstallingen open in Maastricht? De fietsenstallingen Markt en Kesselskade zijn gesloten tot en met 6 april. Door de maatregelen rondom het coronavirus, is het rustiger in de stad. Er zijn minder medewerkers die naar het werk kunnen/mogen gaan. Dat betekent dat we hebben gekeken naar de openingstijden van de fietsenstallingen in de binnenstad. We plaatsen zo snel mogelijk een mobiele stalling op het voorplein bij Mosae Forum. Zo kunt u toch uw fiets stallen.

  De ondergrondse fietsenstalling onder het station blijft open. Het stallen is tijdelijk gratis. Om fysiek contact te beperken hoeven reizigers niet meer in- of uit te checken. De NS sluit vanaf 21 maart wel het fiets- en servicepunt voor fietsreparaties en fietsaccessoires in deze stalling. Op www.Maastrichtbereikbaar.nl vindt u een overzicht van alle fietsstallingen in de stad.

   

 • Maasboulevardtunnel en liften Hoog Brug

  1. Waarom is de Maasboulevardtunnel 's nachts gesloten? Door onderbezetting als gevolg van de coronacrisis is tot nader bericht de Maasboulevardtunnel alleen nog open tussen 05.30 en 21.30 uur. Gebruikers van de Q-parkgarage kunnen de parkeergarage altijd uitrijden. Inrijden kan alleen als de tunnel open is. 

   Ook zijn de liften van fiets- en voetgangersbrug de Hoge Brug tijdelijk alleen te gebruiken van 07.00 tot 21.00 uur.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

 • Vragen over Sociale Zaken

  1. Heeft u in de periode tot en met 6 april een afspraak met een consulent? Dan neemt hij of zij contact met u op om deze afspraak telefonisch te laten doorgaan. Als dat niet kan, wordt de afspraak verplaatst. Voor actuele informatie over de dienstverlening van Sociale Zaken: www.socialezaken-mh.nl.
  2. Ik ben eenzaam of heb ondersteuning nodig en wil graag een gesprek met de gemeente, maar moet door de coronacrisis thuisblijven. Wat moet ik nu doen?

   Bel het Steunpunt Corona via 043 3504040. U wordt dan, ook in het weekend tussen 09.00 en 17.00 uur, doorverbonden naar het Sociaal Team. De medewerkers van het Sociaal Team helpen u met uw vraag. Of kijk op de website van Thuis in Maastricht voor een lijst met hulpinitiatieven in Maastricht.

  3. Ik heb zorg of ondersteuning nodig en wil graag een gesprek met de gemeente, maar moet door de coronacrisis thuisblijven. Wat moet ik nu doen? Bel ons op 14 043. De medewerkers van Sociale Zaken staan klaar om uw vragen telefonisch te beantwoorden. Ook een aanvullend gesprek kan telefonisch plaatsvinden tijdens de coronacrisis, waarna de eventuele hulp of zorg in gang wordt gezet.
  4. Ik krijg hulp of zorg via de Wmo. Gaat dit nog door tijdens de coronacrisis?  De zorgaanbieder die hulp of zorg aan u geeft, blijft dit zo veel mogelijk doen, maar moet de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Mocht dat betekenen dat de zorg op een andere manier moet worden georganiseerd, dan brengt de zorgaanbieder u hiervan zelf op de hoogte. De zorgaanbieder overlegt dit ook met de gemeente. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt contact opnemen met Sociale Zaken via telefoonnummer 14 043.
  5. De sociale teams geven geen spreekuur meer door het coronavirus. Waar kan ik nu terecht? Zolang de beperkende maatregelen van ons kabinet gelden, vindt er geen spreekuur in de buurt plaats. U kunt uw vraag wel telefonisch, per mail of via Facebook stellen aan het sociaal team uit uw buurt. Op de contactpagina vindt u alle gegevens van het sociaal team in uw buurt.
  6. Ik ben zorgaanbieder en heb een vraag over de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg of ondersteuning die mijn organisatie biedt. Waar kan ik terecht? U kunt terecht bij uw contactpersoon van de toegang bij Sociale Zaken of bij de medewerkers van team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg via inkoopteamSD [at] maastricht.nl. Bekijk ook de veelgestelde vragen van zorgaanbieders over de coronacrisis.
  7. Ik ben zzp’er/ondernemer en verlies inkomsten door de coronacrisis. Waar kan ik de regeling voor extra tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen? Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is er tijdelijke steun. U kunt steun krijgen in 2 vormen: uw inkomen kan worden aangevuld voor maximaal 3 maanden of u kunt een lening aanvragen om uw bedrijfskapitaal aan te vullen. U kunt de hulp online via deze website aanvragen

  8. Ik ben eenzaam of heb ondersteuning nodig en wil graag een gesprek met de gemeente, maar moet door de coronacrisis thuisblijven. Wat moet ik nu doen?

   Bel het Steunpunt Corona via 043 3504040. U wordt dan, ook in het weekend tussen 09.00 en 17.00 uur, doorverbonden naar het Sociaal Team. De medewerkers van het Sociaal Team helpen u met uw vraag. Of kijk op de website van Thuis in Maastricht voor een lijst met hulpinitiatieven in Maastricht.

  9. Ik ben afhankelijk van de Voedselbank. Krijg ik nog een voedselpakket tijdens de coronacrisis?  Bestaande klanten van de Voedselbank krijgen nog op de gewone manier een pakket. De Voedselbank kan geen nieuwe klanten aannemen tijdens de coronacrisis.

Algemene vragen

 • Maatregelen tegen verspreiding

  1. Wat zijn de maatregelen?
  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Werk thuis als dat kan
  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Vermijd groepen en drukte.
  • Maximaal 3 personen op bezoek en houd afstand.
  • (Lichte) verkoudheidsklachten of ziek? Blijf thuis.
  • Gezinslid koorts (38 graden of meer)? Huisgenoten blijven ook thuis.

  Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid

 • Aantal besmettingen

  1. Hoeveel mensen zijn besmet met het Coronavirus?

   Het actuele aantal patiënten met het coronavirus (COVID-19) vind je op de website van het RIVM.
 • (Hulp)initiatieven

  1. Wilt u dat uw initiatief vermeld wordt op Thuis in Maastricht? Of zoekt u mensen om mee te helpen aan uw initiatief? Mail dan naar steunpuntcorona [at] maastricht.nl. In overleg met u plaatsen we het initiatief op Thuis in Maastricht of zorgen dat uw dat uw initiatief tips en ondersteuning krijgt.  
  2. Hoe kan ik helpen?
   Kijk op www.thuisinmaastricht.nl voor een overzicht van alle (hulp)initiatieven in deze periode. Hierbij kun je mogelijk aansluiten.
 • Gezinsleden en kinderen

  1. Hoeveel afstand moet ik houden van andere mensen?
   Iedereen moet waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar houden. Kijk op de website van de Rijksoverheid (LINK) wat dit in de praktijk zoal betekent.
  2. Mogen kinderen nog buitenspelen?
   Kinderen jonger dan 12 jaar mogen met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM laat weten dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Het dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  3. Mijn partner en ik zijn beide werkzaam in een cruciaal beroep. Waar kunnen we terecht voor de noodopvang van onze schoolgaande kinderen? Ouders van schoolgaande kinderen die in Maastricht wonen en die in cruciale beroepn werken, kunnen zich voor noodopvang van hun kind melden bij de eigen school of peuter- of kinderopvang van hun kind.
 • Zelf ziek of gezinsleden ziek

  1. Ik heb (lichte) verkoudheidsklachten of ben ziek. Wat moet ik doen? Blijf thuis. Heeft u bij de klachten ook koorts (38 graden of meer)? Dan moet uw hele gezin binnen blijven.
  2. Een van mijn gezinsleden is ziek. Wat moeten we doen als gezin? Het gezinslid dat ziek is of verkoudheidsklachten heeft, blijft thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten én koorts (38 graden of meer) heeft, blijf dan met het hele gezin binnen. Een uitzondering hierop zijn gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen. Zij hoeven niet verplicht thuis te blijven als een ander gezinslid ziek is en koorts heeft.
  3. Ik maak me zorgen over mijn gezondheid of over de gezondheid van mijn naasten. Waar kan ik terecht? Kijk voor actuele gezondheidsinformatie en adviezen op de speciale webpagina van de Rijksoverheid website of die van de GGD Zuid Limburg.
 • Verpleegtehuizen

  1. Kan ik iemand bezoeken in een verpleegtehuis of woonvoorziening? Nee, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf 20 maart gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat dit in de praktijk betekent.