Steunpunt Corona voor inwoners

Op de website van de Veiligheidsregio vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen van het Rijk en wat deze voor u (bewoners en bedrijven) kunnen betekenen. Wij vragen u om eerst op deze website te kijken voor het antwoord op uw vragen en de laatste actualiteiten. Hieronder vindt u informatie voor inwoners van Maastricht, bijvoorbeeld over de gemeentelijke dienstverlening en (hulp)initiatieven. En daarnaast is er een aparte pagina met informatie voor ondernemers. Heeft u nog vragen? Bel 043 350 40 40

Vragen over gemeentelijke dienstverlening

 • Afval

  1. Wordt afval nog opgehaald? Onze medewerkers van Stadsbeheer staan ook tijdens deze periode voor u klaar. Dat betekent dat uw huisvuil gewoon wordt opgehaald. De milieuparken zijn 'gewoon' open. Wel roepen we u op uw milieuparkbezoek uit te stellen. Kom alleen als dat echt moet!
  2. Wanneer wordt er weer oud papier opgehaald? Inzamelaar en verwerker Suez haalt vanaf 2 juni weer huis-aan-huis papier op in de gemeente Maastricht. In de Milieu App en op de afvalkalender kunt u zien wanneer er in uw straat papier wordt opgehaald.

   Het papier wordt zoals altijd weer opgehaald met de hulp van verenigingen. Via extra veiligheidsmaatregelen wordt de veiligheid van de vrijwilligers gegarandeerd. Zo gaan de vrijwilligers bijvoorbeeld niet mee in de afvalwagen, maar in een aparte auto en vindt afstemming tussen gemeente en vrijwilligers plaats via e-mail en niet fysiek.

 • Culturele instellingen

  1. Zijn de culturele instellingen open? 
   Stadsbibliotheek Centre Céramique is sinds woensdag 20 mei open voor de bibliotheekleden. Door het coronavirus is niet alles meteen weer zoals het was. Er gelden maatregelen zodat het voor iedereen veilig is om de bibliotheek te bezoeken. Bibliotheken Heer en Malpertuis volgen in een later stadium. 


   Sinds 1 juli mogen theaters en bioscopen klanten ontvangen tot maximaal 100 bezoekers en alleen op reservering. Musea en monumenten zijn sinds 1 juni open als bezoekers vooraf kaarten kopen en op anderhalve meter afstand blijven.

   Sinds 1 juni mogen muziekscholen en centra voor de kunsten open. Er geldt een maximumaantal van 100 personen per gebouw die 1,5 meter afstand moeten houden. Kumulus organiseert buitenlessen voor basisschoolkinderen. 

   Theater aan het Vrijthof blijft tot 1 september gesloten. Het Natuurhistorisch  Museum Maastricht is weer open, maar alleen op reservering!

   Meer info vindt u op de websites van Centre Céramique, Kumulus, Theater aan het Vrijthof en Natuurhistorisch Museum Maastricht.

  2. Thuisbieb van Maastricht. Op de website van het Centre Ceramique vindt u deze pagina met allerlei tips en links naar de beste e-books, handige sites en gezellige voorleesfilmpjes. Ontspan lekker met een e-book of maak sprongen met uw studie door alle online programma's die daarvoor beschikbaar zijn. 
 • Evenementen

  1. Verlening van maatregelen voor evenementen. Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
  2. Straatartiesten.Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen straatartiesten weer optreden en hoe kunt u een optreden melden?
   Een optreden melden kan via het mailadres  evenementen [at] maastricht.nl
   In deze mail moet staan:
   Op welke naam moet de melding komen te staan? (diegene heeft een ID bewijs bij zich) plus telefoonnummer en mailadres.
   Op welke dagen wilt u spelen en waar?
   U moet bevestigen dat diegenen die optreden slechts met 2 personen komen en niet meer geluid produceren dan 85 d(Ba).
   U moet bevestigen dat u per optreden maximaal 45 minuten speelt en dan vertrekt. Op dezelfde (en directe omgeving van) locatie mag vervolgens anderhalf uur niet gespeeld worden.
   Zonder bevestigde melding per email van het GemeenteLoket mag u geen optredens verzorgen.

  3. Mogen festivals doorgaan? Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 100 bezoekers die anderhalve meter afstand kunnen houden. Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen, exclusief personeel. Dit mag op plekken met vaste zitplaatsen.

 • Fietsenstallingen

  1. Zijn de fietsenstallingen open in Maastricht? De fietsenstalling op de Markt is weer open. De fietsenstalling op de Kesselskade is nog gesloten. Door de maatregelen rondom het coronavirus, is het rustiger in de stad. Er zijn minder medewerkers die naar het werk kunnen/mogen gaan. Dat betekent dat we hebben gekeken naar de openingstijden van de fietsenstallingen in de binnenstad. We plaatsen zo snel mogelijk een mobiele stalling op het voorplein bij Mosae Forum. Zo kunt u toch uw fiets stallen.

  De ondergrondse fietsenstalling onder het station blijft open. Het stallen is tijdelijk gratis. Om fysiek contact te beperken hoeven reizigers niet meer in- of uit te checken. De NS sluit vanaf 21 maart wel het fiets- en servicepunt voor fietsreparaties en fietsaccessoires in deze stalling. Op www.Maastrichtbereikbaar.nl vindt u een overzicht van alle fietsstallingen in de stad.

   

 • Gemeenschapshuizen

  Onder welke voorwaarden mogen gemeenschapshuizen open?

  De gemeenschapshuizen mogen open mits het landelijke protocol voor gemeentehuizen wordt toegepast en met inachtneming van de Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen.

  Maatregelen die voor een gemeenschapshuis in ieder geval van toepassing zijn:

  • Het gemeenschapshuis beschikt over een protocol, waarin aanwijzingen en afspraken staan over het gebruik van de ruimte, looproutes, hygiëne, gebruik van toiletvoorzieningen etc. Dit protocol moet ervoor zorgen dat voor iedereen die het gemeenschapshuis bezoekt duidelijk is hoe de accommodatie de komende tijd gebruikt moet worden en aan welke regels men zich dient te houden
  • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel, met inachtneming van de 1,5 meter
  • In relatie tot de coronamaatregelen een (uitgebreide) analyse wordt gemaakt van de doelgroep/deelnemers die gebruik maken van het gemeenschapshuis
  • Een checkgesprek vooraf voeren zodat kan worden ingeschat of een bezoek/ deelname risico’s oplevert
 • Gemeenteraad

  1. Informatierondes, raadsrondes en raadsvergaderingen digitaal. De gemeenteraad gaat digitaal vergaderen. De Tijdelijke Wet Beraadslaging en Besluitvorming maakt digitale besluitvorming mogelijk. Deze vergaderingen zijn via de livestream te volgen en daarmee openbaar.
  2. Raadsagenda. Deze is op de normale plaats te vinden op de website van de gemeenteraad
  3. Stadsrondes afgelast. Stadsrondes kunnen helaas niet doorgaan. De gemeenteraad roept alle inwoners daarom op hun bijdragen schriftelijk of via videoboodschap te delen met de raad. 

  Voor eventuele vragen kunt u in de tussentijd terecht bij de griffie.

 • Geusseltbad en andere sportaccommodaties

  1. Is het Geusseltbad open en gaan zwemlessen door? Het Geusseltbad hervat vanaf maandag 18 mei gefaseerd de zwemactiviteiten. Dit doen ze met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM en aan de hand van het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ van de Zwembadbranche. Het bad is inmiddels zo ingericht dat het kan voldoen aan de landelijke hygiëne- en veiligheidseisen. Meer info vindt u op https://www.geusseltbad.nl/algemeen/coronavirus. Specifieke vragen over geldigheid maandkaarten worden opgepakt door het Geusseltbad zelf. U kunt uw mail met vragen sturen naar info [at] maastrichtsport.nl.  
  2. Versoepeling van maatregelen voor kinderen met betrekking tot Sport. Het kabinet heeft besloten dat kinderen en jongeren vanaf 29 april onder voorwaarden meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat gemeenten hierover afspraken moeten maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Hierdoor kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan. Op de website van Maastricht Sport kunt u de meest recente ontwikkelingen voor gemeente Maastricht bekijken.
 • Groepsvorming

  1. Wat zijn de regels voor groepsvorming? Kijk voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/groepsvorming-en-samenscholingsverbod.
  2. Welke maatregelen gelden er vanaf 1 juni voor groepen?  Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar. Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

 • Huwelijk en begrafenis

  1. Mag ik nog naar een begrafenis? Bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen tegelijk samenkomen, zijn verboden. Dit geldt helaas ook voor een trieste gebeurtenis als een begrafenis. Begrafenisondernemers en de branchevereniging voor de uitvaartsector (BGNU) hebben een eigen richtlijn ontwikkeld. Hierin wordt onder andere geadviseerd dat er bij uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. Afhankelijk van de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt, kunnen dit er ook minder zijn.

   Vanaf juli mogen crematoria weer open voor maximaal 100 personen. 

   Wij adviseren om de richtlijn van begrafenisondernemers en de BGNU te respecteren. Voor meer informatie over de richtlijn verwijzen we u graag naar de website van de BGNU.
  2. Kan mijn huwelijk doorgaan? Kijk op de pagina Trouwen in Maastricht voor meer informatie.
 • Informatie voor anderstalige (vrijwilligers) organisaties

  1. Waar vind ik informatie in andere talen die ik als (vrijwilligers)organisatie kan gebruiken voor mijn communicatie in tijden van corona?  Covid-19 is een infectieziekte die alle inwoners van Nederland aangaat. Dus ook anderstaligen. Daarom biedt de Nederlandse overheid op Rijksoverheid.nl informatie in het Engels over Covid-19.

   Daarnaast biedt rijksoverheid.nl posters en social media banners in het Engels, Arabisch, Spaans, Pools, Turks, Papiamento en Papiamentu, Duits en Frans. Iedereen kan deze downloaden en gebruiken, bijvoorbeeld ook de afdeling Communicatie van uw gemeente. Op dezelfde pagina kunt u ook de persconferenties over corona volgen in andere talen zoals het Arabisch-Syrisch, Berbers, Engels, Farsi, Marokkaans-Arabisch, Pools, Tigrinya of Turks. En er is uitleg van Pharos over het coronavirus in andere talen, zoals het Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.  
 • Kindermishandeling of huiselijk geweld

  In deze heftige periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties. Als u vermoedens heeft, u hoort ruzies en u vertrouwt de situatie niet dan kunt u dit melden via de website Ik vermoed huiselijk geweld of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis via 0800 2000. Vertel de kinderen dat zij ook zelf de kindertelefoon kunnen bellen via 0800-0432.

 • Looproutes binnenstad en Wyck

  1. Wat zijn looproutes en waarom zijn ze er? Het antwoord vindt u in het artikel ‘Ingel’ wijst de weg in stadscentrum Maastricht
 • Markten in Maastricht

  1. Gaan de weekmarkten in Maastricht door? De diverse markten in Maastricht zijn weer volledig opgestart. De markten mogen dus weer volledig (dus food en non-food) opgebouwd worden op de Markt. De woensdagmarkt kunt u bezoeken tussen 10.00 en 15.00 uur. 
    

   Let op: de vrijdagmarkt gaat door op 2 plekken: op de Markt én op het Vrijthof. De grote vrijdagmarkt is verdeeld over de twee pleinen om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter-maatregelen. Gekozen is om de diverse productgroepen over beide pleinen te verspreiden. Dus zowel op de Markt als op het Vrijthof staan food en non-food. Het kan best zijn dat u de favoriete kaasboer op de Markt vindt en de favoriete stoffenhandel op het Vrijthof. De diverse producten zijn zoveel mogelijk verspreid.

   Op alle markten gelden de regels zoals die inmiddels bekend zijn:
   ↔️ houd afstand
   ❌ vermijd drukte
   ⛔️ ter plekke eten en drinken is verboden.

   

 • Noodverordening

  De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste wijziging is het feit dat per 15 juni de sanitaire voorzieningen op campings, vakantieparken en jachthavens weer geopend mogen zijn. Het gaat dan om zowel de toiletten als de douche- en wasgelegenheid. Ook bij sportverenigingen en zwembaden mogen deze voorzieningen weer open. Samen met de brancheorganisaties, ondernemers en verenigingen wordt gezorgd voor een veilige invulling van de maatregelen.

  Verder zijn er enkele aanpassingen op het gebied van bezoek aan verpleegtehuizen, onderwijs en vakantie. Meer informatie en de volledige noodverordening vindt op de website van de Veiligheidsregio.

 • Paspoort / id-kaart aanvragen

  1. Kan ik nu een paspoort/idkaart aanvragen? Kijk op de pagina paspoort / identiteitskaart aanvragen voor meer informatie.
  2. Ik wil een ander product aanvragen. Waar vind ik informatie? Zoek via de zoekfunctie op onze website naar het product dat u wilt aanvragen. Bij het product staat de actuele informatie.
 • Producten en diensten

  1. Is het GemeenteLoket open?
   Ja, maar alleen als u een afspraak heeft. De op dit moment noodzakelijke dienstverlening van het GemeenteLoket is aangepast aan de maatregelen in verband met het coronavirus. In juli, augustus en september heeft het GemeenteLoket geen koopavond.
   Heeft u iets nodig? Kijk op de website bij het product dat u nodig heeft. U ziet dan of u dat op dit moment kunt aanvragen en hoe u dat eventueel kunt doen. Komt u er niet uit? Dan ziet u ook per product hoe u ons kunt bereiken.
    
 • Reizen

  1. Mag ik nog reizen?
   Kijk voor actuele informatie over reizen naar andere landen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Scholen

  1. Onderwijs en kinderopvang

   Het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs is weer helemaal opgestart. Dit zal na de zomervakantie doorgezet worden.

   Sinds 15 juni zijn het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instellingen.

   Voor de actuele informatie over onderwijs en kinderopvang kunt u gebruik maken van de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs.

 • Sport en sportverenigingen

  1. Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten zelf afspraken moeten maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Hierdoor kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan. Op de website van Maastricht Sport kunt u de meest recente ontwikkelingen voor gemeente Maastricht bekijken.

  2. Gebruikerskosten accommodatie tijdens corona. Wij hebben de raad en de gebruikers geïnformeerd dat sportverenigingen die een accommodatie gebruiken, die geëxploiteerd wordt door Maastricht Sport, geen gebruikskosten hoeven te betalen zolang de locaties verplicht gesloten zijn op grond van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

   Eerder hadden we hun al laten weten dat men uitstel van betaling van deze kosten voor de duur van 3 maanden kon aanvragen, maar na onderzoek van de gebruiksovereenkomsten blijkt dat de gemeente als gebruiksgever geen gebruiksvergoeding in rekening mag brengen zolang de noodverordening van kracht is. Dit geldt niet voor huurders van kleed-/clubgebouwen, horecagelegenheden of winkel-, kantoor- en sport- en fysioruimtes. Bij “accommodaties huur” is er sprake van een huurovereenkomst conform het ROZ-model. Hierop zijn dan ook de algemene ROZ-bepalingen van toepassing en niet bovengenoemde gebruiksovereenkomsten. Zij kunnen wel de hierboven genoemde uitstel van betaling krijgen. Voor meer informatie en een overzicht van de actuele regelingen en maatregelen voor sportorganisaties willen we u graag verwijzen naar de website van Maastricht Sport: www.maastrichtsport.nl.

   Bovenstaande maatregelen kunnen vragen oproepen voor de financiële relatie die de gemeente heeft met andere sectoren inzake het innen van vergoedingen (in welke vorm dan ook) voor het ter beschikking stellen van gebouwen of openbare ruimte. Te denken valt aan de culturele sector, gemeenschapshuizen of marktondernemers. Het college van B&W is bezig om de gevolgen daarvan in de volle breedte in beeld te krijgen.

  3. Kunnen sportverenigingen én sportevenementen via het landelijke loket een beroep doen op steun. Ja. Er is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Meer informatie vinden de verenigingen op de deze pagina en op deze pagina  op de website van het RVO.   
  4. Steunpunt Corona en lokale regelingen Maastricht. U vindt hier de informatie over de regelingen die nu van kracht zijn in Maastricht. Wilt u meer informatie over de uitstel van huurkosten of van het betalen van gemeentelijke belastingen kijk dan op de pagina met informatie voor ondernemers.
  5. Uitstel van betaling belasting. Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
  6. Specifieke sportregelingen uitstel aflossing leningen (alleen relevant voor Kimbria Tennis). De Stichting Waarborgfonds Sport en diverse banken hebben afspraken gemaakt dat de aflossing van kredieten kan worden opgeschort voor 6 maanden. Dit betekent dat de looptijd van de gekoppelde gemeentegarantie (bij ons alleen voor Kimbria in Jekerdal (ad 40.000 euro) wordt verlegd wanneer zij een beroep doen op deze mogelijkheid.  Zie ook deze pagina
  7. Specifieke sportregelingen Coronanoodfonds sport. De NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen. Kijk voor meer informatie op de website van de NOC*NSF.
  8. Impactanalyse sport
   Het Mulierinstituut maakt op verzoek van NOC NSF met de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt via NOC NSF. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden. https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59757/mulier-instituut-onderzoekt-impact-corona-crisis-bij-sportverenigingen

   NOC*NSF adviseert om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden. Zie meer op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
 • Winkels en openingstijden

  1. Gaan Koopavonden en koopzondagen gewoon door? Nee, deze gaan voorlopig niet door. Winkels bepalen verder  zelf of ze open blijven of niet. Ze vallen niet onder de noodverordening evenementen, horeca en sportaccommodaties. Ook in winkels is het echter belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen en anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Check daarom altijd de website van de desbetreffende winkel.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

 • Vragen over Sociale Zaken

  1. Heeft u de komende periode een afspraak met een consulent? Dan neemt hij of zij contact met u op om deze afspraak telefonisch te laten doorgaan. Als dat niet kan, wordt de afspraak verplaatst. Voor actuele informatie over de dienstverlening van Sociale Zaken: www.socialezaken-mh.nl.
  2. Ik ben eenzaam of heb ondersteuning nodig en wil graag een gesprek met de gemeente, maar moet door de coronacrisis thuisblijven. Wat moet ik nu doen?

   Bel tijdens kantooruren het Steunpunt Corona via 043 3504040. U wordt dan tussen 09.00 en 17.00 uur, doorverbonden naar het Sociaal Team. De medewerkers van het Sociaal Team helpen u met uw vraag. Of kijk op de website van Thuis in Maastricht voor een lijst met hulpinitiatieven in Maastricht.

  3. Ik heb zorg of ondersteuning nodig en wil graag een gesprek met de gemeente, maar moet door de coronacrisis thuisblijven. Wat moet ik nu doen? Bel ons op 14 043. De medewerkers van Sociale Zaken staan klaar om uw vragen telefonisch te beantwoorden. Ook een aanvullend gesprek kan telefonisch plaatsvinden tijdens de coronacrisis, waarna de eventuele hulp of zorg in gang wordt gezet.
  4. Ik krijg hulp of zorg via de Wmo. Gaat dit nog door tijdens de coronacrisis?  De zorgaanbieder die hulp of zorg aan u geeft, blijft dit zo veel mogelijk doen, maar moet de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Mocht dat betekenen dat de zorg op een andere manier moet worden georganiseerd, dan brengt de zorgaanbieder u hiervan zelf op de hoogte. De zorgaanbieder overlegt dit ook met de gemeente. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt contact opnemen met Sociale Zaken via telefoonnummer 14 043.
  5. Ik heb een vraag over de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning. Kijk voor informatie over de eigen bijdrage voor Wmo op de website van het CAK.
  6. De sociale teams geven geen spreekuur meer door het coronavirus. Waar kan ik nu terecht? Zolang de beperkende maatregelen van ons kabinet gelden, vindt er geen spreekuur in de buurt plaats. U kunt uw vraag wel telefonisch, per mail of via Facebook stellen aan het sociaal team uit uw buurt. Op de contactpagina vindt u alle gegevens van het sociaal team in uw buurt.
  7. Ik ben zorgaanbieder en heb een vraag over de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg of ondersteuning die mijn organisatie biedt. Waar kan ik terecht? U kunt terecht bij uw contactpersoon van de toegang bij Sociale Zaken of bij de medewerkers van team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg via inkoopteamSD [at] maastricht.nl. Bekijk ook de veelgestelde vragen van zorgaanbieders over de coronacrisis.
  8. Ik ben zzp’er/ondernemer en verlies inkomsten door de coronacrisis. Waar kan ik de regeling voor extra tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen? Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is er tijdelijke steun. U kunt steun krijgen in 2 vormen: uw inkomen kan worden aangevuld voor maximaal 3 maanden of u kunt een lening aanvragen om uw bedrijfskapitaal aan te vullen. U kunt de hulp online via deze website aanvragen
  9. Ik ben afhankelijk van de Voedselbank. Krijg ik nog een voedselpakket tijdens de coronacrisis?  Bestaande klanten van de Voedselbank krijgen nog op de gewone manier een pakket. De Voedselbank kan geen nieuwe klanten aannemen tijdens de coronacrisis.

Algemene vragen

 • Aantal besmettingen

  1. Hoeveel mensen zijn besmet met het Coronavirus?

   Het actuele aantal patiënten met het coronavirus (COVID-19) vind je op de website van het RIVM.
 • Gezinsleden en kinderen

  1. Hoeveel afstand moet ik houden van andere mensen?
   Iedereen moet waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar houden. Kijk op de website van de Rijksoverheid (LINK) wat dit in de praktijk zoal betekent.
  2. Mogen kinderen nog buitenspelen?
   Kinderen jonger dan 12 jaar mogen met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM laat weten dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Het dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  3. Mijn partner en ik zijn beide werkzaam in een cruciaal beroep. Waar kunnen we terecht voor de noodopvang van onze schoolgaande kinderen? Ouders van schoolgaande kinderen die in Maastricht wonen en die in cruciale beroepn werken, kunnen zich voor noodopvang van hun kind melden bij de eigen school of peuter- of kinderopvang van hun kind.
 • Horeca

  1. Welke regels gelden er vanaf 1 juli voor de horeca?
   In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. 

   Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. 

   In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximumaantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

   Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximumaantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

   Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.  
  2. Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?
   De belangrijkste regels zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht. 
  3. Wanneer moet er gereserveerd worden?
   Reserveren is verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1 huishouden komen). Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen van toepassing zijn. 
  4. Waarom moeten gasten reserveren bij meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten? 
   Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren boven deze aantallen verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).
  5. Wat is een gezondheidscheck?
   In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 
  6. Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?
   Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden.
  7. Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?
   Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen. 
 • (Hulp)initiatieven

  1. Wilt u dat uw initiatief vermeld wordt op Thuis in Maastricht? Of zoekt u mensen om mee te helpen aan uw initiatief? Mail dan naar steunpuntcorona [at] maastricht.nl. In overleg met u plaatsen we het initiatief op Thuis in Maastricht of zorgen dat uw dat uw initiatief tips en ondersteuning krijgt.  
  2. Hoe kan ik helpen?
   Kijk op www.thuisinmaastricht.nl voor een overzicht van alle (hulp)initiatieven in deze periode. Hierbij kun je mogelijk aansluiten.
 • Maatregelen tegen verspreiding

  1. Wat zijn de maatregelen?
  • vermijd drukte
  • Werk thuis als dat kan
  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Vermijd groepen en drukte.
  • Maximaal 3 personen op bezoek en houd afstand.
  • (Lichte) verkoudheidsklachten of ziek? Blijf thuis.
  • Gezinslid koorts (38 graden of meer)? Huisgenoten blijven ook thuis.

  Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid

 • Mondkapjes

  1. Moet ik een mondkapje dragen in het openbaar vervoer? In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen. Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken.
  2. Ik geef (mantel)zorg en heb een goedgekeurd mondkapje nodig. Hoe kan ik hier aan komen? In de zorg worden beschermingsmiddelen gedistribueerd. Dit is een gecoördineerde actie vanuit de GGD/GHOR, zodat ook in deze tijd van schaarste de voorraad goed kan worden verdeeld. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD.

   

 • Verpleegtehuizen en zelfstandig wonende ouderen

  1. Kan ik iemand bezoeken in een verpleegtehuis of woonvoorziening? 

   Er zijn geen beperkingen meer voor het ontvangen van bezoek, niet qua aantal of frequentie. Voorwaarde blijft dat er geen besmetting is op de locatie. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

   Op het moment dat er sprake is van één of meer besmettingen in een verpleeghuis, mag geen bezoek op de locatie plaatsvinden zonder toestemming van de zorgaanbieder.
  2. Zelfstandig wonende ouderen. Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

    

 • Zelf ziek of gezinsleden ziek

  1. Ik heb (lichte) verkoudheidsklachten of ben ziek. Wat moet ik doen? Blijf thuis. Heeft u bij de klachten ook koorts (38 graden of meer)? Dan moet uw hele gezin binnen blijven.
  2. Een van mijn gezinsleden is ziek. Wat moeten we doen als gezin? Het gezinslid dat ziek is of verkoudheidsklachten heeft, blijft thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten én koorts (38 graden of meer) heeft, blijf dan met het hele gezin binnen. Een uitzondering hierop zijn gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen. Zij hoeven niet verplicht thuis te blijven als een ander gezinslid ziek is en koorts heeft.
  3. Ik maak me zorgen over mijn gezondheid of over de gezondheid van mijn naasten. Waar kan ik terecht? Kijk voor actuele gezondheidsinformatie en adviezen op de speciale webpagina van de Rijksoverheid website of die van de GGD Zuid Limburg.