Steunpunt Corona voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen voor ondernemers.  Wij vragen u om eerst op die website te kijken. Hieronder leest u wat de Rijksmaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. En u vindt hier specifieke informatie die alleen voor Maastricht en eventuele partnergemeentes geldt. 

Landelijke regeling voor inkomensondersteuning

Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de regeling ‘Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen’ aangekondigd door de rijksoverheid.  Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. U kunt steun krijgen in twee vormen: uw inkomen kan worden aangevuld voor maximaal 3 maanden of u kunt een lening aanvragen om uw bedrijfskapitaal aan te vullen. De regeling kunt u hier aanvragen.

Informatie over landelijke maatregelen

Landelijk werden al maatregelen aangekondigd. Een overzicht van alle landelijke regelingen vindt u als pdf. download op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen? Bekijk dan de informatie op de website van de Kamer van Koophandel of neem contact op met het Coronaloket via 0800-2117.

Lokale maatregelen Gemeente Maastricht

 1. Uitstel huurkosten: huurders van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) kunnen drie maanden huuruitstel krijgen vanaf 1 april. Vraag uw uitstel hier aan.
 2. Uitstel betaling gemeentelijke belastingen: de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) verleent uitstel van betaling aan ondernemers en instellingen die ernstig getroffen worden door de coronacrisis. Dit geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendzaakbelasting, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. Dit uitstel van lokale belastingen loopt van 23 maart tot 1 juli 2020. Leges voor vergunningen vallen niet onder mogelijkheden tot uitstel. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Veelgestelde vragen

 • Financiële situatie

  1. Door de coronamaatregelen heb ik acute geldnood om mijn levensnoodzakelijke middelen zoals boodschappen te betalen. Wat kan ik doen? Heeft u acuut financiële nood door de coronacrisis? Dan kunt u een voorschot aanvragen op de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) regeling die de gemeente uitvoert. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een voorschot wenst. In dat geval kunt u snel een voorschot ontvangen. Let op, door de enorme run op de aanvragen is het erg druk op onze website en kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. Probeer het dan later nogmaals.

  2. Ik dacht dat er ook een noodfonds  beschikbaar was waar je als ondernemer € 4000,- uit kunt ontvangen. Ik lees hier niets over terug op jullie website. Klopt, dat komt omdat niet wij als gemeente maar de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO) dit noodfonds beschikbaar stelt. Dit noodfonds kunt u aanvragen op de website van RVO. Momenteel is het erg druk op de website van RVO waardoor zij beperkt bereikbaar zijn. Probeert u het dan op een later tijdstip.

  3. Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de beschikbare financiële regelingen.

  4. Ik weet even niet hoe ik het allemaal moet regelen. Wie kan mij helpen? Stichting Ondernemersklankbord biedt in deze crisis gratis haar hulp aan. Meer informatie is te vinden op hun website.

  5. Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven? Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor onder andere preventie, risicobeheersing, een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie.

  6. Moet ik aangifte loonheffingen doen? Ja, juist nu, Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Zodat werknemers kunnen doorbetalen. En uw werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, loon ontvangen.  Kijk op de website van het UWV voor meer informatie. 
  7. Kan ik uitstel van betaling van belasting aanvragen? Wie door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen, kan bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Deze regeling geldt voor de betaling van de loonheffingen, maar ook voor de betaling van omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het verzoek geldt als een verzoek om uitstel van betaling, maar niet als uitstel voor het doen van aangifte. Deze moet gewoon op tijd gebeuren. 

   Mocht het echter echt niet lukken om nu aangifte te doen, dan bestaat er de mogelijk om een aanvraag te doen voor uitstel aan de van aangifte. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek gestuurd te worden naar:  Belastingdienst,  Postbus 8738, 4820 BA Breda. Kijk op de website van de Belastingdienst.
  8. Kunnen DGA’s die in hun eigen BV werken ook voor zichzelf NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) aanvragen? DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling NOW meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
 • Hulp bij aanvragen

  1. Bij het invullen van de aanvraag wordt een kopie van het bankafschrift gevraagd. Is dat de zakelijke of privé bankrekening (of beiden)? Het gaat om een afschrift van uw privérekening.
  2. Mijn adresgegevens worden automatisch ingevuld in het aanvraagformulier nadat ik ben ingelogd met DigiD. Deze gegevens kloppen echter niet meer, maar ik kan ze niet handmatig veranderen. Wat moet ik doen? Het aanvraagproces is gekoppeld aan de NAW gegevens van de Gemeentelijke basis administratie persoonsgevens. (GBA). Dit kunt u wijzigen door uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u woont. Om het aanvraagproces van deze regeling niet te vertragen, doorloopt u het aanvraagproces en mailt u tevens het juist adres met uw naam naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
 • Ondernemen over de grens

  1. Ik woon in België en heb een bedrijf in Nederland (of andersom).  Waar vind ik informatie die voor mij van toepassing is? De vragen waarop op dit moment al een antwoord te formuleren is, worden beantwoord op de website van het Grensinfopunt.

  2. Ik woon in België/Duitsland, maar heb mijn bedrijf gevestigd in jullie gemeente. Ik voldoe daarvoor niet aan de voorwaarden om financiële steun aan te vragen. En nu? Vooralsnog valt u inderdaad tussen wal en schip. Wij vinden dit heel vervelend en begrijpen uw zorgen en hebben dit aangekaart bij het ministerie die de voorwaarden voor de regeling bepaalt. We wachten af wat er mogelijk is aan eventueel maatwerk. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

  3. Ik wil gebruikmaken van het Noodfonds: de zogenaamde €4000,- regeling. Waar kan ik hiervoor terecht? In Nederland voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze regeling uit. Voor de Belgische hinderpremie kunt u terecht bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor de Duitse Soforthilfe kunt u terecht bij het Bundesfinanzministerium.

  4. Ik woon in een grensregio. Mag ik de Nederlands-Belgische of Nederlands-Duitse grens over? Het Grensinfopunt geeft op hun website antwoord op deze vraag. Hier vindt u informatie over België en hier over Duitsland.

  5. Wat is een officiële Belgische website waar informatie te vinden is? Dit is www.info-coronavirus.be.

  6. Wat is een officiële Duitse website waar informatie te vinden is? Dit is de website van het Bundesministerium der Finanzen.

   

 • Horeca en winkels

  1. Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Blijft afhalen en bezorgen wel mogelijk? Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft antwoord op deze vraag onder het kopje ‘Dagelijks leven’ op hun website.
  2. Welke openingstijden hanteren de winkels in Maastricht? Op de website van Maastricht Marketing vindt u de openingstijden die momenteel door de meeste winkels worden gehanteerd.

 • Hulp gevraagd/aangeboden

  1. Ik wil een dienst of service aanbieden. Waar kan ik mijn aanbod plaatsen?  In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.
 • Laden en lossen in de binnenstad

  1. Laden en lossen: tijdelijk zullen ook de venstertijden laden en lossen binnenstad vervallen, voorlopig tot en met 28 april. De actuele informatie hierover kunt u vinden bij het product laden en lossen
 • Diversen

  1. Mag mijn evenement doorgaan? Alle vergunningsplichtige/meldingsplichtige evenementen tot 1 juni 2020 zijn verboden, ook met minder dan 100 mensen.
  2. Kan mijn evenement worden verplaatst, kan ik een nieuw evenement aanmelden? Wij kunnen ons voorstellen dat u uw evenement graag wil verplaatsen naar een later moment dit jaar. Dat zal echter niet eenvoudig worden. Het vastgestelde Jaarprogramma Evenementen 2020 biedt in de maanden juni tot en met december niet meer al te veel ruimte. Wij willen u dan ook met klem verzoeken een nieuwe aanvraag te doen voor 2021. Aanvragen voor plaatsing op het jaarprogramma 2021 kunt u doen via https://bit.ly/2UDrOMX. Uiteraard staat het u vrij toch een verzoek tot verplaatsing in te dienen, dat kan door een mail te sturen naar evenementen [at] maastricht.nl. Voor zowel verplaatsingen als voor evenementen voor 2021 geldt dat wij geen toezeggingen kunnen doen over data. Zodra meer zicht is wanneer de maatregelen voor evenementen ten einde komen, kan pas worden bekeken of bepaalde evenementen verplaatst kunnen worden. Ook kunnen we dan pas bekijken of uw verzoek voor het jaarprogramma 2021 gehonoreerd kan worden. Dit betekent dat u uw verzoek tot (ver)plaatsing op het jaarprogramma wel kunt indienen, maar dat een beslissing hierop tot die tijd zal worden opgeschort.
  3. Kan ik nog internationaal zaken doen? Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Voor meer informatie ga naar de website van het RVO
  4. Ik kan als culturele organisatie niet aan alle prestatie afspraken in de subsidie overeenkomst voldoen. Wat betekent dat voor de hoogte van de subsidie? Krijg ik minder, moet ik terug betalen? Ondernemers in de cultuur kunnen gebruikmaken van alle ondernemingsregelingen op deze website. Kijk vooral ook naar de regeling voor ZZp’ers. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan coulanceregelingen wat betreft de prestatie-afspraken in de subsidie-overeenkomsten, die de gesubsidieerde organisaties kunnen helpen. Wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te geven.