Steunpunt Corona voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen voor ondernemers. Wij vragen u om eerst op die website te kijken. Hieronder leest u wat de Rijksmaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. En u vindt hier specifieke informatie die alleen voor Maastricht en eventuele partnergemeentes geldt. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ aangekondigd door de Rijksoverheid. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. U kunt steun krijgen in twee vormen: uw inkomen kan worden aangevuld  of u kunt een lening aanvragen om uw bedrijfskapitaal aan te vullen. In eerste instantie liep de regeling tot 1 juni, inmiddels is deze verlengd tot 1 oktober. In de verlengde regeling zijn een aantal voorwaarden gewijzigd. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te vragen vindt u hier. Heeft u vragen over uw Tozo-aanvraag? Bel dan (043) 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.

Ondernemen over de grens

Informatie over ondernemen in de grensstreek vindt u op:

De belangrijkste regelingen hebben we in een schematisch overzicht geplaatst.

Lokale maatregelen Gemeente Maastricht

 1. Uitstel huurbetalingen: huurders van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) kunnen drie maanden huuruitstel krijgen. Vraag uw uitstel aan.
 2. Ruimhartig beleid gemeentelijke belastingen: de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) start in juli 2020 weer met het innen van belastingen voor ondernemers. Wel wordt hier ruimhartig mee omgegaan zodat ondernemers die de betaling niet kunnen voldoen niet te maken krijgen met (aanmanings-)kosten. Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendzaakbelasting, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. Lees meer over de belastingen voor ondernemers.
 3. Snelle afhandeling facturen: de gemeente doet er alles aan om de facturen zo snel mogelijk af te handelen.
 4. Subsidies: de gemeente blijft subsidies aan (culturele) ondernemers doorbetalen. Dit voorkomt (financiële) problemen bij aanvragers. Ook kunnen ondernemers vragen om het totale subsidiebedrag als voorschot te laten uitkeren. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.

Veelgestelde vragen

 • Evenementen

  1. Mag mijn evenement doorgaan? 
   Sinds 1 juli zijn de coronamaatregelen voor evenementen verder versoepeld. Dit betekent dat evenementen weer door mogen gaan, mits hiervoor de benodigde vergunningen/ontheffingen zijn verleend en het evenement past binnen de noodverordening COVID-19.
  2. Aan welke voorwaarden moet een evenement voldoen als het binnen plaatsvindt?
   Een evenementenvergunning is niet nodig, wel de reguliere gebruiksmelding en de extra coronamaatregelen, zoals:
   - bezoekers van deze evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
   - vanaf 100 personen moet een gezondheidscheck plaatsvinden en mensen moeten vooraf reserveren
   -er moeten maatregelen worden getroffen om de stromen van de personen die samenkomen te scheiden, ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen
   -  er moeten extra hygiënemaatregelen worden getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
   - bezoekers mogen niet schreeuwen of meezingen (zingen mag alleen door zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging).

  3. Aan welke voorwaarden moet een evenement voldoen als het buiten plaatsvindt?
   Voor grotere evenementen en evenementen in de binnenstad is een evenementenvergunning nodig. Hiervoor geldt een strikte indieningstermijn van 8 weken. Bekijk voor meer informatie: https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/evenement-organiseren-melding-en-vergunning.
   Voor kleinschalige evenementen (in de buitenwijken) kan wellicht worden volstaan met een melding, hiervoor geldt een indieningstermijn van 4 weken. Bekijk voor meer informatie: https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/evenement-organiseren-melding-en-vergunning

   Buiten de reguliere regelgeving gelden voor evenementen die buiten plaatsvinden een aantal extra coronamaatregelen die in het plan van de aanvrager moeten worden opgenomen, zoals:
   - bezoekers van deze evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
   -vanaf 250 personen moet een gezondheidscheck plaatsvinden en mensen moeten vooraf moeten reserveren
   -er moeten maatregelen worden getroffen om de stromen van de personen die samenkomen te scheiden, ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen
   -er  moeten extra hygiënemaatregelen worden getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
   -bezoekers mogen niet schreeuwen of meezingen (zingen mag alleen door zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging).

  4. Welke vergunningen en/of ontheffingen heb ik nodig voor mijn evenement? 
   Kijk voor meer informatie over vergunning en ontheffingen op https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/evenement-organiseren-melding-en-vergunning. Vragen kunt u stellen via evenementen [at] maastricht.nl.

 • Financiële situatie

  1. Kan ik uitstel van betaling van belasting aanvragen? Voor ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis in problemen komen heeft de Belastingdienst een aantal maatregelen genomen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de maatregelen.

   

 • Heropening bedrijven en instellingen

  Ondernemers kunnen samen met de brancheorganisatie of met branchegenoten zelf een protocol maken. Als er voor jouw branche geen protocol is moet je je aan de richtlijnen van het RIVM houden. Het RIVM heeft een algemene handreiking gepubliceerd om je aan hun adviezen te kunnen houden. Meer informatie hierover via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen

 • Horeca en winkels

  1. Welke regels gelden er vanaf 1 juli voor de horeca?
   In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. 

   Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. 

   In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

   Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

  2. Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?
   De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Gasten moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en iedereen moet een zitplaats hebben. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht. 

  3. Wanneer moet er gereserveerd worden?
   Reserveren is verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1 huishouden komen). Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen van toepassing zijn. 

  4. Waarom moeten gasten reserveren bij meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten? 
   Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren boven deze aantallen verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

  5. Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren? Het is niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren. 

  6. Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden? 
   Als binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) ontvangen worden is een gezondheidscheck verplicht.   

  7. Wat is een gezondheidscheck?
   In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 

  8. Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?
   Ja, voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Kuchschermen zijn momenteel alleen toegestaan op terrassen. Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca.

  9. Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven? 
   Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen. 

  10. Wat zijn de regels voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen? De Algemene Regels Tijdelijke Uitbreiding Terrassen COVID-19 zijn hier te vinden.  
  11. Hoe kan ik als horecaondernemer een aanvraag doen voor de uitbreiding van mijn terras? Een verzoek voor het innemen van extra terrasruimte kan ingediend worden door te mailen naar horeca [at] maastricht.nl.

   Let op: de uitbreiding moet voldoen aan de Algemene Regels Tijdelijke Uitbreiding Terrassen COVID-19. www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning.

  12.  Ik wil als horecaondernemer mijn gasten informeren over de regels. Welk materiaal kan ik hiervoor gebruiken? Er is een toolkit voor ondernemers gemaakt door Koninklijke Horeca Nederland. De toolkit is te vinden op deze website

  13. Welke openingstijden hanteren de winkels in Maastricht? Op de website van Maastricht Marketing vindt u de openingstijden die momenteel door de meeste winkels worden gehanteerd.

  14. Welke tijden gelden voor laden en lossen? De tijden voor het laden en lossen in de binnenstad gaan weer 'terug naar normaal'. Dat betekent dat van maandag 18 mei laden en lossen alleen mag tussen 07.00 uur en 11.00 uur. Dit omdat de drukte in het centrum toeneemt nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. Zie ook laden en lossen
 • Looproutes stadscentrum Maastricht

  1. Wat zijn looproutes en waarom zijn ze er? Het antwoord vindt u in het artikel ‘Ingel’ wijst de weg in stadscentrum Maastricht
 • Ondernemen over de grens

  1. Kunnen Maastrichtse ondernemers die in België of Duitsland wonen al een aanvraag indienen voor de Tozo? Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland (wel voor bedrijfskapitaal). Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van inkomensondersteuning (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.


   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op! Dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.

  2. Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een zakenpartner over de grens? Een aantal Nederlandse, Duitse en Belgische werkgeversverenigingen intensiveren hun contacten. Doel is om de aangesloten bedrijven beter en sneller met elkaar in contact te brengen, zodat samenwerkingsverbanden makkelijker van de grond komen. Ga naar de website van de Euregiolocator voor meer informatie.

    

 • Subsidies

  1. Ik kan als culturele organisatie niet aan alle prestatieafspraken voldoen in de subsidie overeenkomst. Wat betekent dat voor de hoogte van de subsidie? Krijg ik minder, moet ik terugbetalen? Ondernemers in de cultuur kunnen gebruikmaken van alle ondernemingsregelingen. Kijk vooral ook naar de regeling voor ZZP’ers. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan coulanceregelingen wat betreft de prestatieafspraken in de subsidie-overeenkomsten, die de gesubsidieerde organisaties kunnen helpen. Wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te geven hierover.
  2. Ik wil subsidie professionele kunst aanvragen voor de periode 2021-2024. Vanaf wanneer kan dat? Door de coronacrisis bepaalt de gemeenteraad pas in september welke bezuinigingen worden doorgevoerd. Eind 2019 was de planning nog dat dit begin juli zou gebeuren. Pas na het besluit over de bezuinigingen kunnen de subsidies vanaf 2021 worden bepaald. Daarom wordt het proces voor aanvragen van de vierjarige subsidies voor professionele kunst voor de periode 2021-2024 verplaatst naar het najaar van 2020. Houd de website van de gemeente in de gaten voor de publicatie van de subsidieregeling.

 • Tozo

  1. Door de coronamaatregelen heb ik acute geldnood om mijn levensnoodzakelijke middelen zoals boodschappen te betalen. Wat kan ik doen? Dan kunt u een voorschot aanvragen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die de gemeente uitvoert. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een voorschot wenst. In dat geval kunt u snel een voorschot ontvangen. Let op, door de enorme run op de aanvragen is het erg druk op onze website en kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. Probeer het dan later nog eens.
  2. Kunnen Maastrichtse ondernemers die in België of Duitsland wonen al een aanvraag indienen voor de Tozo? 

   Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland (wel voor bedrijfskapitaal). Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van inkomensondersteuning (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op! Dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.

  3. Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo-regeling. U komt in aanmerking voor het aanvragen van een lening voor uw bedrijfskapitaal. U kunt geen inkomstenondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Klik hier voor meer informatie.
  4. Bij het invullen van de aanvraag wordt een kopie van het bankafschrift gevraagd. Is dat de zakelijke of privé bankrekening (of beiden)? Het gaat om een afschrift van uw privérekening.

  5. Mijn adresgegevens worden automatisch ingevuld in het aanvraagformulier nadat ik ben ingelogd met DigiD. Deze gegevens kloppen echter niet meer, maar ik kan ze niet handmatig veranderen. Wat moet ik doen? Het aanvraagproces is gekoppeld aan de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. (GBA). Dit kunt u wijzigen door uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u woont. Om het aanvraagproces van deze regeling niet te vertragen, doorloopt u het aanvraagproces en mailt u tevens het juist adres met uw naam naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  6. Krijg ik een ontvangstbevestiging als ik een Tozo-aanvraag afsluit/indien? Ja, u krijgt dan het volgende bericht: “Uw aanvraag is met succes verstuurd”. Dit moet worden gezien als de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Wachtvakken

  1. Wat is een wachtvak en hoe ziet het eruit? 1,5 meter afstand houden is niet altijd en overal even makkelijk. Op straat bijvoorbeeld of bij de in- en uitgang van een winkel. In de binnenstad komen daarom looproutes en wachtvakken. Een wachtvak is een gemarkeerd vak op de grond tegen en langs de gevel van uw winkel. Hier kunnen winkelbezoekers zich opstellen om drukte in de winkel te voorkomen. Via een wachtvak kunt u bezoekers ook voorsorteren op eventuele looproutes in uw winkel. Hoe en wat leest u in onze folder Spelregels wachtvakken binnenstad en Wyck.

Samenwerkingspartners

De volgende organisaties kunnen u helpen met gratis informatie, trainingen en advies:

Benieuwd naar meer tips van TOM? Volg Team Ondernemen Maastricht op LinkedIn en Facebook