Subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

De gemeente Maastricht kan een basissubsidie verlenen aan vrijwilligersorganisaties voor organisatiekosten en basisactiviteiten. Deze basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein.

Voorwaarden subsidie

De basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de volgende beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein:

 • Bewoners actiever maken in hun leefomgeving
 • Bewoners helpen om zelfstandig mee te doen
 • Het contact verbeteren tussen bewoners

Basissubsidie 2020

De Aanvraag basissubsidie Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2020 kon worden aangevraagd tot 1 oktober 2019. Het budget is inmiddels op. Zodra bekend is wat het budget en de procedure voor het aanvragen van de basissubsidie voor 2021 zijn, leest u dat op deze webpagina. 

De aanvraag wordt niet verleend als:
 • Het om een activiteit of een programma van activiteiten gaat zoals een jubileum of een feest van de aanvrager zelf.
 • De activiteit of de vrijwilligersorganisatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet breed toegankelijk is voor inwoners van Maastricht.
 • Een activiteit of een programma van activiteiten een politiek en/of religieus karakter heeft.

Verder gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 en de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015.

Let op: het gemeentelijk subsidiebeleid wordt momenteel geëvalueerd: dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de (manier van) subsidieverlening voor 2021. Wij adviseren u om de ontwikkelingen via onze website te volgen. Ook informeren wij u ruim voor de nieuwe aanvraagtermijn over een eventuele nieuwe werkwijze.

 • Flexibele subsidies 2019

  U kunt ook een flexibele subsidie aanvragen. Dit is een subsidie voor het organiseren van activiteiten. De activiteiten moeten wel bijdragen aan een maatschappelijke doelstelling van de gemeente. De gemeente definieert elke drie jaar maatschappelijke thema's waarvoor subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld. Meer weten? Kijk op Maastrichtdoet.nl.

 • Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

  • Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober 2019.
  • De vereniging zet zich al minimaal 2 jaar in voor de doelstellingen van het Sociaal Domein.
  • Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
  • De vereniging is gevestigd in Maastricht.

  Extra voorwaarden voor het aanvragen van de flexibele subsidie zijn:

  • De activiteiten sluiten aan bij het thema van de flexibele subsidie.

  Kijk voor meer informatie op Maastrichtdoet.nl.

 • Wetgeving