Textielinzameling

Oude kleding en/of schoenen kunt u naar een milieupark of kringloopwinkel brengen. Onder voorwaarden kunt u ook textiel en oude schoenen inzamelen voor hergebruik, een goed doel of handel.

Voor inzamelaars van textiel

Als uw stichting / instelling textiel, oude kleding en schoenen wil ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel, vraag dan eerst toestemming per e-mail.

De stichting moet een positieve beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te Amsterdam hebben ontvangen en uw stichting moet van algemeen belang zijn.

U kunt vanaf 1 januari tot 1 juli van het lopende jaar uw aanvraag indienen voor kledinginzameling in het volgende jaar. 

Voor inwoners

Er zijn verschillende mogelijkheden om textiel, kleding en schoenen aan te bieden. Belangrijk is dat u het af te danken textiel, kleding en schoeisel in zo goed mogelijke staat houdt. Vermeng het daarom niet met ander afval. Want dat kan de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden verslechteren.

 • Bruikbaar of afgedankt textiel inleveren

  Bruikbaar textiel
  Breng textiel, kleding en schoeisel dat in goede staat is naar Kringloop Zuid. 

  Afgedankt textiel
  U kunt gedragen textiel, kleding en schoeisel aanbieden bij de huis-aan-huis inzamelingen charitatieve instellingen die inzamelen om met de opbrengst een goed doel te steunen. Deze ophaalmomenten vinden 4 keer per jaar plaats.

  12 februari 2020 Hartstichting
  14 mei 2020 Ronald Mc Donald Kinderfonds
  26 augustus 2020 Fonds Slachtofferhulp
  28 oktober 2020 Stichting Aktie68 Maastricht

  Kleding ophalen
  Het kan voorkomen dat bewoners met een ja/nee- of nee/nee-sticker geen zak ontvangen. Aktie68 biedt de mogelijkheid om zakken met kleding bij de mensen thuis op te halen. U kunt hiervoor bellen met (06) 531 56 425 of (043) 363 76 57 of een e-mail sturen naar kledinginzameling [at] stichtingaktie68.nl 

  Milieupark
  Breng afgedankt textiel, kleding en schoenen die u wilt weggooien naar een van de milieuparken

 • Download Milieu app

  Download de Milieu App voor: 

  • uw persoonlijke afvalkalender met alarmfunctie
  • uw digitale milieupas
  • een kaart met alle milieuperrons in de omgeving
  • informatie over de milieuparken en kringloopcentra in de regio
  • een afvalscheidingswijzer die per afvalsoort laat zien waar u het afval kunt inleveren.