Thema's

Alle thema's > Ondernemen > Bedrijf starten

Producten voor thema 'Bedrijf starten'

 • BedrijfsafvalinzamelingDe gemeente haalt alleen het huishoudelijk afval van particulieren op. Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Er zijn inzamelbedrijven die bedrijfsafval op kunnen halen. Hiervoor neemt u zelf contact op met een inzamelbedrijf....
 • Brandbeheersing, aanvalsplanGrote bedrijven en organisaties moeten door de brandweer een aanvalsplan laten opstellen. Dit plan bevat een beschrijving van de inrichting van het bedrijf plus de plaats van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren en de bluswatervoorziening enzovoort....
 • Brandveilig gebruik gebouwen, meldingAls u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is. Per gebouw doet u 1 melding....
 • Brandveilig gebruik gebouwen, vergunningAls u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Toch stelt de gemeente in sommige gevallen extra eisen aan de brandveiligheid. Bijvoorbeeld bij basisscholen en verzorgingstehuizen....
 • Buurthuis of kantine, vergunningVoor het starten van een buurthuis of (sport)kantine heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook als u eten en dranken wilt verkopen in culturele, recreatieve, sportieve of educatieve instellingen....
 • CoffeeshopIn een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wilt u een coffeeshop beginnen? Dan heeft u een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig....
 • Drank- en horecavergunningEen ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. ...
 • Exploitatievergunning, aanvragenAls u in uw horecabedrijf geen alcohol verkoopt of eten en alcoholvrije dranken in een automaat, heeft u een exploitatievergunning nodig....
 • Gokautomaten, vergunningAls u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig....
 • Horecabedrijf beginnenAls u een nieuw hotel, restaurant of café wilt beginnen of een horecabedrijf wilt overnemen in de gemeente Maastricht heeft u een vergunning nodig. ...
 • Industrie- of bedrijfsterrein, uitgifteDe gemeente Maastricht verkoopt grond of geeft eigen terreinen uit in erfpacht. Op deze grond kunnen bedrijven neergezet worden. De gemeente houdt onder andere rekening met het bestemmingsplan, de milieueisen en de economische verdeling....
 • Kinderopvang, startenOndernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)....
 • Marktstandplaats, eenmalige of vaste toewijzingAls u een vaste standplaats wilt op een markt, moet u zich inschrijven. Hiervoor moet u namelijk op de wachtlijst staan....
 • MilieumeldingBedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. ...
 • OmgevingsvergunningAls u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het <a href="https://www.omgevingsloket.nl">omgevingsloket</a>. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven....
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoetsAls uw bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren die het milieu kunnen beïnvloeden moet u dit vooraf melden bij de Regional Uitvoeringsdienst (RUD). In sommige gevallen heeft u ook een eenvoudige omgevingsvergunning nodig zonder voorschriften: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten....
 • Omgevingsvergunning voor opslag asbestAsbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig....
 • Podium24 voor ondernemersPodium24 geeft advies aan ondernemers als zij nieuwe medewerkers zoeken. Podium24 werft en selecteert nieuwe medewerkers voor u. Er is extra aandacht voor mensen die meer moeite hebben om een baan te vinden. Het doel is om door samenwerking voor meer werkgelegenheid te zorgen....
 • Terras, vergunningHorecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. U moet precariobelasting betalen als het terras op gemeentegrond ligt. Het kan zijn dat u naast de terrasvergunning een omgevingsvergunning moet aanvragen. ...
 • Uitstalling exploiterenBij hun winkel mogen ondernemers een uitstalling plaatsen. Afhankelijk van de locatie van uw winkel mag u zonder vergunning een uitstalling plaatsen. Er zijn in Maastricht 3 verschillende gebieden, met elk andere regels voor het plaatsen van een uitstalling....
 • Verklaring omtrent het gedragWerkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. ...
 • Vuurwerk, opslag en verkoopVuurwerk mag u niet zonder toestemming opslaan. Als u minder dan 10.000 kilo wilt opslaan moet een melding vuurwerkbesluit maken via de website van infomail. Bij een opslag van meer dan 10.000 kilo moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning....
Beoordeel deze pagina