Thema's

Alle thema's > Wonen en leefomgeving > Bouwen en verbouwen

Producten voor thema 'Bouwen en verbouwen'

  • Bouw en verbouw, handhavingVoor de bouw of verbouw van panden en woningen gelden regels. De gemeente controleert regelmatig of inwoners, bedrijven en instellingen hieraan houden. Als u het vermoeden heeft dat men zich niet houdt aan deze regels kunt u dit melden....
  • Bouw en verbouw, vergunningAls u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. ...
  • Geveltuin aanleggenAls u geen voortuin heeft, mag u zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Dit betekent dat u voor uw huis de tegels weg mag halen. Het tuintje mag maximaal 45 cm breed zijn....
  • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)Grond afvoeren of grondverzet moet u meestal melden, omdat er allerlei regels van toepassing zijn. Vervuilde grond bijvoorbeeld, moet worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en wordt gedaan door een erkende transporteur. In sommige gevallen zijn er wettelijke eisen van toepassing op een specifieke locatie. Dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving of moet er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden....
  • Landmeetkundige gegevens opvragenSoms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen de grond van de gemeente en die van een ander....
  • Mobiele puinbreker, meldingAls u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinwerkzaamheden zullen zijn....
  • Omgevingsvergunning beperkte milieutoetsAls uw bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren die het milieu kunnen beïnvloeden moet u dit vooraf melden bij de Regional Uitvoeringsdienst (RUD). In sommige gevallen heeft u ook een eenvoudige omgevingsvergunning nodig zonder voorschriften: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten....
  • Omgevingsvergunning voor opslag asbestAsbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig....
  • Werkzaamheden uitvoeren, vergunningU wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan: een weg aanleggen een sloot graven of dempen een boom planten grond ophogen of afgraven Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning. ...
Beoordeel deze pagina