Thema's

Producten voor thema 'Inzage register'

  • Archief van de gemeenteIn het gemeentearchief zijn alle historische en nieuw handelingen van de gemeente geregistreerd. U vindt er bijvoorbeeld historische informatie over de gemeente. Of de geboorteakte van een van uw voorouders. ...
  • Basisregistratie personen, gegevens aanpassenIn de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Zoals uw adres, nationaliteit, geslacht en burgerlijke staat. <p>Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Geef dan meteen wat er aangepast moet worden....
  • Basisregistratie personen, informatieverzoekIn de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens. Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden....
  • Inzage bestemmingsplanIn een bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden welke eisen hierbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen en of grond bedoeld is voor wegen of parkeren. ...
  • Kadastrale gegevensKadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen....
  • StamboomonderzoekVia een stamboomonderzoek ontdekt u de geschiedenis van uw familie. U heeft daar verschillende gegevens voor nodig. Veel informatie over bijvoorbeeld familiebanden, achternamen en verhuizingen kunt u vinden op internet. Bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor Genealogie....
  • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzageIn een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen....
  • Uittreksel burgerlijke standEen uittreksel uit de Burgerlijke Stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven. Bijvoorbeeld geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding of partnerschapsregistratie. U kunt een uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. ...
Beoordeel deze pagina