Thema's

Alle thema's > Wonen en leefomgeving > Wonen en vergunningen

Producten voor thema 'Wonen en vergunningen'

 • Alarminstallatie, vergunningAls u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u soms een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld als u een alarmsysteem in een monumentaal pand wilt installeren. Het systeem moet voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning staan....
 • Asbest verwijderenOm asbest te verwijden heeft u toestemming nodig. Asbest is namelijk kankerverwekkend materiaal....
 • Bedrijfsverzamelgebouw, toewijzing en beheerKleine en startende ondernemingen kunnen een bedrijfsruimte huren bij de gemeente. Meestal is dit in een bedrijfsverzamelgebouw. Door gedeelde voorzieningen zoals de receptie of technische ondersteuning is de huur lager. Wel stelt de gemeente voorwaarden waaronder u bedrijfsruimte kunt huren....
 • Bestemmingsplan, wijzigenEen aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente kan besluiten het bestemmingsplan hiervoor te wijzigingen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat het plan een positieve ontwikkeling is voor het gebied....
 • Bodemverontreiniging, saneringVoor de vergunning bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig. Als uit de bodemtoets komt dat de grond vervuild is, kan de gemeente saneringsmaatregelen eisen. Als de grond niet ernstig vervuild is, kan de gemeente besluiten dat er toch gebouwd mag worden....
 • Bomen kappen, vergunningAls u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.In de vergunning staat altijd een herplantplicht....
 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezichtU kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit vooraf bij ons melden. ...
 • Bouw en verbouw, vergunningAls u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. ...
 • Bouw en verbouw, vergunningsvrijOm te bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Als u mag bouwen of verbouwen zonder vergunning gelden er toch bepaalde regels waar u zich aan moet houden volgens het Bouwbesluit en het burenrecht. De gemeente kijkt ook naar de welstandseisen. Dit zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien....
 • Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadviesUw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt u aanvraag hierop getoetst door de welstands- en monumentencommissie....
 • Bouwgrond, uitgifteDe gemeente Maastricht geeft regelmatig bouwgrond uit aan particulieren die een woning willen bouwen. De gemeente verdeelt de beschikbare kavels meestal via een loting. Heeft u een bedrijf en bent u geïnteresseerd in bouwgrond? Kijk bij Industrie- of bedrijfsterrein, uitgifte....
 • Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichtingBezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu....
 • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)Grond afvoeren of grondverzet moet u meestal melden, omdat er allerlei regels van toepassing zijn. Vervuilde grond bijvoorbeeld, moet worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en wordt gedaan door een erkende transporteur. In sommige gevallen zijn er wettelijke eisen van toepassing op een specifieke locatie. Dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving of moet er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden....
 • Huisnummer, toekenningDe gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente. ...
 • Inrit, vergunningAls u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een inrit te maken, de weg te veranderen, de stoep te verlagen of een bestaande inrit te veranderen....
 • Landmeetkundige gegevens opvragenSoms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen de grond van de gemeente en die van een ander....
 • Ligplaatsvergunning Zuid-WillemsvaartIn de gemeente Maastricht zijn een aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Ligplaatsvergunningen zijn uitsluitend te verkrijgen voor de Zuid-Willemsvaart. Als u hier een nieuwe ligplaats wilt aanleggen moet u hiervoor een ligplaatsvergunning aanvragen. Als u een woonboot overneemt met een vergunning, moet u deze overzetten op uw naam....
 • Monument, financiële regelingenHeeft u een monument, dan kunt u misschien gebruikmaken van een subsidie of voordelige lening. Ook zijn sommige kosten aftrekbaar voor de belasting. Welke regelingen precies voor u gelden, hangt af van het soort monument. ...
 • Monument, vergunningAls u een monument wilt verbouwen, restaureren of renoveren van buiten of het interieur, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor een monument nodig. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van kozijnen, het plaatsen van een dakkapel, reclame aanbrengen, voegwerk reinigen, een binnenmuur doorbreken of het slopen van een schouw....
 • Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemmingEen bouwkeet of grote container kunnen heel handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet zomaar een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Anderen kunnen er immers last van hebben. U heeft daarom toestemming nodig van de gemeente om het obstakel te plaatsen....
 • OmgevingsvergunningAls u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het <a href="https://www.omgevingsloket.nl">omgevingsloket</a>. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven....
 • Omgevingsvergunning voor het milieuBedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig....
 • Omgevingsvergunning, vooroverleg of principeverzoekU kunt een vooroverleg aanvragen als u een omgevingsvergunning nodig heeft. Het gesprek is bedoelt om u te helpen, te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We bekijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning. ...
 • Planschade, schadevergoedingAls er een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding....
 • Slopen van pand of woning, meldingU mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. ...
 • Snippergroen, kopenSnippergroen zijn kleine stroken groen van de gemeente. Deze groenstroken grenzen aan uw tuin, huis of land. Heeft u interesse in zo&rsquo;n stuk grond? Dan kunt u mogelijk de grond kopen, na overleg met de gemeente....
 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzageIn een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen....
 • Werkzaamheden uitvoeren, vergunningU wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan: een weg aanleggen een sloot graven of dempen een boom planten grond ophogen of afgraven Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning. ...
 • Woning splitsen en woning omzetten naar kamersHet is mogelijk om een bestaande woning te splitsen, om er bijvoorbeeld appartementen van te maken of studentenkamers. Hiervoor moet u een <a href=https://www.gemeentemaastricht.nl/product/omgevingsvergunning/">omgevingsvergunning</a> aanvragen. ...
 • Woonwagen en woonwagenstandplaats, toewijzingIn de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook is het mogelijk om een woonwagen te huren....
Beoordeel deze pagina