Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Woont u in Nederland? Blijf op deze pagina voor het aanvragen van ondersteuning in levensonderhoud en/of een lening voor uw bedrijfskapitaal. Woont u over de grens en heeft u een bedrijf in Nederland? U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen op deze pagina.

Lees eerst de informatie voordat u aanvraagt

Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers en AOW’ers kunnen ook aanspraak maken op (delen van) de Tozo-regeling. Tozo 1 liep eind mei af. Tozo 2 loopt tot 1 oktober 2020. Na 1 oktober krijgt de Tozo opnieuw vervolg. Tozo 3 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Vragen? Bel of mail!

Woonplaats in Nederland? Bel +31 (0)43 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl

Woonplaats over de grens? Bel +31 (0)43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl

Tozo 2 open tot 1 oktober

Tozo 1 (de ondersteuningsregeling die van 1 maart tot 1 juni liep) is gesloten. U kunt nu Tozo 2 aanvragen. Deze regeling loopt tot 1 oktober en is met terugwerkende kracht aan te vragen tot 1 juni. Ondersteuning voor levensonderhoud is in Tozo 2 voor maximaal 4 maanden aan te vragen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van Tozo 1 is dat in Tozo 2 het inkomen van uw partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. Daarnaast is het in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt.

 • Heeft u een aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U heeft de ‘Verklaring levensonderhoud en verlenging Tozo’ ontvangen. Van iedere aanvrager van Tozo 1 hebben we nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de verklaring. Daarnaast kunt u aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2. Het invullen van deze verklaring is belangrijk. Zonder deze verklaring kunnen wij uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud Tozo 1 en eventueel de verlenging Tozo 2 niet beoordelen. Meer informatie over de verklaring en het terugsturen daarvan vindt u in het uitklapmenu onderaan deze pagina.
 • Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u sinds 1 juni uw aanvraag indienen. Gebruik het aanvraagformulier in het blauwe kader.

Na 1 oktober: Tozo 3

Net als bij de Tozo 1 en Tozo 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). Ondersteuning in uw levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, toegekend krijgen over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van Tozo 3 vindt u binnenkort op deze pagina.

Vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. Aan de partnertoets wordt in Tozo 3 een vermogenstoets toegevoegd. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning in levensonderhoud in Tozo 3 mag u niet meer dan € 46.520,- aan beschikbare geldmiddelen hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden vallen niet onder de toets. Voor een aanvraag in Tozo 3 is het niet nodig onderdelen van uw bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren.

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Na juni 2021

Tozo 3 loopt tot 30 juni 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. De Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen. 

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt. 

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder. Tot de pensioengerechtigde leeftijd komt u in aanmerking voor levensonderhoud. Heeft u een AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u alleen een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder (als uw bedrijf gevestigd is in Nederland) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U woont in de gemeente waar ondersteuning wordt aangevraagd.
 • We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is. 

Daarnaast gelden er bij Tozo 2 gewijzigde voorwaarden: 

 • U dient bij uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, krijgt u geen ondersteuning in uw levensonderhoud. 
 • U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal. U kunt wel ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

En bij Tozo 3 geldt daarbij nog: 

 • U heeft niet meer dan € 46.250,- aan beschikbare geldmiddelen. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Naar ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden wordt niet gekeken. 

Waaruit bestaat de steun?

De regeling biedt twee vormen van financiële steun.

 • Uw inkomsten kunnen worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden, inkomsten en vanaf 1 oktober 2020 uw beschikbare geldmiddelen). U hoeft dit niet terug te betalen. U kunt ondersteuning levensonderhoud aanvragen in hun uw eigen woongemeente. Voor ondernemers die wonen in Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal behandelt gemeente Maastricht (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) de aanvraag. U kunt ondersteuning levensonderhoud aanvragen via de knop ‘aanvragen’ in het blauwe kader.
 • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1,  2 en 3 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2 procent. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden. Aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021. 

Voor wie?

Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en die wonen in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul of Voerendaal. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis.

Voor grensondernemers geldt: ondernemers die hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke ondersteuning voor levensonderhoud. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, kunnen alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)Lees meer over wat voor grensondernemers geldt in het uitklapmenu onderaan deze pagina en bekijk het overzicht met de belangrijkste regelingen in Nederland, België en Duitsland.

Afhandeling

 • We streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.
 • U krijg in ieder geval binnen 8 weken bericht.
 • Er kan met voorschotten worden gewerkt (bij ondersteuning levensonderhoud).
 • De hoogte van de ondersteuning levensonderhoud is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Bij Tozo 2 telt ook het inkomen van uw partner mee. Dat blijft zo in Tozo 3 en er komt ook een vermogenstoets bij.
 • De ondersteuning die u krijgt voor uw levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal betaalt u 2 procent rente. Terugbetaling kan vanaf 1 januari 2021 met een looptijd van maximaal 3 jaar.
 • We zijn momenteel bezig met het definitief beoordelen van alle aanvragen. Soms hebben we daarvoor nog aanvullende gegevens van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u als ondernemer een Tozo-regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier TOZO. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het gaat om wijzigingen als NAW-gegevens, partnergegevens, (gezins)inkomen, beëindigen Tozo-regeling en terugbetaling bedrijfskrediet. Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem opnemen en zorgen voor een goede verwerking van uw aanvraag.

Waarschuwing Tozo-aanvragen tussenpersonen

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Meer informatie

Meer over de Tozo-regeling vindt u op de website krijgiktozo.nlMeer informatie over het coronavirus in de grensstreek vindt u op deze pagina.

 • Informatie over de verklaring ‘Levensonderhoud en verlenging Tozo’

  Via de ‘Verklaring levensonderhoud en verlenging Tozo’ kunt u aanvullende gegevens aanleveren die we nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud  Tozo 1 (voor de maanden maart t/m mei 2020) en aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2 (voor de periode juni tot oktober 2020).

  Stuur de ingevulde verklaring zo snel mogelijk terug. Zonder deze verklaring kunnen wij uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud Tozo 1 en de verlenging voor Tozo 2 niet beoordelen. Ook kunnen we dan niet bepalen of u nog een voorschot op de ondersteuning levensonderhoud van ons krijgt. 

  U kunt de ingevulde verklaring op twee manieren terugsturen:

  • Digitaal: via tozoverklaring [at] maastricht.nl
  • Per post:
   Sociale Zaken Gemeente Maastricht Heuvelland
   Postbus 4902
   6202 TC  MAASTRICHT

  Als het lastig is om een inschatting van uw inkomsten te maken, is dat niet erg. Houd er wel rekening mee dat u mogelijk een bedrag aan de gemeente moet terugbetalen. Als de geschatte inkomsten achteraf niet blijken te kloppen, moet u de gemeente daarover informeren. Dit noemen we de Inlichtingenplicht (zie hieronder voor meer informatie). De gemeente berekent dan de hoogte van de uitkering opnieuw op basis van de nieuwe gegevens. Het kan dan zijn dat u nog een bedrag uitbetaald krijgt of dat u een bedrag moet terugbetalen.

 • Inlichtingenplicht 

  De inlichtingenplicht van artikel 17 Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat iedereen die een beroep doet op de regeling verplicht is om op eigen initiatief onverwijld alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering.

  Als de zelfstandige in de periode dat hij bijstand ontvangt toch meer inkomsten heeft, dan moet hij dat doorgeven aan de gemeente. Deze inkomsten kunnen dan verrekend worden met de bijstand. Als de uitkering onterecht of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dan kan achteraf worden teruggevorderd op basis van de regels zoals die gelden in de Participatiewet.

  Heeft de zelfstandige niet de juiste gegevens doorgegeven of ondanks het verzoek van de gemeente niet doorgegeven dat zijn omstandigheden gewijzigd zijn? Dan is sprake van schending van de inlichtingenplicht en wordt de Tozo ingetrokken of herzien op grond van art. 54 PW en teruggevorderd op grond van artikel 58, eerste lid PW.

  Voor een aantal aanvragen geldt dat ze gedaan zijn op basis van een aanvraagformulier dat – omdat het vóór de publicatie van de AMvB Tozo is ingediend – op dat moment niet voldeed aan alle vereisten van de Tozo. Als bepaalde gegevens niet zijn uitgevraagd bij de zelfstandige, dan kan niet worden gesteld dat hij de inlichtingenplicht heeft geschonden als hij deze informatie niet heeft geleverd. In dat geval kan wel teruggevorderd worden op grond van artikel 58, tweede lid PW. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om de kosten van bijstand terug te vorderen als te veel is betaald vanwege een andere reden dan schending inlichtingenplicht. Een bestuurlijke boete opleggen kan niet nu de inlichtingenplicht niet geschonden is. 

 • Wat geldt voor grensondernemers rondom de Tozo?

  • Voor ondersteuning in het levensonderhoud geldt dat grensondernemers hier aanspraak op kunnen maken als ze wonen in Nederland. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud  in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland. Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in het levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op: dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol. Aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.
    
  • Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf gevestigd hebben, kunnen een lening voor hun bedrijfskapitaal aanvragen. Dat kan op de pagina Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo). Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf gevestigd hebben, komen niet in aanmerking voor een lening voor hun bedrijfskapitaal. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar hun bedrijf gevestigd is.