Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door de corona-crisis financieel in de problemen dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De regeling kan met terugwerkende kracht worden ingezet van 1 maart tot 1 juni. Lukt het door drukte op onze website niet meteen om uw aanvraag in te dienen. Probeer het dan later opnieuw. Aanvragen kan nog tot 1 juni.

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt! 

Aanvragen met terugwerkende kracht

Als u aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoet, kunt u hier tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers aanvragen. Omdat er op dit moment heel veel aanvragen tegelijk binnenkomen, is het druk op de website. Daardoor kunt u hinder ondervinden bij het indienen van uw aanvraag (zie ook ons nieuwsbericht). Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw. U hoeft niet bang te zijn dat u uw aanvraag te laat indient. De regeling kan met terugwerkende kracht worden ingezet van 1 maart tot 1 juni. Aanvragen kan nog tot 1 juni. 

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd);
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld;
 • U voert uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Waaruit bestaat de steun?

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van financiële steun:

 • Uw inkomsten kunnen maximaal drie maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten) en hoeft u niet terug te betalen;
 • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze lening moet u later terug betalen. Het rentepercentage van deze lening is 2% en is terug te betalen vanaf 1 januari 2021 (met een looptijd van maximaal 3 jaar).

Voor wie?

Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de corona-crisis en woonachtig zijn in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis.

Afhandeling

 • Uw aanvraag wordt binnen vier weken behandeld;
 • Er kan met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto);
 • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal betaalt u rente. Het rentepercentage wordt nog vastgesteld.

Landelijk noodfonds

Het kabinet heeft ook een noodfonds beschikbaar gesteld voor ondernemers die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen om het coronacrisis te bestrijden en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Zij kunnen aanspraak doen op een bedrag van € 4000,-. Dit noodfonds kunt u binnenkort aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie

Meer over de regeling TOZO vindt u op de website krijgiktozo.nl