Brandveilig gebruik gebouwen, melden en/of vergunning aanvragen

Een gebouw waar veel mensen samenkomen moet brandveilig zijn. Landelijk zijn er eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Voordat u het gebouw gaat gebruiken doet u sowieso een melding brandveilig gebruik bij de gemeente. Met deze melding laat u zien dat uw gebouw voldoende brandveilig is. De gemeente kan extra eisen stellen aan uw melding met betrekking de brandveiligheid.

Gaat u een logiesverblijf, verzorgingshuis, dagopvang of school gebruiken, moet u aan strengere brandveiligheidseisen voldoen. U moet dan een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen. Anders mag u het gebouw niet gebruiken.

Melding?

Voordat u een gebouw gaat gebruiken, meldt u dat bij de gemeente. Deze meldingsplicht geldt als:

 • er in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn
 • u kamers verhuurt aan meer dan 4 personen
 • u op een gelijkwaardige manier invulling heeft gegeven aan de brandveiligheidseisen

Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, bedrijfsgebouwen, restaurants, supermarkten of studentenhuizen. Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw (tijdelijk) verandert, doet u opnieuw een melding.

Of vergunning?

Een vergunning vraagt u aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Het gaat bijvoorbeeld over hotels, verzorgingshuizen, of scholen.

Een concreet voorbeeld: huisvest u in uw gebouw een kinderdagverblijf? Dan vraagt u een vergunning aan. Als het gebruik van het gebouw (tijdelijk) verandert, doet u in eerste instantie sowieso daarvan melding via melding brandveilig gebruik.

 • Als uw melding niet compleet is, kunnen we de melding niet in behandeling nemen.

  U krijgt geen vergunning als:

  • het gebruik van het gebouw niet brandveilig is
  • er geen bouwvergunning of omgevingsvergunning is afgegeven voor het gebouw.
  • Een melding doen is gratis.

   Een vergunningsaanvraag kost wel geld. De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de vergunning aanvraagt. Meer informatie daarover vindt u in de Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2023.

  • Een melding doet u 4 weken voordat u gebruikmaakt van het gebouw. 

   Een vergunning vraagt u aan ruim voordat u het gebouw gaat gebruiken. Binnen 26 weken nemen wij een besluit over uw vergunningsaanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met 6 weken.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Hoe u een bezwaarschrift indient, leest u op de pagina bezwaarschrift indienen.

  • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

   Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

   In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

   Hoe werkt het?

   • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
   • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
   • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
   • Klik dan op inloggen.
   • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
   • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl