Hoogwater veiligheid

Vanuit de Meerjaren Investering Ruimte en Transport (MIRT) loopt het MIRT-onderzoek Zuidelijk Maasdal. De ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal 2050 is een bouwstenen van dit onderzoek en is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied waar het om gaat bestaat uit het zuidelijk Maasdal inclusief de waterkeringen op het grondgebied van de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten. De visie gaat primair over de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied, waaronder ook de hoogwaterveiligheid.