Overlast door extreme regen

Extreme regenbuien zorgden op 12 september 2023 voor overlast en schade aan huizen, gebouwen, riolen, wegen en spullen. We leven mee met iedereen die hier last van heeft gehad. Op deze pagina leest u wat de gemeente doet tegen schade en overlast, nu en in de toekomst. Ook leest u op deze pagina wat u zelf kunt doen.

Wat is er gebeurd?

Op 12 september 2023 viel er voor de 2e keer in een korte tijd extreme regen in de stad. Op sommige plekken viel meer dan 70 millimeter in minder dan een uur. Dit is meer dan 3 keer zoveel regen als onze riolen aankunnen. De regen zorgde voor overlast op plekken waar nog nooit eerder wateroverlast geweest is.

Uw meldingen

We hebben bewoners gevraagd om melding te maken van wateroverlast. Uit de hele stad hebben we meer dan 1.000 meldingen gekregen. 

Wat hebben we met uw meldingen gedaan?

Alle melders hebben een bericht ontvangen van de gemeente met informatie over de extreme regenval, (eerste) adviezen en tips. Hierin hebben we inwoners ook gevraagd aan te geven of ze behoefte hebben aan meer advies of een bezoek van ons. Dit heeft gezorgd voor 150 meldingen over 116 verschillende plekken.

Ongeveer 300 meldingen gingen over losliggende putdeksels, verstopte kolken, sinkholes en vervuilde wegen. Deze problemen zijn zo snel mogelijk opgelost, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn.

Op plekken waar de wateroverlast en schade extreem was, bijvoorbeeld in Heer, hebben zo snel mogelijk contact gezocht met de bewoners. We zijn bij hen op bezoek geweest of gaan dat nog doen.

Wat gaan we nog meer met de meldingen doen?

In een aantal straten zijn meerdere meldingen met vergelijkbare klachten binnengekomen. Bijvoorbeeld de Lage Kanaaldijk, Kapittellaan, Alexander Battalaan, Attillaan en Heer (Onder de Kerk). We gaan met al deze inwoners in gesprek. We bepalen welke maatregelen kunnen helpen op basis van deze gesprekken, bezoeken aan de plekken met schade en verder onderzoek.

We hebben een onderzoeksbureau gevraagd om in heel Maastricht onderzoek te doen naar mogelijke quick wins. Dat zijn snelle oplossingen in de openbare ruimte tegen wateroverlast. Denk aan een andere inrichting van groenvakken, aangepaste drempels of hogere stoepen.

Om te bepalen of en waar quick wins mogelijk zijn, koppelt het onderzoeksbureau alle meldingen aan de kaarten uit de Maastrichtse Klimaatatlas. Hierin staat informatie over groen, regenwaterstructuur, bomen en nog veel meer. Op basis daarvan maakt het onderzoeksbureau een analyse en een advies. Dit helpt ons bepalen hoe we de volgende keer problemen kunnen voorkomen. 

Wat doen we tegen wateroverlast in de (verre) toekomst?

We blijven ons inzetten om wateroverlast te voorkomen. We werken samen met andere organisaties en investeren de komende 5 jaar 26 miljoen euro om ons watersysteem voor te bereiden op de toekomst. Want we weten - helaas - dat we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg dat aansluitingen op het riool hoger liggen dan het hoogste punt van de weg

Bij huisbezoeken hebben wij gezien dat veel aansluitpunten op het riool nog in de kelder zitten. Het water komt dan via deze punten omhoog. Zorg er dus voor dat een aansluiting op het riool boven het hoogste punt van de weg ligt.

Zorg voor goede leidingen met niet te veel aansluitingen

Bij huisbezoeken hebben we ook leidingen gezien van slechte kwaliteit, met lekkende aansluitingen op het riool. Dit is vaak op te lossen met goede leidingen, zonder te veel aansluitpunten.

Zorg voor een rioolontluchting op het hoogste punt van het huis

Heeft u last (gehad) van borrelende toiletten of douches? Een rioolontluchting op het hoogste punt in het huis kan hiertegen helpen. Bij stevige regen kan dan lucht ontsnappen.  Dit houdt water uit het riool tegen.

Zorg voor een goede regenafvoer

Is uw regenafvoer slecht? Dit kan ervoor zorgen dat het water moeilijk weg kan of op plekken belandt waar het niet thuishoort.  Haal daarom bladeren uit goten. Controleer of er scheuren of gaten in de leidingen zitten - doe dit ook in de grond.

Zorg dat water niet in de kelderopening kan stromen

Kijk voor meer tips op Maastricht (waterklaar.nl) of Wacht niet op water.

Veelgestelde vragen

 • De riolen van Maastricht kunnen veel water aan. Maar bij zware regenbuien valt er zo veel water, dat het niet meer in het riool past. Het teveel aan water zoekt dan een weg in de openbare ruimte en loopt dan op straat, over de stoep en in het openbare groen. Het water kan dan ook huizen en andere gebouwen binnendringen.

 • We blijven ons inzetten om wateroverlast te verminderen. We investeren de komende 5 jaar 26 miljoen euro om ons watersysteem voor te bereiden op de toekomst. We werken ook aan het vastgestelde gemeentelijk Waterprogramma. Daarin focussen we op stadsdeel Zuid-West en de gebieden die in 2021 zijn last hebben gehad van water (Medoclaan, Vroenhovenweg).

  We zorgen ook voor goede systemen om regenwater op te vangen, op te slaan en langzaam of te voeren. 

  Soms is het de vraag of we ons helemaal kunnen voorbereiden. Extreem weer komt steeds vaker voor. In de wijk Heer hebben we geïnvesteerd in waterveiligheid en leek de overlast eerst minder. Maar ook hier is in augustus en september weer 2 keer ernstige wateroverlast geweest.

  Als we klaar willen zijn voor het water in de toekomst, vraagt dat inzet van ons allemaal. Als gemeente hebben we een belangrijke rol, maar alle inwoners, bedrijven en partners kunnen helpen om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen.

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het regenwater dat op openbare plekken valt. De gemeente moet er daar voor zorgen dat het regenwater en het vuile water van gebouwen en straten goed weg kan. Het water moet goed worden opgevangen, opgeslagen en afgevoerd.

  Op particuliere plekken is de eigenaar van de plek verantwoordelijk voor het regenwater. De gemeente moet er wel voor zorgen dat er in de publieke ruimte een geschikte manier is om het water kwijt te raken. 

  Is het niet realistisch om van een particuliere eigenaar te verwachten dat deze zelf het regenwater goed afvoert? Bijvoorbeeld omdat er geen oppervlaktewater in de buurt is waar het water heen kan, of omdat het grondwater te hoog staat? Dan heeft ook de gemeente weer een verantwoordelijkheid.

 • Bent u eigenaar van een woning? Dan bent u verantwoordelijk voor het riool in uw woning en tuin. Soms hoort daar ook (een deel van) een achterpad bij.

  Het riool in de openbare ruimte is meestal van de gemeente. De verantwoordelijkheid van de eigenaar begint meestal bij het ontstoppingsstuk dat ongeveer 50 centimeter buiten de muur van het huis zit. De eigenaar moet ervoor te zorgen dat dit riool goed werkt en blijft werken.

  De eigenaar moet er ook voor zorgen dat de woning aan de boven-, zij- en onderkant waterdicht is, en dat het regenwater dat op het eigen terrein valt, weg kan. 


  In steeds meer gemeenten is het verplicht om het regenwater op eigen terrein af te voeren. In onze gemeente geldt dit alleen voor nieuwbouw. Wel moedigen we alle bewoners aan om zoveel mogelijk regenwater op eigen terrein af te voeren. Om niet te veel regenwater in het riool laten lopen, geldt er een maximale diameter voor de buis die is aangesloten op het riool van de gemeente.

  Kijk voor meer informatie op www.riool.info.
   

 • Huurt u een woning, bijvoorbeeld van een woningcorporatie? Dan bent u deels verantwoordelijk voor het beheer van de woning. De eigenaar van moet zorgen voor een goed werkend riool en moet ervoor zorgen dat regenwater (en soms grondwater) goed weg kan. Als er iets kapot is, moet de eigenaar dit repareren of laten repareren. Als huurder heeft u wat kleinere taken, zoals het schoonmaken van sifons.
   

 • Als we een melding krijgen over een verstopte kolk, maken we deze zo snel mogelijk schoon. De andere kolken maken we regelmatig schoon als onderdeel van ons normale reinigingsprogramma. Op plekken met meer risico maken we plekken standaard 2 keer per jaar schoon. Op andere plekken doen we dit 1 keer per jaar. Is er extreem veel regen gevallen? Dan houden we een extra schoonmaakronde in dat gebied.

 • Ziet u een losliggend putdeksel? Dit kan gevaarlijk zijn. Meld dit daarom direct bij de gemeente. We laten het putdeksel dan zo snel mogelijk weer terugleggen. Blijf weg van de put en waarschuw anderen (zeker kinderen) om bij de put weg te blijven.

 • Water op straat is niet geschikt om in te spelen of zwemmen. De straat is niet schoon. Auto’s die er rijden laten bijvoorbeeld rubber en olie achter. Vogels en andere dieren poepen op straat. Tijdens een bui neemt het water al dat vuil mee.

  Ook kan er tijdens een bui water vanuit het riool op straat komen. Dat water zit vol met ziekteverwekkers. Het water kan zelfs deksels van het riool omhoog drukken. Door het water op straat ziet u het ontbrekende deksel niet en kunt u in het riool vallen.

 • Op de webpagina Riool aansluiting en verstopt riool | Gemeente Maastricht leest u wat u kunt doen bij een verstopt riool.