Tapijn en Het Radium experimenteerlocatie kleinschalige evenementen

Vanaf het voorjaar 2017 is het eenvoudiger om op de locaties Tapijn en Het Radium een kleinschalig evenement in de openbare ruimte te organiseren. In plaats van de aanvraag van een uitgebreide evenementenvergunning kan worden volstaan met een melding. Deze melding moet vier weken voordat het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn. Bij een evenementenvergunning bedraagt deze termijn acht weken. Met deze maatregel maakt de gemeente het organiseren van kleine evenementen op deze plekken eenvoudiger en komt het tegemoet aan wensen van organisatoren.

Tapijn en Het Radium

Het aanwijzen van Tapijn en Het Radium (het gebied rond de oude Radiumschoorsteen) als experimenteergebieden past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor deze locaties. Het experimenteren en bieden van ruimte aan culturele en creatieve activiteiten en kleinschalige evenementen draagt bij een de gewenste reuring en ontmoetingen in deze gebieden.

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake: “Het is goed om daar waar het kan procedures te vereenvoudigen. Dit is daar een goed voorbeeld van. Met dit experiment helpen we organisatoren van kleine evenementen en dragen we bij aan de gewenste spreiding van evenementen in de stad.”

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Wanneer we praten over stadontwikkeling gaat het over meer dan alleen stedenbouw en architectuur. Je moet er voor zorgen dat nieuwe gebieden al vroeg bezocht worden door een breed publiek. Zo laat je mensen al tijdens de verandering kennis maken met de potentie van de omgeving en wek je interesse. Het organiseren van activiteiten op Tapijn en Het Radium draagt zo bij aan een succesvolle ontwikkeling van deze locaties’.

Richtlijnen

De evenementen op Tapijn en Het Radium moeten voldoen aan een aantal richtlijnen om te kunnen volstaan met een melding. Zo mag onder andere het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is niet meer dan 500 personen bedragen, mag bij versterkte muziek het geluidniveau niet meer dan 85 dB(A) bedragen (sfeermuziek) en gelden er specifieke eindtijden voor geluid. In het speciale meldingsformulier ‘Kleinschalige evenementen experimenteerlocaties’ staan de exacte voorwaarden beschreven.

Aanvragen

Meer weten of interesse in het organiseren van een klein evenement bij Tapijn of Het Radium?

Neem voor Het Radium, contact op met tom.goossen@maastricht.nl en voor Tapijn met Tima.van.der.Linden@maastricht.nl.