Iemand machtigen om te stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk, ziekte of vakantie. Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Iemand machtigen

U kunt op twee manieren iemand machtigen om namens u te stemmen:

 • met een onderhandse volmacht
 • met een schriftelijke volmacht

Onderhands machtigen

Onderhands machtigen kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

 • vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas
 • zet uw handtekening
 • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten
 • geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto op de smartphone
  uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 24 mei 2014 of later)
 • de gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs
 • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau
 • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in de gemeente, dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Schriftelijke volmacht

De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente als u te wonen en ontvangt na goedkeuring van uw verzoek een volmachtbewijs. Uw stempas wordt ingetrokken. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de schriftelijke volmacht niet meer intrekken. De termijn voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht is verstreken. U kunt dus geen volmachtbewijs meer aanvragen.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Voor de gemachtigde geldt dat hij/zij per verkiezing:

  • bij volmacht mag stemmen voor maximaal 2 personen
  • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
  • zich bij het stemmen moet identificeren (neem uw legitimatiebewijs mee)