Kiezerspas aanvragen

Bij sommige verkiezingen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. U kunt dan bijvoorbeeld stemmen in de gemeente waar u werkt.

Kiezerspas

Om te stemmen in een andere gemeente moet u een kiezerspas hebben. Deze vraagt u voor de verkiezingen aan. U mag in een andere gemeente stemmen voor:

  • de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen
  • een (raadgevend) referendum
  • de Tweede Kamerverkiezingen
  • de verkiezingen voor het Europees Parlement

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen mag u alleen in uw eigen provincie stemmen.

Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement kunt u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Hiervoor hebt u wel een kiezerspas nodig. Met een stempas kunt u alleen stemmen in uw woonplaats.

Lees meer informatie over de kiezerspas op de website van de Kiesraad.