Openbare kennisgevingen verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor het Waterschap en de Provinciale Staten plaats. 

Lees hieronder de actuele kennisgevingen.

Vaststellen verkiezingsuitslag van Maastricht

Het tellen van de stemmen op kandidaatniveau vindt centraal plaats tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB), in Mosae Forum, op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur. Kan de telling niet voor een redelijk tijdstip worden afgerond op deze dag, dan wordt de zitting van het GSB geschorst en op vrijdag 17 maart vanaf 09.00 uur weer hervat tot en met de formele bekendmaking van de uitslag voor de stemmen uitgebracht in Maastricht. Deze zitting is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk in het Mosae Forum.

Vaststellen verkiezingsuitslag van de provincie Limburg

Op donderdag 23  maart 2023 om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het Centraal Stembureau (CSB)  de uitslag voor heel Limburg, van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Limburg vastgesteld.

Deze zitting wordt gehouden in de Oude Raadzaal in het Stadhuis aan de Markt in Maastricht.

Uitslag verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg

De openbare zitting waarin de uitslag van de gehouden verkiezing voor het Waterschap Limburg wordt vastgesteld, vindt plaats ten kantore van het Waterschap Limburg in Roermond. Voor meer informatie over exacte plaats en tijdstip kijkt u dan op hun website: www.waterschaplimburg.nl

Openingstijden stembureaus

De burgemeester van Maastricht maakt bekend dat de volgende 3 stembureaus afwijkende openingstijden hebben.

  • Stemlokaal 3, Theater aan het Vrijthof, is op woensdag 15 maart geopend van 07.30 tot 19.00 uur.
  • Stemlokaal 8, NS Station, is op woensdag 15 maart geopend van 06.30 tot 20.00 uur.
  • Stemlokaal 59, winkelcentrum Brusselsepoort, is op woensdag 15 maart geopend van 08.30 tot 21.00 uur.

Alle andere stemlokalen in Maastricht zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Tellen van de stemmen

De burgemeester van Maastricht maakt bekend dat de stemmen die op woensdag 15 maart 2023 zijn uitgebracht in de hieronder genoemde stembureaus, worden geteld in Mosae Forum, vanaf 21.00 uur.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Stembureau 2, Centre Céramique
  • Stembureau 3, Theater aan het Vrijthof
  • Stembureau 9, Universiteit Maastricht, Kruithuis
  • Stembureau 59, winkelcentrum Brusselsepoort
  • Stembureau 64, Mobiel stembureau

    Bij de andere stemlokalen wordt er op de locatie zelf geteld, na sluiting om 21.00 uur.

Centraal tellen

De gemeente Maastricht neemt wederom deel aan het ‘centraal tellen’ bij de verkiezingen 2023. Dit betekent dat de uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen een dag later worden geteld op kandidaatniveau. De burgemeester van Maastricht maakt bekend dat dit zal gebeuren door het gemeentelijk stembureau in Mosae Forum, op donderdag 16 maart 2023, vanaf 09.00 uur. Deze telling is openbaar.