Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor het Waterschap en de Provinciale Staten plaats. 

Om als politieke partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezing moest u zich melden bij het centraal stembureau van de provincie. Dit is gevestigd bij de gemeente Maastricht.

Registreren van nieuwe partijen kon tot 19 december 2022.

Lees meer informatie over het verdere verloop van het proces op Registreren naam partij | Verkiezingen | Kiesraad.nl

Meedoen aan de Waterschapsverkiezingen?

Wilt u als politieke partij meedoen aan de Waterschapsverkiezingen? Vraag dan bij het waterschap Home - Waterschap Limburg wat er nodig is voor de kandidaatstelling voor deze verkiezing. Wilt u de formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling ontvangen? Mail dan naar verkiezingen [at] maastricht.nl

Lees meer informatie over het verdere verloop van het proces op www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/kandidaatstelling

Regels

Bij kandidaatstelling en registratie politieke partij is een aantal dingen van belang, deze kunt u vinden op de website van de Kiesraad.
Van belang is onder andere:

 • de laatste dag dat u uw partij kon registreren was 19 december 2022
 • de dag van kandidaatstelling is 30 januari 2023
 • ondersteuningsverklaringen zijn nodig als uw partij:
  • voor het eerst deelneemt aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetels heeft behaald
  • deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Ondersteuningsverklaring

Doet uw partij voor het eerst mee aan de Provinciale Staten- of waterschapsverkiezing? Of heeft uw partij bij de vorige verkiezing geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring dat een inwoner zijn steun verklaart aan een partij.

Er moeten telkens per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd bij de Provinciale verkiezingen. In Limburg zijn dat kieskring Maastricht (1) en Venlo (2). Let op! Als inwoner van Maastricht kunt u alleen uw steun verklaren aan een partij die deelneemt in kieskring 1 (Maastricht).

De kiesgerechtigden ondertekenen deze verklaring in de gemeente waar ze zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wilt u een ondersteuningsverklaring inleveren?

Kiesgerechtigden die een partij willen ondersteunen, moeten persoonlijk naar het GemeenteLoket komen en daar de verklaring ondertekenen.

Inleveren kan bij de informatiebalie van het Gemeenteloket van 16 januari tot en met 30 januari 2023. Op maandag t/m woensdag en op vrijdag kan dit van 8.30 uur – 16.30 uur en op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur. Dit kan zonder afspraak.

U neemt mee:

 • De ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen (zonder handtekening).
 • Een geldig identiteitsbewijs

U zet ter plekke uw handtekening. De baliemedewerker waarmerkt de verklaring, maakt een kopie en geeft het gewaarmerkte origineel aan u terug. Dit geeft u terug aan de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

U kunt maar één ondersteuningsverklaring per persoon afleggen.

Kandidaatstelling

Op 30 januari 2023 is de kandidaatstelling. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de verkiezing de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het GemeenteLoket.

Lees meer over kandidaatstelling  voor de Provinciale Staten verkiezingen en de kandidaatstelling voor de  Waterschap verkiezingen.

Kennisgeving voor openbare zitting

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 15 maart 2023 te houden verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op 3 februari 2023 om 17.00 uur in de raadzaal van het Mosae Forum te Maastricht, in een openbare zitting zal beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
 • het nummeren van de kandidatenlijsten.

Iedereen is, zonder aanmelding, welkom bij deze openbare zitting.