Stempas

Als u kiesrecht heeft, ontvangt u een stempas voor de verkiezingen. Misschien heeft u geen stempas ontvangen, omdat u geen stemrecht heeft.

Wanneer verkiezingen?

Op dit moment zijn er geen verkiezingen. U Kunt daarom geen vervangende stempas aanvragen. Kijk op de website rijksoverheid.nl welke verkiezingen er zijn in Nederland en wanneer de eerstvolgende plaatsvinden.