Verzorgingshuis Medoclaan

Het project

Van het bestaande verzorgingshuis zijn twee gebouwdelen gesloopt. De in 2018 geopende nieuwbouw, in een hovenstructuur, biedt ruimte aan 150 bewoners en bestaat uit drie woonblokken die via de Dorpstraat (lange brede gang met bakker, bruin café, kleine bibliotheek en knutselruimte) met elkaar verbonden zijn. De woonblokken zijn drie verdiepingen hoog in bonte leisteen. Iedere afdeling heeft zijn eigen huiskamer. Bewoner kunnen binnen het gebouw en de binnenhof rondwandelen. Dat zorgt voor een optimale, controleerbare bewegingsvrijheid. De nieuwbouw zoekt aansluiting aan de aangrenzende woonbebouwing aan de westzijde en laat het bestaande park aan de oostzijde intact.

Opdrachtgever: Mosae Zorggroep
Ontwerp: Architecten Aan de Maas