Overzicht Victor de Stuersprijs 1987 - 2016

 • 2017 Misak Terzibasiyan van UArchitects: nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Geluksvogel in Limmel
 • 2016 Architecten aan de Maas, Han Westelaken: verzorgingshuis Larisa van zorggroep Envida, Polvertorenstraat/Sint Servaas Bolwerk
 • 2015 Studio Stad, Tim Prins: herinrichting Brandweerkazerne Capucijnenstraat
 • 2014 Mathieu Bruls: Project Poolhouse in het Stadspark
 • 2013 Wiel Arets Architects: Project Woningen in voormalig Postkantoor Vrijthof
 • 2012 Humblé Martens Architectuur & Stedelijk ontwerp: Woongebouw ‘Mes Amis’ Westrand in de wijk Amby
 • 2011 iNeX architecten: ECDPM, ‘Huis de Pelikaan’ aan het O.L.Vrouweplein
 • 2010 Architecten aan de Maas, Han Westelaken: Kantoorgebouw Rabobank
 • 2009 Ronnie Bessems: restauratie van de hoeve van kasteel Borgharen
 • 2008 architecten Jo Coenen en Bruno Albert: project Mosae Forum
 • 2007 architect René Thijssen: woning/kantoor Brusselsestraat 55
 • 2006 architecten Teeken/Beckers: zorgcentrum Lenculenhof
 • 2005 Camille Oostwegel: restauratie Kruisherenklooster
 • 2004 Huiswerkarchitecten: woonhuis Hoogbosch 8
 • 2003 architect Jac Dehing: restauratie sluizencomplex Zuid Willemsvaart
 • 2002 architect René Coenegracht: nieuwbouw Stenenwal 22
 • 2001 Stichting Jezuïetenberg: restauratie Jezuïetengrot
 • 2000 Hubert-Jan Henket: nieuwbouw Rijkswaterstaat, Avenue Céramique
 • 1999 architect Wim van den Bergh: restauratie Capucijnenhof
 • 1998 architect Arno Meijs: nieuwbouw Libertel, Avenue Céramique
 • 1997 Rijksgebouwendienst: restauratie Rijksarchief Limburg, St.Pieterstraat 5-7
 • 1996 architect Rein van Wylick, in samenwerking met architectenbureau S.  Raemaekers, architect AvB/BNA nieuwbouw Gravenhof Noord
 • 1995 Stichting Restauratie Atelier Limburg
 • 1994 architecten & opdrachtgevers van het plan Herdenkingsplein
 • 1993 Universiteit Maastricht: herbestemming van grote monumenten
 • 1992 architect Theo Teeken: atelier Terblijterweg 77
 • 1991 Stichting Vestingstad Maastricht
 • 1990 Stichting Restauratie Sint Servaas
 • 1989 architect Marc van Roosmalen: restauratie Commandantswoning, St. Pieterstraat 5-7
 • 1988 Stichting Historische Reeks Maastricht
 • 1987 architect Wiel Arets: winkelpand Amorsplein 14