Renoveren en verduurzamen 52 woningen Wittevrouwenveld

Het project

Het renoveren en verduurzamen van 52 woningen, waarvan 49 als gemeentelijk monument beschermd zijn in de Frankenstraat 1-13A, 2-6, 6A-10A/ Parmastraat 7-13, 10-14 / Aartshertogenstraat 1-9, 11-15, 17-35 / Keizer Ottostraat 1-5. Kozijnen zijn vernieuwd, de gevels zijn gereinigd, hersteld en geïsoleerd en de dakpannen zijn vernieuwd. Speciale aandacht voor het vervangen van de kozijnen: hoe kan de beeldkwaliteit behouden blijven (in de geest van de restauratiecriteria) bij vervanging van de huidige kozijnen door industrieel gefabriceerde nieuwe kozijnen, waarbij duurzaamheid, kostenbeheersing, certificering en maatschappelijke belang de boventoon voeren.

Opdrachtgever: Servatius Woningstichting
Architect: Coen Hagedoorn Bouw bv, in samenwerking met HVN Architecten