Waarom is de Victor de Stuersprijs ingesteld?

De prijs is vernoemd naar Victor de Stuers, die in 1843 in Maastricht werd geboren. Hij wordt in ons land geëerd als de grondlegger van de monumentenzorg. Hij was niet alleen pleitbezorger van het cultureel erfgoed, maar hij ijverde als Rijksadviseur ook voor hoogwaardige eigentijdse architectuur bij nieuwbouwprojecten waarbij de Rijksoverheid was betrokken. De zorg voor stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en cultureel erfgoed is van belang voor de sociale identiteit van de stad en de burgers, het verrijkt de economische vitaliteit, het zorgt voor culturele rijkdom en het versterkt de fysieke leefbaarheid.