Welke projecten komen in aanmerking voor de Victor de Stuersprijs?

De Victor de Stuersprijs wordt toegekend aan projecten die in de laatste twee jaar zijn gerealiseerd en die betrekking hebben op stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en/of cultureel erfgoed. Volgens het reglement van de Victor de Stuersprijs moeten deze projecten aan vastgestelde criteria voldoen. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt of een voordracht beantwoord aan de criteria die in het reglement worden benoemd.  

Voor elke editie wordt een nieuwe vakjury samengesteld. Deze bestaat uit deskundigen die elkaar aanvullen in kennis en expertise. In het juryrapport zet de jury haar observaties en bevindingen uiteen en motiveert zij de keuze voor de nominaties en de winnaar van de Vakjuryprijs. De vakjury 2017 bestaat uit Channah Mourmans, Tim Prins en Jan Voorvelt.