Vreemdelingenpaspoort

Als u in Nederland woont en verblijft, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen om naar het buitenland te reizen. Behalve naar uw land van herkomst. Voor veel landen hebt u nog wel een visum nodig. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij de ambassade van het land waar u heen reist.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening aangepast. We zorgen ervoor dat de belangrijkste dienstverlening de komende tijd kan doorlopen. Om u en onze medewerker te beschermen tegen het virus, nemen we maatregelen.

Coronamaatregelen en aanvragen paspoort of identiteitskaart

 • Stel het aanvragen van uw paspoort of identiteitskaart zo veel mogelijk uit.
  Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven dat zorginstellingen in deze bijzondere periode ook verlopen ID-bewijzen mogen accepteren.
 • Is uw reisdocument verlopen vóór 15 april en is uitstel niet mogelijk? Bel dan 14 043 voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. We plannen uw afspraak zo dat er geen wachtrijen ontstaan bij het GemeenteLoket.

Coronamaatregelen en ophalen paspoort of identiteitskaart

U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Dat kan alleen op afspraak. Zo voorkomen we wachtrijen bij het GemeenteLoket. Bel 14 043 voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

Maak een afspraak

Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort moet u persoonlijk langskomen bij het GemeenteLoket. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Wij sturen uw aanvraag vervolgens naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moeten toestemming geven voor uw vreemdelingenpaspoort. 

Kinderen

Wilt u een reisdocument voor uw kind? Dan moet uw kind ook meekomen naar de afspraak. Check hieronder bij 'Kinderen' welke regels er nog meer gelden. Mogelijk is er ook nog een toestemmingsverklaring nodig.

Geldigheid

De geldigheid van het paspoort is afhankelijk van uw situatie. De maximale geldigheid is 5 jaar. Zonder vreemdelingenstatus kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Voorwaarden

  • Uw eigen land geeft u geen paspoort.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning (type I of II). 
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Maastricht
  • U hebt geen vluchtelingenstatus

  Voor kinderen gelden dezelfde voorwaarden. 

 • Kosten

  Tarieven 2020

  • Vreemdelingenpaspoort: € 55,35
  • Extra toeslag bij spoedaanvraag: € 49,85
 • Termijn

  Na 5 werkdagen kunt u tijdens de openingstijden uw paspoort ophalen bij het GemeenteLoket. U hebt daarvoor 3 maanden de tijd. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen.

  Kinderen
  U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente. Vanaf 6 jaar moeten kinderen ook aanwezig zijn bij het ophalen van hun reisdocument. 

  Spoedaanvraag
  Hebt u uw paspoort eerder nodig? Dan kunt u dit aanvragen via een spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 14.00 uur aanvraagt, ontvangt u het uiterlijk binnen 2 werkdagen. U betaalt hiervoor een toeslag.

 • Kinderen

  In Nederland moeten kinderen vanaf 14 jaar zich kunnen identificeren. Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig.

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Een paspoort mag een kind zelf aanvragen als het 18 jaar is. 

  Toestemming verlenen

  Tot 12 jaar (ID-kaart) en tot 18 jaar (paspoort) moet(en) alle gezaghouder(s) toestemming verlenen.

  Getrouwde en gescheiden ouders hebben samen het ouderlijk gezag, tenzij het gezag anders is geregeld bij de rechtbank. 

  • Heeft één ouder of voogd het gezag? Dan hoeft alleen hij / zij toestemming te verlenen.
  • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming geven. 

  Een toestemming is beperkt geldig en kan maximaal 1 maand vooraf verleend worden. Toestemming kan verleend worden op twee manieren: