Waterbeheer

Maastricht heeft een betrouwbaar rioleringsstelsel. Dit rioolstelsel voert het afwater en (veelal) hemelwater af naar een van de drie zuiveringen in de stad, deze zorgen voor een goede afvalwaterzuivering. Extreem weer, zoals hevige stortbuien en langdurige droogte, kan echter leiden tot overlast en schade. De uitdaging is om het water goed af te voeren én om het water in periodes van droogte vast te houden. Als gemeente hebben we een belangrijke rol, maar alle inwoners, bedrijven en partners moeten meehelpen om hittestress en wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Hier leest u wat de gemeente en partners doen en wat u zelf kunt doen.

zicht op een brede watergang met hele groene oeverzijdes

Waterprogramma

In het waterprogramma beschrijven we hoe we omgaan met afvalwater, hemelwater en grondwater. Tot 2027 richten we ons vooral op het voorkomen van wateroverlast, met extra aandacht voor gebieden die de laatste jaren zwaar werden getroffen door extreme neerslag. We plannen de werkzaamheden aan het watersysteem gelijktijdig met bijvoorbeeld wegonderhoud of herstructurering van een gebied, om de overlast voor omwonenden te beperken.

Bij grotere uitbreidingen is de hemelwaterverordening van toepassing. Hierin zijn de vereisten opgenomen die u moet naleven wanneer u het verharde oppervlak uitbreidt, zoals daken, terrassen of opritten.

Wat doet de gemeente

De gemeente is samen met het waterschap en Provincie verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering. Zie voor meer informatie de pagina over Riool aansluiting en verstopt riool.

Wat doen andere overheden

De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water.

Wat kunt u doen?

De gemeente en het waterschap hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Vijftig tot zeventig procent van het oppervlak in steden is namelijk privaat terrein. Op de website Waterklaar leest u wat u kunt doen. 

Klimaatadaptatie

Als gevolg van klimaatverandering hebben we te maken met steeds extremer weer. Intensieve regen kan leiden tot wateroverlast en zelfs overstromingen. Langdurige warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Aanhoudende droogte leidt tot mislukte oogsten, bodemdaling en het afsterven van bomen en beplantingen. De gemeente maakt zich sterk om onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Op deze pagina leest u wat wij doen en wat u zelf kunt doen.

een dak met sedumbedekking

Strategie

Gemeente Maastricht neemt maatregelen om zich voor te bereiden op de gevolgen van toenemende hevige regenbuien, langdurige droogte, hitte en overstromingen. Dit hoort bij de overgang naar een duurzame samenleving. We kunnen niet niets doen of wachten, want dat wordt uiteindelijk duurder. We houden in onze plannen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. We proberen zoveel mogelijk kansen te benutten.

Voor meer informatie over wat we doen en de uitdagingen in Maastricht, kunt u de klimaatadaptatiestrategie lezen.

Wat kunt u doen?

Het is best eenvoudig: hoe meer groen en hoe minder tegels, hoe beter uw tuin bestand is tegen het veranderende klimaat. We hebben wat tips voor u op een rijtje gezet. Alle kleine bijdragen helpen, dus begin gewoon met één ding.

Vervang tegels in de tuin voor groen

Dit zorgt voor meer verkoeling en dus een lagere temperatuur. Daarnaast vangt het groen in de tuin het regenwater beter op en vergroot het de biodiversiteit. Ook ziet het er erg gezellig uit.

Maak een groen dak

Dit zorgt voor verkoeling in en om uw huis. Ook vangt het regenwater op en is de energieopbrengst van uw zonnepanelen beter op een groen dak.

Vang het regenwater op 

Dit kan met een regenton en/of het afkoppelen van uw regenpijp. Het regenwater kunt u gebruiken om bij droogte uw planten water te geven. Daarmee gaat u droogte van de grond tegen en bespaart u drinkwater.

Koppel hemelwater af 

Door het afkoppelen van de regenpijp en het afleiden van hemelwater naar een groenstrook kan water in de ondergrond wegzakken. Dit is goed voor het milieu en houdt het grondwaterpeil op niveau.

Hulp nodig?

Lees meer…