afvalhelden

Week van de Afvalhelden 2022

Van maandag 7 tot en met zondag 13 maart is het de #WeekvandeAfvalhelden. Een hele week lang besteden we aandacht aan de mannen en vrouwen die het zware werk voor ons doen en Maastricht schoon en leefbaar houden. We trappen af met de vuilnismannen en zetten de komende week ook de andere afvalteams in het zonnetje.

Stadsbeheer: van grijs tot en met groen

Stadsbeheer is méér dan alleen afvalinzameling. Ook reiniging, kabels en leidingen, rioleringen, straatwerk, openbare verlichting en kunstwerken zoals tunnels en bruggen vallen onder Stadsbeheer. En dan is er nog het gemeentelijk groenonderhoud zoals onkruidbestrijding, bomen, parken en begraafplaats Tongerseweg.

Voor ons zijn het allemaal (Afval)helden!