Welstandsnota 2017 bijna klaar

Afbeelding met tekst: De vlag mag uit!

In het voorjaar van 2017 hebben we om tafel gezeten met burgers, bedrijven, architecten en aannemers. Over het algemeen was iedereen positief over de oude Welstandsnota. Met wat aanpassingen zijn we er samen in geslaagd een vernieuwde nota te ontwerpen. Voordat we de nieuwe Welstandsnota vaststellen, kunt u hierop reageren. Wilt u eerst meer weten of heeft u vragen? U leest hier wat de veranderingen zijn, waar u terecht kunt voor meer informatie en hoe u kunt reageren.

Veranderingen per thema

De veranderingen hebben we voor u opgedeeld in 6 thema’s. Per thema vatten we de veranderingen samen en verwijzen we naar de betreffende pagina's in de nota.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de nieuwe Welstandsnota? Loop dan binnen op een van onze informatiespreekuren op 21 en 28 september en 5, 12, 19 en 26 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de Trouwkamer, Mosae Forum 10.  Of bezoek de informatiebijeenkomst op woensdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur Mosae Forum 10.

Reageren op de nota 

U kunt van 18 september tot 30 oktober schriftelijk op de Welstandsnota 2017 reageren. Gebruik hiervoor dit Word-bestand: Briefsjabloon inspraak WELSTANDSNOTA 2017. Onderteken het ingevulde formulier en stuur dit voor 30 oktober 2017 per post op naar: 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Antwoordnummer 1017
6200 VB Maastricht. 

Bekijk de Welstandsnota 2017

In deze versie van de Welstandsnota 2017 zijn wijzigingen ten opzichte van de oude nota geel gemarkeerd.