Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Lukt het door drukte op onze website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw. 

Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Alle ondernemers in Nederland die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en aanspraak willen maken op een lening voor bedrijfskapitaal, kunnen op deze pagina hun aanvraag indienen.

Vragen? Bel of mail!

Heeft u vragen? Bel dan naar + 31 43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl. We proberen iedereen zo snel mogelijk te woord te staan.

Verlenging tot 1 oktober 2020

In eerste instantie liep de Tozo-regeling tot 1 juni, maar deze is nu verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020. Voor de lening bedrijfskapitaal geldt een wijziging qua voorwaarden. U moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u na 1 juni niet in aanmerking voor Tozo-lening voor uw bedrijfskapitaal.

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt, adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt! 

Waarschuwing Tozo-aanvragen tussenpersonen

Let op: er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Wat heeft u nodig voor indienen aanvraag?

 • Een DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel.
 • Een BSN-nummer.  
 • Een Nederlands bankrekeningnummer (IBAN).
 • Een financieel overzicht van de schade die u geleden heeft als gevolg van de coronacrisis (bij voorkeur een liquiditeitsbegroting).

Voorwaarden

Als u aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoet, kunt u als grensondernemer een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de EU, EER of Zwitserland.
 • U heeft een bedrijf in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder dat uw bedrijf ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat uw bedrijf op 17 maart 2020 ingeschreven stond.
 • U bent minimaal 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is.
 • Per 1 juni: u heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal in Tozo 2.

Waaruit bestaat de steun?

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Het streven is om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen. U krijg in ieder geval binnen 8 weken bericht.

Voor wie?

Ondernemers die over de grens wonen, hun bedrijf in Nederland gevestigd hebben en aantoonbaar financiële schade lijden door de coronacrisis.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland. Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van inkomensondersteuning (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand

In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op: dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.

Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens

Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.

Ondernemers die in Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal wonen, kunnen via deze pagina inkomensondersteuning aanvragen.

Meer informatie over ondernemen in de grensstreek

Informatie voor ondernemen in de grensstreek vindt u op de website van het Grensinfopunt, op de pagina van de Kamer van Koophandel en op de website van de Sociale Verzekeringsbank