Tegemoetkoming in de kosten van sociale en culturele activiteiten

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag mee kunnen doen aan sociale en culturele zaken? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen: de tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming voor sociale en culturele activiteiten aanvragen met DigiD, waarbij uw gegevens automatisch worden ingevuld. In sommige situaties moet u een bewijs van uw inkomen inleveren. Dat kunt u online meesturen met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde bewijsstukken zijn ingeleverd.

 • Lukt online aanvragen niet of heeft u geen DigiD, dan kunt u de tegemoetkoming schriftelijk aanvragen. Op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u een aanvraagformulier downloaden.  U kunt het formulier ook ophalen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Randwycksingel 22 in Maastricht.

 • U kunt ook tegemoetkoming in de kosten van sociale en culturele activiteiten aanvragen als u een inwoner bent van een andere EU-Lidstaat en u ontvangt op dit moment:

 • Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn het abonnement voor telefoon, internet, tv of krant.

  De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100,- per jaar plus € 50,- voor ieder ander gezinslid (inwonende partner en eigen kinderen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar).

  • U woont in Maastricht.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven bij de gemeente Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.