Vluchtelingen: inburgeren, woonruimte, inkomen en werk

Als u als vluchteling in Nederland komt wonen, is het goed om snel de taal te leren en de Nederlandse gewoontes te ontdekken. Ook is het belangrijk om te weten hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en hoe de maatschappij georganiseerd is. Dat noemen we inburgeren.

U woont in het asielzoekerscentrum (AZC) en staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Maastricht. VluchtelingenWerk Nederland helpt u met inburgeren. Als er een woning voor u is gevonden, helpt VluchtelingenWerk u ook met allerlei praktische zaken. De gemeente helpt u met het zoeken naar werk en zorgt voor geld om van te leven. 

In de uitklapmenu's hieronder leest u hoe de hulp voor u in de gemeente Maastricht is geregeld. 

Gaat u wonen in de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul? Dan gaan sommige zaken anders. Meer informatie krijgt u als de uitkering wordt aangevraagd.

 • Wordt u erkend als vluchteling? Dan wordt u statushouder en mag u in Nederland blijven wonen. U krijgt een verblijfsvergunning en moet verplicht inburgeren. U moet een inburgeringscursus volgen en het inburgeringsdiploma halen. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) stuurt u een brief. In de brief leest u wat u moet doen en wanneer u het inburgeringsdiploma moet halen.

  Er zijn verschillende onderwijsinstellingen in de regio waar u de inburgeringscursus kunt volgen. Uw begeleider van VluchtelingenWerk of de consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland helpen u bij het maken van een goede keuze. 

  Participatieverklaring

  Heeft u een brief van DUO gekregen waarin staat dat u een participatieverklaring moet ondertekenen? Dit moet binnen 1 jaar gebeuren. De exacte datum waarop de participatieverklaring uiterlijk ondertekend moet zijn, staat in de brief. 

  Meer informatie leest u in het uitklapmenu Participatieverklaring.

 • Iedereen die moet inburgeren, moet een participatieverklaring ondertekenen. Zo verklaart u de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren. 

  U heeft een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gekregen waarin staat dat u een participatieverklaring moet ondertekenen. Dit moet binnen 1 jaar gebeuren. De exacte datum waarop de participatieverklaring uiterlijk ondertekend moet zijn, staat in de brief. 

  U moet de participatieverklaring ondertekenen bij de gemeente. DUO geeft daarom uw gegevens door aan de gemeente. U krijgt dan vanzelf een uitnodiging voor de ondertekening van de participatieverklaring.

  Hoe lang duurt het voordat ik een uitnodiging ontvang?

  Het programma rondom het ondertekenen van de participatieverklaring noemen we het participatieverklaringstraject. Het wordt aan een groep aangeboden, in de eigen taal en met een tolk erbij. Het duurt even voordat er voldoende mensen zijn om een groep te vormen. Zodra er voldoende mensen zijn, krijgt u een uitnodiging.

  Hoe lang duurt het programma?

  Het programma duurt een halve dag. Het is een verplicht onderdeel van de inburgering. Er wordt van u verwacht dat u het hele dagdeel aanwezig bent. 

  Wat houdt het programma in?

  Tijdens de bijeenkomst worden belangrijke onderdelen van Nederland uitgelegd, zoals de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

  Nadat u de verklaring ondertekend heeft, geeft de gemeente dit door aan DUO. U krijgt de verklaring mee naar huis.

  Waar kan ik terecht voor meer informatie of vragen?

  Neem voor vragen of meer informatie contact op met Post-SocialeZaken [at] maastricht.nl

 • U staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Maastricht. Zodra er een woning beschikbaar is, krijgt u een brief met een uitnodiging van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) om naar uw woning te gaan kijken. Op de dag dat u de sleutel krijgt, gaat VluchtelingenWerk met u mee naar de woning en ondertekent u het huurcontract. 

  Daarna gaat u samen met de begeleider van VluchtelingenWerk naar Sociale Zaken om een uitkering aan te vragen. VluchtelingenWerk helpt u verder met praktische zaken. Bijvoorbeeld het verkennen van de buurt waarin u gaat wonen, het kopen van meubels en de inschrijving op uw nieuwe adres bij de gemeente, inschrijving bij een huisarts en bij een school voor de kinderen. 

  U kunt bij uw begeleider van VluchtelingenWerk aangeven waar u hulp bij wilt hebben.

 • Zolang u nog geen werk heeft, krijgt u van de gemeente geld om van te leven. Belangrijk is wel dat u uw best doet om werk te vinden. 

  Uitkering aanvragen

  U gaat samen met de begeleider van VluchtelingenWerk naar de afspraak bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) om een uitkering aan te vragen. De ambtenaar die uw aanvraag behandelt, noemen wij de intakeconsulent. Hij of zij regelt niet alleen de uitkering, maar helpt u ook bij het afsluiten van:

  • een lening (krediet) bij de Kredietbank Limburg
  • een bufferkrediet
  • een budgetbeheerrekening

  De uitkering is niet gratis. U moet hiervoor iets doen. U krijgt een vaste consulent bij SZMH. Die nodigt u uit voor een gesprek. Samen bespreekt u of u naast de inburgering kunt gaan werken, studeren of bijvoorbeeld een (sollicitatie)training kunt volgen. 

  Lening Kredietbank Limburg

  Tijdens het intakegesprek bij SZMH wordt een lening (krediet) voor u aangevraagd bij de Kredietbank Limburg. Deze lening is voor het kopen van meubels en andere spullen die u nodig heeft om uw woning in te richten. U betaalt de lening terug door een vaste maandelijkse aflossing die wordt ingehouden op uw uitkering.

  Bufferkrediet

  Tijdens het intakegesprek bij SZMH wordt er ook een bufferkrediet voor u aangevraagd. Door het bufferkrediet heeft u toch voldoende geld om van te leven in de beginperiode dat u in Maastricht woont. Misschien heeft u recht op toeslagen, zoals huurtoeslag, van de Belastingdienst. Het kan even duren voordat u die ontvangt. 

  Het bufferkrediet is bedoeld om de volgende zaken te betalen: 

  • de eerste 3 maanden huur
  • het inschrijfgeld van Thuis in Limburg
  • de overbrugging van de tijd dat u moet wachten op de uitbetaling van uw eerste uitkering

  Het bufferkrediet moet u zo snel mogelijk aflossen. Dat doet u met de eerste maand uitkering en met de eenmalige nabetaling van de achteraf te ontvangen toeslagen.

  Budgetbeheerrekening

  Voor de duur van gemiddeld één jaar wordt een budgetbeheerrekening voor u afgesloten. Dat betekent dat uw vaste lasten voor de duur van één jaar automatisch iedere maand doorbetaald worden. Een budgetbeheerrekening is verplicht omdat u een bufferkrediet ontvangt. 

 • In de Participatiewet is geregeld dat u uw best moet doen om werk te vinden. Door naast de inburgering te gaan werken, kunt u extra oefenen met Nederlands spreken. Zo kunt u de taal sneller leren. Door de omgang met collega's leert u ook hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan. 

  Werk en opleiding

  Het is vaak moeilijk om betaald werk te vinden dat goed aansluit bij het werk dat u heeft gedaan in het land waar u vandaan komt. Dit komt omdat er diploma's gevraagd kunnen worden die u niet heeft. Hierdoor kan het gebeuren dat u ander werk moet gaan doen dan het werk dat u in uw eigen land heeft gedaan en waar u ervaring mee heeft. 

  Soms is het mogelijk dat u door het volgen van een opleiding weer uw oude beroep kunt uitoefenen. Of daar in uw situatie mogelijkheden voor zijn, kunt u bespreken met uw consulent.

  Inzet werkervaringsplaats

  Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, omdat u bijvoorbeeld nog geen werkervaring heeft, dan kan bijvoorbeeld een werkervaringsplaats worden ingezet. U leert dan wat u moet doen op de werkvloer en u wordt daarbij ook begeleid. Als dat goed gaat, kan aansluitend worden gezocht naar een betaalde baan.

  Podium24

  Bij het zoeken naar een baan kunt u hulp krijgen van Podium24. Podium24 heeft veel contact met werkgevers en is gespecialiseerd in het helpen van mensen die werk zoeken.

  De afspraken die u met de consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) en Podium24 maakt, worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Het doel is dat u zo snel mogelijk onafhankelijk bent van een uitkering. De uitkering is dan ook bedoeld om u financieel te ondersteunen tot u een betaalde baan heeft.

  Zolang u een uitkering van de gemeente ontvangt, bent u verplicht om deel te nemen aan alle activiteiten die gericht zijn op het vinden van een baan.