Vluchtelingen: inburgeren, woonruimte, inkomen en werk

Als u als vluchteling of gezinsmigrant in Nederland komt wonen, is het goed om snel de taal te leren en de Nederlandse gewoontes te ontdekken. Ook is het belangrijk om te weten hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en hoe de maatschappij georganiseerd is. Dat noemen we inburgeren.

Meer informatie over inburgering

Als u op dit moment in de gemeente Maastricht verblijft of als u op de wachtlijst staat voor een woning in de gemeente Maastricht, kijk dan op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor meer informatie over inburgering: : https://www.socialezaken-mh.nl/inburgering