Samen aan de slag

1. Voor het gesprek

Allereerst is het belangrijk dat u de problemen waar u in uw dagelijkse leven tegenaan loopt, kunt uitleggen. Het is handig om dit op te schrijven. Zo maakt u een persoonlijk plan. Als u hier hulp bij wil, dan kunt u gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning die geboden wordt door de organisaties MEE Zuid-Limburg, Trajekt en Steunpunt Mantelzorg Zuid. Neem contact op via het telefoonnummer 088 010 22 22.

Vervolgens meldt u zich bij team Wmo. Een Wmo-consulent zal met u een afspraak maken om bij u thuis te komen om uw vraag te bespreken. Dit noemen wij een keukentafelgesprek.

Tips voor het plan:

  • stel uzelf voor: wie bent u, wat doet u, wat zou u graag willen.
  • beschrijf uw probleem: u bent ziek, boodschappen doen lukt niet meer, u bent eenzaam.
  • heeft u zelf al nagedacht over een oplossing? Zo ja, waar denkt u dan aan?
  • wie zou u kunnen helpen?

Meer tips leest u in de folder ‘handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ via www.huisvoordezorg.nl. Daarin staan ook handige invullijsten die u kunt gebruiken bij het maken van een persoonlijk plan. 

2. Het gesprek

Het (keukentafel)gesprek vindt plaats bij u thuis. Het is slim om iemand die u goed kent en vertrouwt uit te nodigen bij dat gesprek. Met twee hoor en weet u immers meer. Wilt u graag dat iemand u helpt bij het gesprek maar kent u niemand die dit voor u kan doen? Bel dan het telefoonnummer 088-0102222. U hebt namelijk recht op gratis onafhankelijke ondersteuning voorafgaand, tijdens en na het gesprek. Samen met u wordt dan bekeken wie u het beste kan helpen. 

In het gesprek gaan we samen op zoek naar oplossingen voor uw probleem. U vertelt ons uw verhaal en wij luisteren. We gaan bijvoorbeeld dieper in op hoe uw dag eruit ziet, op wat u vroeger deed en wat nu niet meer gaat en wat u wel heel graag nog zou willen kunnen. U vertelt ons hoe u woont. Hoe u boodschappen doet. En we bespreken uw plan en onderzoeken oplossingen. Wat kunt u zelf, waar kunnen mensen om u heen helpen, zijn er voorzieningen in uw omgeving die u kunt gebruiken?

3. Na het gesprek

Heeft u na het gesprek nog vragen? Of bent u toch nog iets vergeten te vertellen? Dan kunt u ons altijd mailen of bellen.

Aan de hand van de uitkomsten van het (keukentafel)gesprek maakt onze medewerker een ondersteuningsplan. Als u het met het plan eens bent, stuurt u het ondertekend naar ons terug. En blijkt uit het plan dat u bepaalde hulpmiddelen nodig heeft, dan is het ondertekende ondersteuningsplan ook gelijk het aanvraagformulier.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het plan of bent u het niet eens met het plan? Vul dan het reactieformulier in dat u bij het plan meegestuurd krijgt. We nemen dan altijd contact met u op om te kijken of we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u vragen of een andere medewerker het keukentafelgesprek kan overdoen en uw situatie en vraag opnieuw kan beoordelen. Dat noemen we een second opinion.