Samen aan de slag

1. Voor het gesprek

Allereerst is het belangrijk dat u de problemen waar u in uw dagelijkse leven tegenaan loopt, kunt uitleggen. Het is handig om dit op te schrijven. Zo maakt u een persoonlijk plan. Als u hier hulp bij wil, dan kunt u gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning die geboden wordt door de organisaties MEE Zuid-Limburg, Trajekt en Steunpunt Mantelzorg Zuid. Neem contact op via het telefoonnummer 088 010 22 22.

Vervolgens meldt u zich bij team Wmo. Een Wmo-consulent zal met u een afspraak maken om bij u thuis te komen om uw vraag te bespreken. Dit noemen wij een keukentafelgesprek.

Tips voor het plan:

  • stel uzelf voor: wie bent u, wat doet u, wat zou u graag willen.
  • beschrijf uw probleem: u bent ziek, boodschappen doen lukt niet meer, u bent eenzaam.
  • heeft u zelf al nagedacht over een oplossing? Zo ja, waar denkt u dan aan?
  • wie zou u kunnen helpen?

Meer tips leest u in de folder ‘handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ via www.huisvoordezorg.nl. Daarin staan ook handige invullijsten die u kunt gebruiken bij het maken van een persoonlijk plan. 

2. Het gesprek

Het (keukentafel)gesprek vindt plaats bij u thuis. Het is slim om iemand die u goed kent en vertrouwt uit te nodigen bij dat gesprek. Met twee hoor en weet u immers meer. U kunt u ook gratis gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning die geboden wordt door de organisaties MEE Zuid-LimburgTrajekt en Steunpunt Mantelzorg Zuid. Stel uw vraag via het telefoonnummer 088 010 22 22. Samen met u wordt dan bekeken wie u het beste kan helpen. Dat kan een beroepskracht zijn of een deskundige vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie in de regio. 

In het gesprek gaan we samen op zoek naar oplossingen voor uw probleem. U vertelt ons uw verhaal en wij luisteren. We gaan bijvoorbeeld dieper in op hoe uw dag eruit ziet, op wat u vroeger deed en wat nu niet meer gaat en wat u wel heel graag nog zou willen kunnen. U vertelt ons hoe u woont. Hoe u boodschappen doet. En we bespreken uw plan en onderzoeken oplossingen. Wat kunt u zelf, waar kunnen mensen om u heen helpen, zijn er voorzieningen in uw omgeving die u kunt gebruiken?

3. Na het gesprek

Heeft u na het gesprek nog vragen? Of bent u toch nog iets vergeten te vertellen? Dan kunt u ons altijd mailen of bellen.

Aan de hand van de uitkomsten van het (keukentafel)gesprek maakt onze medewerker een ondersteuningsplan. Als u het met het plan eens bent, stuurt u het ondertekend naar ons terug. En blijkt uit het plan dat u bepaalde hulpmiddelen nodig heeft, dan is het ondertekende ondersteuningsplan ook gelijk het aanvraagformulier.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het plan of bent u het niet eens met het plan? Vul dan het reactieformulier in dat u bij het plan meegestuurd krijgt. We nemen dan altijd contact met u op om te kijken of we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u vragen of een andere medewerker het keukentafelgesprek kan overdoen en uw situatie en vraag opnieuw kan beoordelen. Dat noemen we een second opinion.