Wat verandert er in 2019 als u reist met Omnibuzz via een Wmo indicatie?

Heeft u via de Wmo een Vervoer op Maat indicatie waarmee u kunt reizen met Omnibuzz? Dan veranderen in 2019 enkele zaken. U krijgt hierover in februari of maart 2019 een brief van team Wmo. 

Voor Vervoer op Maat geldt:

750 gesubsidieerde reiszones per kalenderjaar per klant

Per kalenderjaar kunt u 750 zones reizen tegen het gesubsidieerde tarief van Omnibuzz. Reist u meer zones? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van Omnibuzz, maar dan betaalt u het commerciële tarief. In sommige gevallen beslist team Wmo, na een gesprek met u, dat voor u maatwerk nodig is en dat u recht heeft op meer gesubsidieerde zones. In dat geval ontvangt u hierover een beschikking van team Wmo.

Eigen bijdrage per zone van € 0,80

Vanaf 1 maart 2019 betaalt u per gesubsidieerde zone een eigen bijdrage van € 0,80 per zone (dit was € 0,69). Hiermee sluit Maastricht aan bij de eigen bijdrage die inwoners in de omliggende Heuvellandgemeenten betalen.  

Vervoer naar dagbesteding via zorgaanbieder

Heeft u een Wmo-indicatie voor begeleiding en reist u met Omnibuzz naar dagbesteding van uw zorgaanbieder? Dan bekijkt de gemeente met u en uw zorgaanbieder of de zorgaanbieder dit vervoer zelf kan regelen. Uw zorgaanbieder is hier namelijk verantwoordelijk voor. Uiteraard is het uitgangspunt dat u altijd aan de dagbesteding moet kunnen blijven deelnemen.