Subsidie voor bewonersinitiatieven aanvragen

Wilt u iets doen aan uw leefomgeving en hebt u een idee om de sociale betrokkenheid in uw straat, buurt of wijk te vergroten? Grijp uw kans. Als inwoner van Maastricht kunt u een subsidie voor uw bewonersinitiatief aanvragen. De termijn voor het aanvragen van een subsidie is inmiddels verstreken. 

Aanvragen niet meer mogelijk

U kon de subsidie bewonersinitiatieven tot 15 december 2020 aanvragen bij Team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing. De aanvraagtermijn is inmiddels verstreken. Als er in 2021 opnieuw subsidie voor bewonersinitiatieven beschikbaar komt, informeren wij u via deze pagina over de mogelijkheden. 

Groen in uw buurt?

Gaat uw idee alleen over het groen in uw buurt? Kijk dan voor meer informatie op de website van Groen Maastricht.

Subsidie voor verenigingen

Voor verenigingen is er de subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

 • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk vergroten en waar meerdere mensen profijt van hebben. U kunt met suggesties, ideeën en initiatieven komen die de buurt mooier, beter of veiliger maken. De gemeente bekijkt of een initiatief uitvoerbaar is, voldoet aan de voorwaarden en niet in strijd is met de wet op de openbare orde. Belangrijk is ook dat uw initiatief geen grote weerstand oproept in uw directe omgeving (denk aan een hondenuitlaatgebied of een hangplek).

  • U krijgt geen subsidie voor alleen gezellig samen zijn en de kosten voor eten en drinken
  • U vraagt geen subsidie aan namens een vereniging of stichting
  • Per initiatief wordt eenmalig en maximaal € 2.000,- subsidie verstrekt. U kunt dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief.
  • U stemt de aanvraag goed af met andere bewoners in uw straat, buurt of wijk zodat er voldoende draagvlak is voor uw initiatief. U kunt dit vastleggen met een handtekeningenlijst. 

  Er zijn subsidies om: 

  • een wijk levendiger of mooier te maken
  • andere bewoners actiever te maken in hun leefomgeving
  • het contact te verbeteren tussen bewoners
  • andere bewoners te helpen om zelfstandig mee te doen

  In de regeling subsidieverlening bewonersinitiatieven 2020 vindt u meer informatie over de doelstelling, voorwaarden en aanvraagprocedure. 

 • Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht. 

 • Een team van medewerkers staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.

  • Rieneke Soumete, bereikbaar via rieneke.soumete [at] maastricht.nl
  • Pieter van der Waa, bereikbaar via pieter.van.der.waa [at] maastricht.nl
  • Mariëlle Munnecom, bereikbaar via marielle.munnecom [at] maastricht.nl 
  • Rietje Creusen, bereikbaar via rietje.creusen [at] maastricht.nl
  • Nika Dings, bereikbaar via nika.dings [at] maastricht.nl