VvE-energiebalie Maastricht

De VvE-energiebalie is er voor Maastrichtse Verenigingen van Eigenaren (VvE) met ambities om hun gebouw te verduurzamen. Bouwprofessionals kunnen op hun beurt bij het loket terecht voor informatie over werken met VvE's. Het doel? Een beter gebouw. Qua comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling. Zodat het voor u én iedereen nu én in de toekomst fijn wonen is in Maastricht.

Want onder de noemer #missionzeromaastricht werken we hard aan een klimaatneutraal Maastricht. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook VvE's de handen ineen slaan. Aan de slag dus.