De VvE-energiebalie is er voor Maastrichtse Verenigingen van Eigenaren (VvE) met ambities om hun gebouw te verduurzamen. Bouwprofessionals kunnen op hun beurt bij het loket terecht voor informatie over werken met VvE's. Het doel? Een beter gebouw. Qua comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling. Zodat het voor u én iedereen nu én in de toekomst fijn wonen is in Maastricht.

Want onder de noemer #missionzeromaastricht werken we hard aan een klimaatneutraal Maastricht. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook VvE's de handen ineen slaan. Aan de slag dus.

Aan de slag

U wilt verduurzamen. In een appartementencomplex moeten uw mede-VvE-leden het daarmee eens zijn. Hoe pakt u dat aan? Samen met een aantal partners hebben we handige tools ontwikkeld die we graag met u delen. We lopen het proces stap voor stap met u door. Klik onder de figuur op de knop ‘Verkennen’ voor informatie over de eerste fase waarin u bijvoorbeeld inspiratie haalt uit verhalen van VvE’s die u voorgingen. U krijgt ook tips over hoe u uw VvE tot actie aan kunt zetten. In de tweede fase wordt het project voorbereid: het project wordt vormgegeven en concreet gemaakt. Er wordt een voorstel gemaakt met details over de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen en over de financiering ervan. U communiceert erover met uw buren en tijdens de algemene ledenvergadering wordt er over het plan gestemd. In fase 3 'Verduurzamen' wordt het plan uitgevoerd.