De VvE-energiebalie is er voor Maastrichtse Verenigingen van Eigenaren (VvE) die zich oriënteren op de verduurzaming van hun gebouw. Bij de verduurzaming van een gebouw doen zich veel vragen voor op uiteenlopende gebieden, zoals op juridisch, financieel, bouwtechnisch gebied. Deze website is daarbij bedoeld als leidraad. 

Wat zijn de diverse fasen van het proces van verduurzaming?

U wilt verduurzamen. In een appartementencomplex moeten uw mede-VvE-leden het daarmee eens zijn. Hoe pakt u dat aan? We verdelen het proces in 3 fases: verkennen, voorbereiden en verduurzamen. Klik op de knop ‘Verkennen’ voor informatie over de eerste fase waarin u bijvoorbeeld inspiratie haalt uit verhalen van VvE’s die u voorgingen. U krijgt ook tips over hoe u uw VvE tot actie aan kunt zetten. In de tweede fase wordt het project voorbereid: het project wordt vormgegeven en concreet gemaakt. In fase 3 'Uitvoeren' wordt het plan uitgevoerd.