Over het project Interreg

De gemeente Maastricht werkt samen met andere lokale overheden en kennisinstellingen in Noordwest-Europa aan een project om het voor VvE’s zo toegankelijk mogelijk te maken om te verduurzamen. Het project Interreg legt die focus op VvE's zodat veel individuele eigenaren kunnen profiteren door enerzijds aanzienlijke financiële voordelen te realiseren en anderzijds hun CO2-voetafdruk naar beneden te brengen.

Lokale overheden nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Toch zijn veel gebouwen in Noordwest-Europa energie-ineffieciënt en hebben ze een ingrijpende renovatie nodig. Als er nu geen actie wordt genomen neemt de hoge CO2-voetafdruk niet af.

Meer informatie vindt u op de website van het project Interreg

Over de VvE-energiebalie Maastricht

De VvE-energiebalie Maastricht is een digitale balie die u de wegwijst als u uw appartement/appartementencomplex wilt verduurzamen. Daarnaast worden er trainingen, informatiesessies en inspiratiebezoeken georganiseerd onder de noemer van de balie. De balie is opgericht met steun van Interreg en Europa. Het doel van de VvE is besturen en mede-eigenaren te informeren, inspireren, motiveren en weg wijs te maken als het aankomt op het verduurzamen van een appartementencomplex.

De VvE's kunnen energieadvies krijgen van energiecoaches of kunnen advies krijgen van maatwerkadviseurs. We raden VvE's aan de geadviseerde maatregelen op te nemen in hun meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Zodat elke VvE straks een duurzaam MJOP heeft.