Waar moet een VvE aan voldoen om subsidie te kunnen krijgen?

Om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies of leningen is het belangrijk dat de VvE actief is. Op deze pagina vindt u informatie over VvE’s, leggen we uit hoe u kunt beoordelen of uw VvE actief is en verwijzen we u door naar websites met handige informatie. De informatie op deze pagina is kort en bondig. Voordat u aan de slag gaat met het thema verduurzamen is het echter wel belangrijk dat aan alle voorwaarden is voldaan. Een niet-actieve VvE kan bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor bepaalde subsidies. Daarom een tip: verdiep u vooral in de informatie op de sites waarnaar we verwijzen.

De VvE is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het gebouw. De VvE beslist en betaalt alle onderhoudszaken aan het casco van het gebouw. Tenzij er zaken zijn uitgezonderd in de splitsingsakte.

Als u een appartementsrecht koopt, wordt u mede-eigenaar van het pand waarin uw appartement ligt. U wordt automatisch lid van de VvE. Dit is wettelijk geregeld. Een VvE bestaat uit eigenaren (VvE-leden) van appartementsrechten. Een VvE kan bestaan uit 2 of meer eigenaren. 

Wat zijn taken en verantwoordelijkheden van een VvE?

De VvE gaat over de gemeenschappelijke zaken zoals het dak, de riolering, de gevels, de fundering, de balkonconstructie, de kelder, de parkeerplaats/garage, het trappenhuis en de kozijnen.

Wat is een actieve VvE en waarom is dat belangrijk?

U wilt een appartement kopen? Let er dan op dat de VvE van het gebouw actief is. De meeste banken stellen bij het verstrekken van een hypotheek de voorwaarde dat de financiering alleen mogelijk is als de VvE actief is en onderhoud uitvoert. Ook om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies of leningen is het belangrijk dat de VvE actief is.

Een ‘actieve VvE’? Een actieve VvE heeft een bestuurder of administrateur (eventueel uitbesteed aan een VvE-kantoor). De leden van een actieve, goedwerkende VvE zorgen voor inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel (KvK) en overleggen regelmatig met elkaar tijdens een VvE-vergadering. Alle besluiten worden door de leden in de vergadering genomen en vastgelegd in een vergaderverslag. Ze hebben een gezamenlijke opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering en storten genoeg geld op de zakelijke VvE-rekening. Met dit geld kan de VvE het onderhoud uitvoeren, zoals gepland in het meerjarenonderhoudsplan, en de verzekeringen van het pand betalen.

Welke regels van het appartementsrecht zijn belangrijk?

Het appartementsrecht kent veel regels. Die hoeft u als appartementseigenaar niet allemaal te kennen, maar een paar regels zijn wel belangrijk. Daarom is het goed om u uitvoerig te oriënteren vóór u een appartement koopt of voordat u beslist duurzaamheidsmaatregelen te treffen (ook als dat er alleen in het eigen appartement zijn).

Hoe weet ik of mijn VvE goed werkt?

Door het beantwoorden van een paar vragen kunt u snel achterhalen of uw VvE goed werkt.  

Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie over VvE's en veelgestelde vragen, verwijzen we u graag naar: