Voorbereiden

U heeft een globaal beeld van de maatregelen die u in uw appartementencomplex wil treffen om te verduurzamen. U heeft al de eerste zaadjes geplant bij uw mede-eigenaren en heeft een idee over de aanwezige kennis en kunde om dit project verder vorm te geven. Nu wordt het tijd om het project concreet te maken.

Communiceer met buren

Kan projectteam aan de slag?

VvE geeft akkoord